Skocz do zawartości


Przeprawa promowa

R3821/85 R561/2006 2002/15/WE UCPK prom pociąg czas pracy tachograf cyfrowy tachograf analogowy wpis manualny

24 odpowiedzi w tym temacie

#1 GośćMario_*

GośćMario_*
 • Goście

Napisano 21 kwiecień 2014 - 16:38

witam. skoro przeprawa promowa jest to okres dyspozycyjności zgodnie z art.10 ustawy o czasie pracy kierowcow z 16 kwietnia 2004 r. to dlaczego większość ustawia lozeczko i potem jada 4 i pol godziny i wszystko jest ok? mowie o przeprawie około 2 godzinnej bez dostępu do lozka.

#2 Yoda

Yoda

  Administrator

 • Administratorzy
 • 221 postów

Napisano 21 kwiecień 2014 - 17:43

witam. skoro przeprawa promowa jest to okres dyspozycyjności zgodnie z art.10 ustawy o czasie pracy kierowcow z 16 kwietnia 2004 r. to dlaczego większość ustawia lozeczko i potem jada 4 i pol godziny i wszystko jest ok? mowie o przeprawie około 2 godzinnej bez dostępu do lozka.

 
Witaj, Mario
fajnie, że tu wpadłeś bo chyba pierwszy raz w tym miejscu  :) .
 
Problem dokładnie, rzeczowo i merytorycznie objaśnił PrzPrz w artykule na swoim blogu  - polecam - http://szoferikrokod...lub-rozładunek/
 
 
Z treści twojego posta wnioskuję, że mamy jednakowy pogląd na sprawę co do tego, że czaso- okres przeprawy promowej w przedmiotowym przypadku powinien zostać zarejestrowany jako tzw. okres gotowości czyli :DYSPOZYCYJNOSC: .
 
 
Powyższe wynika wprost z przytoczonego przez Ciebie aktu prawnego.
 

uck.jpg


Treść ww. artykułu jest implementacją „prawa unijnego”;
 2005.jpg


Dlaczego większość ustawia łóżeczko i potem jedzie 4 i pół godziny i wszystko jest ok?

 
Jak to w życiu bywa przyczyn można by doszukiwać się wielu zarówno po stronie kontrolowanych jak i kontrolujących.
 
Do najważniejszych zaliczyłbym:
 
- niekompletną wiedzę szoferów i krokodyli[/size]
- celowe działanie szoferów
- pobłażliwość kontrolujących - karą za ww.  działanie może być również pouczenie 
 
Reasumując dlatego warto rozmawiać zarówno o tych mniej jak i bardziej złożonych kwestiach prawa które na co dzień dotyczą zarówno szoferów jak i krokodyli.
 
Wówczas każdy będzie miał szansę wyciągnąć wnioski, poszerzyć swoją wiedzę i odpowiedzialnie ją stosować w praktyce.
 
Pozdrawiam, szerokości.
 • PrzPrz lubi to

#3 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 21 kwiecień 2014 - 17:58

"Większość" ustawia :PRZERWA: w czasie przeprawy promowej bez koi, w czasie załadunków, rozładunków, tankowania, naprawy pojazdu itp.
"Większość" jeździ "na odcięciu", "większość" śmiga z prędkością przekraczającą 50 km/h w obszarze zabudowanym, "większość" źle zabezpiecza ładunki, "większość" nie pilnuje pasażerów, czy zapięli pasy, "większość" przynajmniej raz w życiu zastosowała magnes, wyłącznik lub "tarczkę szefa"...
Niestety - to, "co robi większość", wcale OK nie jest.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. c R3821/85 "Kierowcy (...) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów: (...) „okresy gotowości” zdefiniowane w art. 3 lit. b) dyrektywy 2002/15/WE są rejestrowane pod symbolem :DYSPOZYCYJNOSC: (...)."

W myśl art. 3 lit. b tiret pierwsze D2002/15/WE "„okresy gotowości” oznaczają (...) okresy inne niż te odnoszące się do przerw i okresów odpoczynku, podczas których pracownik wykonujący czynności związane z przewozem nie jest zobowiązany pozostawać na swoim stanowisku pracy, ale musi być dostępny, aby odpowiedzieć na każde wezwanie do rozpoczęcia lub kontynuowania jazdy lub wykonania innej pracy. W szczególności do takich okresów gotowości należą okresy, w których pracownik wykonujący czynności związane z przewozem towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub koleją, jak również okresy oczekiwania na granicy lub wynikające z zakazu ruchu.
Okresy te i ich przewidywalna długość będą z góry znane pracownikowi wykonującemu czynności związane z przewozem, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed właściwym rozpoczęciem odnośnego okresu lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych, lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich (...)"
.

Co do promu - raczej nie ma wątpliwości, że długość trwania przeprawy jest znana z góry (prom płynie według z góry określonego rozkładu). Powstaje jednak pytanie, co należy rejestrować w sytuacji opóźnienia promu lub pociągu...?

W mojej ocenie - w takiej sytuacji cały okres czasu, jaki upłynął od momentu podanego kierowcy z góry jako czas zakończenia przeprawy (widniejącego w rozkładzie) do momentu faktycznego opuszczenia promu - nie spełnia przesłanek „okresu gotowości”, gdyż opóźnienie nie było znane kierowcy z góry - przed rozpoczęciem całej przeprawy.
W konsekwencji - ten czas powinien być rejestrowany jako „czas pracy”, gdyż według art. 3 lit. a pkt 1 tiret drugie D2002/15/WE "„czas pracy” oznacza (...) okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadunek lub rozładunek, w przypadku gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich (...)".
Zwrot "w szczególności" oznacza, że okresy oczekiwania na załadunek lub rozładunek są jedynie przykładem okresów, których czas trwania może nie być znany z góry; niewątpliwie opóźnienie promu (bądź pociągu) do takich okresów o nieznanej z góry długości trwania również można zaliczyć.

W świetle art. 9 ust. 1 R561/2006 - czas przeprawy promowej (lub przejazdu pociągiem) można traktować jako fragment regularnego dziennego okresu odpoczynku wyłącznie wówczas, gdy kierowca ma do dyspozycji koję (lub kuszetkę), a i to pod pewnymi warunkami (może to być jedynie odpoczynek dzienny regularny, przerwany nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę).

Podsumowując - czas przeprawy promowej (lub jazdy pociągiem), gdy kierowca nie miał do dyspozycji koi (lub kuszetki), powinien być rejestrowany jako:
:DYSPOZYCYJNOSC: - w zaplanowanym z góry czasie, wynikającym z rozkładu;
:PRACA: - gdy nastąpiło opóźnienie, w odniesieniu do czasu po planowanym terminie przybycia promu lub pociągu do miejsca docelowego.


Omawiane zagadnienie jest zbliżone do rejestrowania czasu oczekiwania kierowcy na załadunek lub rozładunek, opisanego na moim blogu...


W tej sytuacji - zastanawia jedynie bezczynność służb, w szczególności w takich miejscach, jak:
 • Calais, Coquelles, Dunkerque, Le Havre (F),
 • Dover, Folkestone, Portsmouth (GB),
 • Puttgarden, Rostock (D),
 • Gedser, Rødby (DK).
Przecież we wszystkich tych miejscach (i wielu innych, w których jeszcze nie byłem...) funkcjonariusze mieliby "złote łowy" na kierowcach rejestrujących :PRZERWA: w czasie przeprawy promowej bez koi (lub pociągu bez kuszetki - Eurotunnel)...
 • Yoda lubi to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#4 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 21 kwiecień 2014 - 21:10

(...) dlaczego większość ustawia lozeczko i potem jada 4 i pol godziny i wszystko jest ok? mowie o przeprawie około 2 godzinnej bez dostępu do lozka.

Na uwagę zasługuje w tej kwestii jeszcze jedno zagadnienie.

Czy rejestrowanie :DYSPOZYCYJNOSC: przez ciągły okres trwający co najmniej 45 minut uprawnia do prowadzenia pojazdu przez cztery i pół godziny bez przerwy?

W pierwszym odruchu - nasuwa się automatyczna odpowiedź, że nie, ponieważ według art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. d R3821/85:
"Kierowcy (...) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów:
(...) pod symbolem :PRZERWA:: przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku."


Diabeł tkwi jednak w szczegółach...

Zgodnie z art. 4 lit. d i f R561/2006:

Artykuł 4
Dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:
(...)
d) „przerwa” oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku;
(...)
f) „odpoczynek” oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem;
(...)

Jak z powyższego wynika, zarówno odpoczynek, jak i przerwa, są przeznaczone do wypoczynku kierowcy - zasadnicza różnica między nimi polega jednak na tym, że w czasie przerw kierowca nie musi swobodnie dysponować swoim czasem (może wypoczywać np. w czasie i miejscu wskazanym przez pracodawcę).

W „okresach gotowości” na promie (lub w pociągu) - kierowca nie prowadzi pojazdu i nie wykonuje żadnej innej pracy, zaś cały ten czas wykorzystuje na wypoczynek (korzystając z natrysku, spożywając obiad, korzystając ze sklepu wolnocłowego, rozmawiając z kolegami czy po prostu spacerując po pokładzie; jeżeli jest inaczej i kierowca czas ten wykorzystuje np. na wypełnianie dokumentacji wymaganej przez pracodawcę, typu raporty i karty drogowe, to czas ten powinien być rejestrowany jako :PRACA:, a zatem taki okres jest już poza tematem).

Zgodnie z powyższym - „okresy gotowości” na promie (bądź w pociągu) wypełniają wszystkie warunki określone dla przerwy zdefiniowanej w art. 4 lit. d R561/2006, i w konsekwencji - 45 minut :DYSPOZYCYJNOSC: powinno uprawniać do jazdy 4h30m tak samo, jak 45 minut :PRZERWA:.


Powinno - lecz w tym przypadku stanowisko służb bywa rozbieżne... Ta okoliczność znajduje potwierdzenie w publikacji Wyjaśnienie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006... (bardzo ciekawa lektura, serdecznie polecam), gdzie wskazano:
 • w odniesieniu do art. 4 lit. d R561/2006, na stronie 27:

  d) (...) W pojeździe z załogą jednoosobową, jeżeli zapisano okres dyspozycyjności i nie ma dowodów na to, że okres ten nie został wykorzystany tylko na odpoczynek, to taki okres jest uznawany za przerwę przez organy egzekwowania prawa w wielu państwach członkowskich.

  (w wielu - tylko nie wiadomo, w których i czemu nie we wszystkich...)

 • w odniesieniu do art. 7 R561/2006, na stronie 37:

  2.2.7.3 Kontrola drogowa

  Dla każdego zapisu należy zsumować czas prowadzenia pojazdu (zaczynając od pierwszego okresu prowadzenia pojazdu po okresie odpoczynku) aż do osiągnięcia 4 i ½ godziny. Taki okres prowadzenia pojazdu musi obejmować 45-minutową przerwę lub okres co najmniej 15 minut, po którym następuje kolejny okres 30 minut, lub musi po nim następować taka przerwa lub przerwy.
  Uwaga: wymóg rejestrowania „przerw” jako „przerw” został wyraźnie określony. Jednakże, przed uznaniem zarejestrowanych okresów dyspozycyjności jako „przerwy”, funkcjonariusze powinni ocenić, czy takie okresy zostały wykorzystane wyłącznie na odpoczynek.

  Jeżeli warunki te nie zostały spełnione, to doszło do naruszenia.


 • w odniesieniu do art. 7 R561/2006, na stronie 38:

  Uwaga: istnieją tylko trzy przypadki, kiedy czas spędzony w podróży można uznać za „odpoczynek” lub „przerwę”. Pierwszy to sytuacja, kiedy kierowca towarzyszy pojazdowi, który jest przewożony promem lub pociągiem. W takim przypadku kierowca może mieć odpoczynek lub przerwę, pod warunkiem że ma dostęp do koi lub kuszetki. Jeżeli nie ma dostępu do koi lub kuszetki, nie można zaliczyć odpoczynku, ale taki okres dyspozycyjności można uznać za przerwę.
  Drugi przypadek to sytuacja, kiedy załoga pojazdu składa się z więcej niż jednego kierowcy. W takiej sytuacji członek załogi, który pozostaje w gotowości do jazdy w razie konieczności i siedzi obok kierowcy pojazdu, zapisuje „okres dyspozycyjności”.
  Trzeci przypadek to pojazd obsługiwany przez więcej niż jednego kierowcę. W sytuacji gdy drugi kierowca pozostający do dyspozycji, jeśli chodzi o prowadzenie pojazdu, siedzi obok kierowcy i nie pomaga mu w sposób aktywny w prowadzeniu pojazdu, 45 minutowy „okres gotowości” drugiego kierowcy może być uznany za „przerwę”.
  Okresów prowadzenia pojazdu, które są „nieobjęte zakresem”, nie należy uwzględniać w tych obliczeniach, jednak funkcjonariusze kontroli powinni sprawdzać prawidłowość zarejestrowania takich czynności.

Rozbieżna praktyka służb w zakresie interpretacji „okresów gotowości” z art. 3 lit. b D2002/15/WE jako „przerw” wymaganych przez art. 7 R561/2006 - jest chyba jedną z podstawowych przyczyn, dla których kierowcy unikają rejestrowania :DYSPOZYCYJNOSC:.
Ta aktywność jest praktycznie nieużywana przez kierowców jeżdżących w pojedynkę...

Pozdrawiam i szerokości! :)

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#5 GośćMario_*

GośćMario_*
 • Goście

Napisano 22 kwiecień 2014 - 07:47

Bardzo dziekuje za rzeczowe wyjaśnienie. Chciałem się upewnić ponieważ dokładnie w ten sam sposób rozumuje. Jako ciekawostke : w podręczniku przewoźnika pt. Certyfikat kom.zaw. wydanej przez bibliotekę Akademii Transportu i Przediebirczosci ze stycznia 2014 roku, w przykładowym zadaniu egzaminacyjnym nr. 2, kierowca przejechal 4,5 h następnie przez 2 h rejestrowal oczekiwanie na granicy( czyli dyspozycja ), po czym bez przeszkód wyruszył w dalszą 4,5 godzinna podróż. Jest to zadanie rozwiązane przez specjalistów, więc mam prawo przypuszczać że jest to poprawne.#6 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 22 kwiecień 2014 - 15:32

(...) kierowca przejechal 4,5 h następnie przez 2 h rejestrowal oczekiwanie na granicy( czyli dyspozycja ), po czym bez przeszkód wyruszył w dalszą 4,5 godzinna podróż. Jest to zadanie rozwiązane przez specjalistów, więc mam prawo przypuszczać że jest to poprawne.

Będzie poprawnie - pod warunkiem, że czas oczekiwania na granicy był kierowcy znany z góry, bo np. wynikał z czasowego zakazu ruchu (np. stał na parkingu przy A99 w Kiefersfelden od 03:00 do 05:00, oczekując na możliwość wjazdu do Austrii).
W sytuacji, gdy to oczekiwanie wynikało np. z czynności celnych - w wielu przypadkach można mieć uzasadnione wątpliwości, czy rzeczywiście kierowca wiedział z góry, ile czasu zajmą te czynności. W przypadku np. agencji celnych - oczywiście można ten problem rozwiązać na zasadzie "Daj Pan papiery i przyjdź Pan za dwie godziny!" - jednak często bywa inaczej...
Ani stanie i patrzenie agentowi na ręce, ani siedzenie w agencji i czekanie na zawołanie w dowolnym momencie - nie spełnia definicji „okresu gotowości” z D2002/15/WE; jeżeli kierowca w takiej sytuacji rejestruje :DYSPOZYCYJNOSC: lub :PRZERWA:, można kierowcę ukarać za rejestrowanie aktywności niezgodnej ze stanem faktycznym (powinny być :PRACA:), a w sytuacji z przykładu z książki - dodatkowo za prowadzenie pojazdu przez 9 godzin bez wymaganej przerwy.

Problematyczne jest natomiast udowodnienie (zwłaszcza później, niż "na gorącym uczynku"), czy kierowca wiedział z góry, czy jednak nie wiedział, ile czasu będzie czekał na zakończenie formalności odbywających się bez jego czynnego udziału. Ponieważ okoliczność ta ma jednak znaczenie podstawowe w sytuacji sporu, możliwego zarówno między kierowcą a służbami kontrolnymi (mandat za rejestrowanie aktywności niezgodnych ze stanem faktycznym), jak i między kierowcą a jego pracodawcą (tzw. "sztuczne wykazywanie pracy tam, gdzie jej nie było" - w kontekście wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych zamiast za dyżury) - w interesie przewoźników warto chyba wprowadzić praktykę, aby np. agencje celne, spedycje i inne biura wydawały pisemne pokwitowania przyjęcia dokumentów z wyznaczonym terminem późniejszego stawiennictwa przez kierowcę.

Jeszcze inna sprawa, czy jest to w interesie kierowców, skoro praca w godzinach nadliczbowych powinna być wynagradzana stawką 150% lub nawet 200% (w nocy, w niedziele i święta), zaś dyżury wynikające z wyżej opisanych sytuacji - stawką 100%...
Jednak - czas pracy jest limitowany na różne sposoby:
 • tygodniowy czas pracy liczony wraz z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć 48 godzin; może być przedłużony do 60 godzin pod warunkiem, że średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 12 ust. ust. 1-2 UCPK);
 • liczba godzin nadliczbowych wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekroczyć 260 godzin w roku kalendarzowym, chyba że pracodawca wprowadzi inny limit (art. 20 ust. ust. 3-4 UCPK);
 • w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie (art. 21 UCPK).
Wyczerpanie możliwej ilości czasu pracy - w przedsiębiorstwie działającym zgodnie z prawem powinno skutkować "przymusowym" czasem wolnym; ze względów ekonomicznych pracodawca zorganizuje kierowcy pracę tak, że w tym czasie kierowca będzie raczej przebywał w domu, a nie w delegacji (czyli - zero diet i innych świadczeń)...
Czas dyżurów - nie ma żadnych ograniczeń... Więc - każdy kij ma dwa końce... ;)
 • Yoda lubi to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#7 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 22 kwiecień 2014 - 21:02

I jeszcze jedno - wracając do promu (lub pociągu) i rejestracji aktywności kierowcy w przypadku opóźnienia tego środka transportu względem ogłoszonego rozkładu.

Skoro opóźnienie, jako okres czasu, którego długość trwania nie mogła być kierowcy znana z góry (sam fakt opóźnienia nie może być znany z góry - gdyby był znany z góry, nie byłoby to opóźnienie...) - nie może być rejestrowane jako :DYSPOZYCYJNOSC:, to po upływie czasu wynikającego z rozkładu - należy rejestrować :PRACA:.

Na pokładzie wielu promów (i we wszystkich pociągach) kierowca może jednak wejść do kabiny swojego pojazdu dopiero po przybyciu na miejsce przeznaczenia, więc nie ma możliwości wcześniejszego przełączenia tachografu na inną aktywność.

Powyższa okoliczność uzasadnia zatem konieczność wyjmowania karty z tachografu cyfrowego bądź bieżącej wykresówki z tachografu analogowego na czas transportu promem lub koleją oraz późniejsze uzupełnianie aktywności poprzez odpowiednie wpisy manualne na kartę kierowcy w tachografie cyfrowym lub odręczne na odwrocie wykresówki.

Takie działanie jest zresztą wręcz wymagane przez art. 15 ust. 2 zdanie drugie R3821/85:

Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d):
a) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty (oczywisty błąd tłumaczenia - nie karty, lecz wykresówki...); lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące.


No cóż... Pomimo tak jasno sprecyzowanego przepisu, "większość" i tak zostawia wykresówkę lub kartę kierowcy w tachografie...
Rejestrując :PRZERWA:...
 • Yoda lubi to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#8 GośćMario_*

GośćMario_*
 • Goście

Napisano 23 kwiecień 2014 - 09:11

Wielkie dzięki za wyjaśnienie problemu. Po raz pierwszy spotkałem się z tak jasną i logiczną a przede wszystkim popartą obowiązującymi przepisami  odpowiedzią na pytanie. Pozdrawiam#9 cofboj

cofboj

  Advanced Member

 • Użytkownicy
 • PipPipPip
 • 197 postów

Napisano 23 kwiecień 2014 - 10:56

Ja też dziękuje za rzetelną informację , bo info jakie krąży między kierowcami to czysta fikcja i pierwszy krok do kłopotów finansowych w czasie kontroli.

:D#10 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 23 kwiecień 2014 - 20:03

Piękne dzięki za pozytywną ocenę... :)

Jednak - jest nieścisłość...

(...) Czas dyżurów - nie ma żadnych ograniczeń... (...)

Nieprawda... Ma ograniczenia... Ograniczenia te wynikają z konieczności odebrania przez kierowcę dobowego i tygodniowego odpoczynku. Nie można zatem np. zrobić 16 godzin dyżuru, bo będzie to oczywistym naruszeniem.
Niemniej - 13 godzin :DYSPOZYCYJNOSC: non-stop, jako jedynej aktywności między odpoczynkami - będzie całkowicie legalne...
Pewnie to było oczywiste, jednak wolę doprecyzować wypowiedź...

Przy okazji - jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła...

Na czym polega finansowa różnica między nieprzerwanym okresem 3h00m :DYSPOZYCYJNOSC: (i powyżej) a okresem o takiej samej długości, lecz rejestrowanym jako :PRZERWA:?
 • Okres 3h00m :DYSPOZYCYJNOSC: przypadający poza rozkładem czasu pracy jest liczony jako dyżur 100%, płatny według stawki godzinowej tak samo, jak czas pracy, zaś przypadający w rozkładzie czasu pracy - powinien być traktowany jako czas pracy (ze wszystkimi konsekwencjami, w tym również wpływem na ilość godzin nadliczbowych); w systemie zadaniowym (którego jedną z cech jest okoliczność, że rozkład czasu pracy w okresie wykonywania danego zadania przewozowego ustala kierowca samodzielnie) - jeżeli kierowca nie wypracował dobowego wymiaru czasu pracy, okresy te zalicza się do czasu pracy w wymiarze 8 godzin, a w pozostałej części - do dyżuru 100%.
 • Okres 3h00m :PRZERWA: liczony jest jako pierwsza część dzielonego odpoczynku dziennego; takie odpoczynki są bezpłatne (w zadaniowym systemie czasu pracy) lub płatne stawką 50% (w systemie przerywanego czasu pracy).

Powyższe chyba wystarczy za wyjaśnienie, dlaczego pracodawcy "krzywo patrzą" na rejestrowanie :DYSPOZYCYJNOSC: (a tym bardziej :PRACA:) podczas transportu promem i pociągiem (a także w czasie oczekiwania na załadunki i rozładunki oraz w odniesieniu do dojazdów "do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której kierowca zwykle pracuje" - art. 9 ust. ust. 2-3 R561/2006)...
 • Yoda i cofboj lubią to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#11 Gośćtomek_*

Gośćtomek_*
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2014 - 09:18

Witam.
A ja mam pytanie co do samego sposobu rejestracji przeprawy promowej w tachografie cyfrowym. funkcję prom wciskam po wjechaniu na prom, czy po zjechaniu z promu a może dwa razy?#12 Gośćtomek_*

Gośćtomek_*
 • Goście

Napisano 16 lipiec 2014 - 15:15

Przepraszam że post pod postem.
Mam jeszcze jedną wątpliwość: Czy robiąc dzielony dzienny odpoczynek (3+9) jedna z tych części może być przerwana wjazdem na prom?
jeżeli tak to jaka jest podstawa prawna?#13 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 17 lipiec 2014 - 09:57

Witam.
W kwestii rejestracji - wprowadzenie funkcji "prom" (zgodnie ze szczegółowymi definicjami jest to tzw. stan szczególny "PRZEPRAWA PROMOWA / PRZEJAZD KOLEJOWY") powinno nastąpić w czasie rzeczywistym - czyli z chwilą unieruchomienia pojazdu na pokładzie promu (lub na wagonie), w celu oznaczenia, która dokładnie część odpoczynku została spędzona w podróży morskiej (lub kolejowej). Wyłączenie tego stanu następuje automatycznie, z chwilą zmiany aktywności (np. ruszenia pojazdem w celu zjazdu z promu lub wagonu).


W kwestii tzw. odpoczynku dzielonego (3+9) odbieranego na promie - istnieje zbieg dwóch różnych przepisów Rozporządzenia 561/2006.
 

Artykuł 4
Dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:
(...)
g) „dzienny okres odpoczynku” oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny dzienny okres odpoczynku” lub „skrócony dzienny okres odpoczynku”:
— „regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin,
(...).

(...)

Artykuł 9
1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 8, w przypadku gdy kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koję lub kuszetkę.


Skoro zatem:
- odpoczynek odbierany w dwóch częściach (co najmniej trzy godziny pierwsza część i co najmniej 9 godzin część druga) jest ex definitione odpoczynkiem regularnym;
oraz
- odpoczynek regularny wykorzystywany na promie może być przerwany nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi nie dłużej niż godzinę,
to moim zdaniem odpoczynek odbierany w dwóch częściach (3+9) można przerywać czynnościami związanymi z wjazdem i zjazdem z promu; co więcej - przeprawa może mieć miejsce zarówno w czasie pierwszej części (co najmniej 3h), jak i w drugiej (co najmniej 9h).


W konsekwencji - moim zdaniem całkowicie legalne będą np. następujace odpoczynki (oczywiście pod warunkiem, że kierowca miał na promie do dyspozycji koję):

- 0h15m h (1 część odpoczynku, fragment przed promem) -> 0h30m O/X (wjazd na prom) -> 2h45m h (1 część odpoczynku, fragment na promie) -> 3h40m O (jazda; aktywność przykładowa) -> 9h00m h (2 część odpoczynku)

- 3h00m h (1 część odpoczynku) - 3h40m O (jazda; aktywność przykładowa) - 2h15m h (2 część odpoczynku, fragment przed promem) -> 0h30m O/X (wjazd na prom) -> 2h45m h (2 część odpoczynku, fragment na promie) -> 0h30m O/X (zjazd z promu) -> 4h00m h (2 część odpoczynku, fragment po promie).

Będą legalne - co niestety wcale nie oznacza, że w tym drugim przypadku kierowca faktycznie wypocznie...
Z tego względu - raczej unikałbym odbierania na promie odpoczynku dzielonego...

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#14 Tomasz

Tomasz

  Newbie

 • Użytkownicy
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 17 lipiec 2014 - 23:48

Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.#15 Gośćliuchunkai_*

Gośćliuchunkai_*
 • Goście

Napisano 31 październik 2017 - 10:05

20171031lck

coach outlet store online ralph lauren outlet michael kors outlet ray ban sunglasses canada goose outlet store coach outlet online coach outlet online lacoste polo shirts michael kors handbags ugg outlet michael kors factory outlet uggs outlet canada goose outlet store polo ralph lauren outlet canada goose outlet store kate spade handbags cheap ray bans longchamp pas cher canada goose outlet coach outlet coach outlet bottega veneta outlet futbol baratas true religion outlet canada goose jackets outlet canada goose outlet snapbacks wholesale tory burch outlet longchamp outlet nike outlet online oakley sunglasses adidas shoes longchamp handbags soccer jerseys polo ralph lauren cheap nhl jerseys fred perry polo shirts tods outlet ray ban sunglasses cheap nfl jerseys for sale uggs outlet birkenstock shoes air max 90 moncler jackets coach outlet moncler outlet online cheap ray ban sunglasses canada goose outlet canada goose outlet online canada goose jackets coach outlet true religion jeans sale michael kors bags coach outlet coach outlet pandora outlet tory burch outlet stores uggs outlet michael kors outlet online coach outlet online cheap basketball shoes canada goose outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys adidas uk cheap oakley sunglasses ugg boots ferragamo outlet pandora jewellery michael kors outlet online canada goose outlet store canada goose jackets snapback hats ugg outlet online michael kors outlet online canada goose coats michael kors outlet online michael kors outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots outlet michael kors outlet supra shoes nike air force 1 michael kors outlet online jordan 4 canada goose outlet store kate spade outlet online oakley sunglasses wholesale coach outlet michael kors cyber monday canada goose jackets kate spade outlet online store coach outlet coach outlet online pandora jewelry canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet canada goose outlet ugg outlet nike shoes uk cleveland cavaliers jersey michael kors handbags nfl jersey wholesale true religion jeans michael kors outlet store foamposite shoes coach outlet online michael kors outlet clearance polo ralph lauren cartier watches prada shoes michael kors uk cheap ugg boots coach outlet online snapbacks wholesale ugg boots clearance adidas nmd ugg boots outlet ugg boots cyber monday kobe bryant shoes ray ban sunglasses ray ban sunglasses swarovski uk michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online michael kors outlet clearance ugg boots coach outlet store oakley sunglasses michael kors outlet clearance michael kors outlet online kate spade outlet online store coach outlet michael kors outlet online ugg boots christian louboutin online cheap oakley sunglasses birkenstock shoes nike outlet polo ralph lauren michael kors outlet ugg boots ugg boots on sale fitflops uk ugg outlet store nike roshe one nike shoes fitflops sale clearance oakley sunglasses sale true religion outlet nike trainers coach outlet fitflops sale clearance ugg boots cheap uggs for sale asics shoes ecco outlet kate spade outlet cheap nba jerseys uggs outlet nike air huarache coach outlet store online hermes outlet store adidas trainers michael kors black friday michael kors outlet store cheap nfl jerseys jordan shoes canada goose uk soccer cleats coach handbags on sale canada goose outlet canada goose uk true religion jeans sale canada goose outlet online ugg outlet store pandora charms sale clearance coach factory outlet coach canada longchamp handbags canada goose outlet nike store uk coach outlet ugg boots uk michael kors outlet canada goose coats coach factory outlet michael kors outlet puma shoes nike shoes michael kors outlet sale canada goose outlet lacoste polo ugg outlet ugg outlet canada goose jackets prada outlet online oakley sunglasses cheap jordan shoes michael kors outlet ugg outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike shoes for women giuseppe zanotti outlet ferragamo shoes sale ugg boots black friday christian louboutin outlet canada goose parka moncler outlet oakley sunglasses max 90 canada goose outlet store longchamp pliage pandora outlet ugg outlet tory burch outlet michael kors outlet cheap jordan shoes ugg outlet stores air max uk coach outlet store canada goose outlet store cheap jerseys ugg outlet ugg outlet nike roshe michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose outlet store uggs outlet longchamp pas cher canada goose outlet store kobe shoes michael kors outlet online coach factory store mbt shoes outlet mulberry handbags sale coach outlet store online cheap oakley sunglasses michael kors ugg boots on sale burberry outlet uggs outlet canada goose jackets true religion outlet fred perry polo coach outlet oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet store online swarovski crystal canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale true religion jeans michael kors outlet online canada goose outlet cheap football shirts air max 90 christian louboutin outlet true religion outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet ugg boots cheap jordans canada goose coats ray ban sunglasses thomas sabo charms true religion jeans prada sunglasses montblanc pens coach factory outlet air max 90 christian louboutin shoes michael kors outlet ugg outlet tory burch shoes ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors factory outlet oakley sunglasses nike uk store ugg outlet online cheap jordans oakley sunglasses canada goose jackets canada goose mac tools ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet online mont blanc pens michael kors outlet online ferragamo shoes michael kors outlet canada goose uk canada goose jackets michael kors outlet online

20171031lck#16 Gośćqzz888_*

Gośćqzz888_*
 • Goście

Napisano 15 listopad 2017 - 07:38

polo ralph lauren gucci borse nike air max 90 ecco shoes coach handbags true religion outlet burberry outlet jordan shoes longchamp handbags ecco sandals redskins jerseys michael kors handbags kate spade sale pandora outlet bears jerseys christian louboutin outlet michael kors handbags nike huarache coach outlet nike roshe run coach outlet christian louboutin outlet polo ralph lauren coach outlet true religion outlet store bills jerseys nike tn pas cher prada outlet pandora charms mlb jerseys ralph lauren outlet nba jerseys oakley sunglasses wholesale yeezy boost 350 v2 49ers jersey oakley sunglasses wholesale coach outlet online nike air huarache chargers jerseys oakley sunglasses nike air max nike outlet dallas cowboys jerseys air max 2015 nfl jerseys wholesale nike outlet store mbt shoes outlet lions jerseys oakley sunglasses nike factory store ravens jerseys tods shoes birkenstock sandals cheap ray bans green bay packers jerseys san francisco 49ers jerseys mont blanc outlet coach outlet coach factory outlet reebok shoes coach outlet online miami dolphins jerseys jaguars jersey kate spade outlet new york knicks new york jets jerseys cheap ray bans seattle seahawks jerseys kate spade handbags polo ralph lauren pandora outlet ray ban sunglasses outlet basketball shoes christian louboutin shoes michael kors outlet mbt shoes gucci sito ufficiale instyler max seahawks jersey raiders jerseys coach outlet online coach outlet new york knicks jersey ralph lauren outlet washington redskins jerseys polo ralph lauren michael kors handbags kate spade outlet ed hardy uk nike outlet pandora jewelry nike outlet chicago bulls christian louboutin shoes hugo boss outlet oklahoma city thunder jerseys saints jerseys cowboys jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet oakley sunglasses wholesale miami heat jersey carolina panthers jersey ralph lauren outlet kate spade handbags nike roshe nhl jerseys yeezy boost 350 jordan 8 cheap basketball shoes ray ban sunglasses instyler max 2 polo ralph lauren outlet converse trainers nike shoes michael kors outlet online polo ralph lauren new york giants jerseys cheap ray bans longchamp outlet minnesota vikings jerseys ray ban sunglasses outlet nike trainers coach outlet online los angeles lakers jerseys coach outlet store online air jordan 4 christian louboutin outlet eagles jerseys true religion jeans boston celtics cardinals jersey christian louboutin outlet coach outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags air huarache ralph lauren polo ralph lauren outlet pandora jewelry tods outlet fitflops nike outlet store new orleans saints jerseys pittsburgh steelers jersey kate spade handbags dolphins jerseys soccer shoes michael kors canada jimmy choo shoes nike tn baltimore ravens jerseys oakley sunglasses wholesale cheap ray ban sunglasses michael kors uk patriots jerseys nike shoes air jordan 8 giants jersey nike shoes oakley sunglasses wholesale coach outlet christian louboutin shoes nike huarache oakley sunglasses mont blanc pens cheap ray bans prada shoes san antonio spurs jerseys michael kors uk oakley sunglasses polo ralph lauren kate spade outlet michael kors handbags coach outlet store online cleveland browns jerseys christian louboutin shoes coach outlet cincinnati bengals jerseys ralph lauren uk michael kors outlet ray ban sunglasses fitflops sale skechers shoes kate spade sale michael kors outlet birkenstock outlet ralph lauren outlet houston texans jerseys fitflops sale clearance bruberry sale nike blazer michael kors outlet cheap mlb jerseys cheap jordan shoes skechers outlet adidas yeezy ralph lauren uk rolex replica watches ray ban sunglasses san antonio spurs christian louboutin outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet new england patriots jerseys yeezy shoes buffalo bills jerseys true religion outlet coach outlet online polo ralph lauren coach outlet pandora outlet cheap ray bans arizona cardinals jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet air jordan uk ray ban sunglasses polo ralph lauren nike air huarache pandora jewelry ed hardy broncos jerseys canada goose sale oakley sunglasses christian louboutin shoes tennessee titans jersey michael kors handbags ed hardy outlet polo outlet coach outlet store online vikings jerseys packers jerseys falcons jersey steelers jerseys moncler jackets canada goose outlet converse shoes jordan shoes fitflops shoes detroit lions jerseys oakley sunglasses carolina jerseys salomon boots kate spade sale san diego chargers jerseys nike trainers browns jerseys jordan shoes nike outlet canada goose jackets nike factory outlet cheap ray bans discount oakley sunglasses hermes belt true religion outlet store golden state warriors snapbacks wholesale michael kors uk michael kors coach outlet cheap oakley sunglasses oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet polo ralph lauren rolex replica jets jersey philadelphia eagles jerseys polo ralph lauren outlet indianapolis colts jerseys oakland raiders jerseys coach outlet online titans jersey cheap nhl jerseys cheap oakley sunglasses air max 90 salomon shoes ferragamo shoes kate spade outlet chicago bears jerseys christian louboutin shoes gucci outlet michael kors handbags cheap nba jerseys golden state warriors jerseys christian louboutin sale replica watches polo ralph lauren ray ban sunglasses true religion jeans colts jerseys ray ban sunglasses true religion outlet nike huarache reebok outlet nike shoes chiefs jersey christian louboutin uk canada goose oakley sunglasses miami heat nike outlet cheap jordan shoes coach factory outlet jimmy choo outlet moncler outlet nike outlet cheap jordan shoes coach outlet michael kors handbags sale ferragamo outlet michael kors outlet cleveland cavaliers nike store fitflops sale clearance ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses clippers jersey for sale louboutin shoes ralph lauren outlet coach outlet mont blanc pens cheap jordans jordan shoes nike blazer pas cher michael kors outlet nike air jordan kansas city chiefs jerseys cheap nike shoes ray ban sunglasses outlet hermes belts coach outlet nike factory outlet fitflops sale clearance gucci shoes coach outlet online chicago bulls jersey coach outlet store online clippers jersey los angeles lakers cheap oakley sunglasses fitflops sale ray ban sunglasses bengals jersey coach outlet online nike trainers shoes nike shoes coach factory outlet coach outlet cheap nfl jerseys cheap jordans jordan 4 texans jerseys nike trainers ralph lauren outlet armani outlet ray ban sunglasses michael kors handbags michael kors handbags pandora outlet ed hardy clothing michael kors uk oklahoma city thunder atlanta falcons jerseys coach outlet online ray ban sunglasses outlet mont blanc outlet coach outlet store ralph lauren outlet coach outlet online hugo boss sale cheap snapbacks cleveland cavaliers jerseys jordan shoes michael kors handbags ralph lauren outlet denver broncos jerseys nike huarache fitflops sale clearance boston celtics jersey nike air huarache coach factory outlet polo ralph lauren coach factory outlet true religion outlet nike soccer shoes armani exchange

qzz#17 GośćAndada_*

GośćAndada_*
 • Goście

Napisano 07 grudzień 2017 - 04:51

eagles jerseys los angeles lakers true religion outlet store polo ralph lauren true religion jeans cheap ray bans polo ralph lauren clippers jersey for sale hugo boss sale golden state warriors coach outlet store online michael kors handbags michael kors uk jordan shoes 49ers jersey fitflops sale clearance kansas city chiefs jerseys cheap ray bans ralph lauren uk ugg outlet jaguars jersey coach factory outlet san antonio spurs new england patriots jerseys los angeles lakers jerseys coach outlet online polo ralph lauren coach outlet store coach factory outlet coach outlet ray ban sunglasses jordan shoes boston celtics jersey nike outlet prada shoes washington redskins jerseys instyler max 2 michael kors uk michael kors replica watches uggs outlet ralph lauren outlet ugg outlet steelers jerseys polo ralph lauren houston texans jerseys ralph lauren outlet ralph lauren outlet nike outlet san diego chargers jerseys new york knicks jersey green bay packers jerseys longchamp outlet instyler max cheap nfl jerseys fitflops sale clearance pandora outletcincinnati bengals jerseys nike roshe cheap nba jerseys coach outlet christian louboutin outlet coach outlet buffalo bills jerseys pandora outlet coach factory outlet nike air huarache jordan shoes cheap nike shoes skechers outlet coach outlet yeezy boost 350 oklahoma city thunder oakley sunglasses wholesale coach outlet online arizona cardinals jerseys clippers jersey yeezy shoes cheap basketball shoes coach outlet online pandora jewelry cheap jordan shoes air jordan 8 nike factory store oakley sunglasses canada goose outlet michael kors outlet falcons jersey jimmy choo outlet oakley sunglasses wholesale ray ban sunglassesnike factory outlet oakley sunglasses detroit lions jerseys ray ban sunglasses miami dolphins jerseys miami heat jersey cheap oakley sunglasses ray ban sunglasses michael kors handbags ugg outlet air max 2015polo ralph lauren snapbacks wholesale kate spade outlet coach outlet online golden state warriors jerseys dolphins jerseys raiders jerseys fitflops shoes moncler outlet michael kors outlet ugg outlet michael kors outlet san antonio spurs jerseys jets jersey ed hardy outlet minnesota vikings jerseys dallas cowboys jerseys new york knicks bills jerseys air jordan 4 birkenstock outlet nike blazer pas cher coach outletmichael kors outlet online uggs outlet cleveland cavaliers christian louboutin outlet kate spade outlet uggs outlet tennessee titans jersey polo ralph lauren air huarache ed hardy kate spade sale nike shoeschicago bulls coach outlet store online ferragamo shoes ralph lauren outlet polo ralph lauren mbt shoes outlet nike outlet armani exchange san francisco 49ers jerseys bengals jersey coach outlet michael kors handbags ralph lauren uk chiefs jersey cheap jordan shoes true religion jeans boston celtics tods outlet nike store michael kors handbags ecco sandals uggs outlet patriots jerseys miami heat kate spade sale prada outlet gucci borse kate spade handbags christian louboutin shoes colts jerseys packers jerseys nike outlet coach outlet online polo ralph lauren outlet nike factory outlet nike trainers shoes nike air jordanskechers shoes kate spade outlet oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet air jordan uk oakley sunglasses tods shoes ray ban sunglasses coach outlet online oklahoma city thunder jerseys ugg outlet nike outlet store broncos jerseys mont blanc outlet browns jerseys atlanta falcons jerseys michael kors handbags mont blanc pens birkenstock sandals nike soccer shoes basketball shoes seahawks jersey nike outlet cheap ray bans titans jersey coach outlet store online michael kors handbags michael kors outlet fitflops sale clearance canada goose ralph lauren outlet ugg outlet christian louboutin shoes yeezy boost 350 v2 chargers jerseys nike shoes nike air huarache true religion outlet fitflops sale clearance nike huarache cheap snapbacks nike blazer nike tn pas cher cheap ray bans ray ban sunglasses outlet ferragamo outlet michael kors uk pandora jewelry new york jets jerseys nike trainers vikings jerseys michael kors handbags cheap ray ban sunglasses nike air huarache jordan shoes coach factory outlet ugg outlet nba jerseys new york giants jerseys uggs outlet ralph lauren polo ravens jerseys coach outlet online gucci sito ufficiale soccer shoes ed hardy uk mont blanc outlet ralph lauren outlet ray ban sunglasses lions jerseys uggs outlet oakley sunglasses uggs outlet nike air max coach outlet coach outlet online polo ralph lauren reebok outlet michael kors outlet nike shoes cardinals jersey cleveland cavaliers jerseys rolex replica watches jordan shoescheap ray ban sunglasses nike outlet store ralph lauren outlet ralph lauren outlet nfl jerseys wholesale bruberry sale canada goose sale fitflops sale giants jersey cheap oakley sunglasses salomon boots michael kors handbags kate spade outlet louboutin shoes true religion outlet store coach outlet hugo boss outlet armani outlet coach outlet mbt shoes nike air max 90 ray ban sunglasses outlet new orleans saints jerseyssaints jerseys cheap oakley sunglasses cheap mlb jerseys coach outlet christian louboutin outlet christian louboutin shoes nike huarache reebok shoes cheap ray bans ralph lauren outlet seattle seahawks jerseysuggs outlet christian louboutin uk longchamp handbags nike outlet ray ban sunglasses outlet coach outlet uggs outlet polo ralph lauren philadelphia eagles jerseys cheap jordan shoes cheap oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale ugg outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags carolina panthers jersey ray ban sunglasses pandora jewelry nike tn christian louboutin outlet texans jerseys true religion outletugg outlet gucci shoes michael kors outlet jordan 4 nike roshe run redskins jerseys michael kors handbags coach outlet christian louboutin sale coach factory outlet nike shoes hermes belt christian louboutin outlet burberry outlet gucci outlet rolex replica cleveland browns jerseys jimmy choo shoes oakley sunglasses ugg outlet uggs outlet uggs outlet oakley sunglasses nike huarache nike trainers oakley sunglassescowboys jerseys oakland raiders jerseys denver broncos jerseys ray ban sunglasses outlet pandora outlet coach outlet coach factory outlet air max 90 ecco shoes cheap jordans cheap ray bans bears jerseys polo ralph lauren outlet canada goose jackets moncler jackets nike trainers converse shoes mlb jerseys christian louboutin shoes true religion outlet polo ralph lauren mont blanc pens kate spade handbags oakley sunglasses wholesale christian louboutin shoes baltimore ravens jerseys ray ban sunglasses salomon shoes pandora charms true religion outlet polo outlet coach outlet online fitflops sale coach outlet jordan 8coach handbags ed hardy clothing michael kors canada converse trainers michael kors handbags sale adidas yeezy discount oakley sunglasses ralph lauren outlet nhl jerseys pandora outlet ralph lauren outlet kate spade handbags uggs outlet uggs outlet fitflops coach outlet online coach factory outlet cheap jordans uggs outlet ugg outlet coach outlet ugg outlet christian louboutin shoes ugg outlet pittsburgh steelers jerseyoakley sunglasses wholesale michael kors uk chicago bears jerseys ray ban sunglasses hermes belts cheap nhl jerseys chicago bulls jersey ugg outlet nike huarache polo ralph lauren carolina jerseys coach outlet store online indianapolis colts jerseys kate spade sale nike shoes#18 Gośćyueqin_*

Gośćyueqin_*
 • Goście

Napisano 02 styczeń 2018 - 09:41

tory burch outlet store   coach factory outlet   cheap uggs   canada goose outlet   mulberry bags   adidas yeezy   coach factory outlet online   pandora charms sale clearance   air max 97   jordan retro   ugg boots   red bottoms   mulberry uk   coach factory outlet   nike air max   michael kors outlet online   tory burch outlet   coach outlet   adidas outlet   philipp plein shirt   coach outlet   moncler outlet   ugg boots   michael kors outlet clearance   uggs clearance   ugg ustralia   canada goose outlet   uggs canada   canada goose jackets   ferragamo shoes   ugg outlet   pandora jewelry   moncler   ugg boots   moncler outlet   timberland boots outlet   polo ralph lauren outlet online   pandora jewelry   moncler outlet   oakley sunglasses   pandora charms   cheap ray ban sunglasses   longchamp outlet   nike outlet   christian louboutin outlet   canada goose outlet   moncler jackets   canada goose   longchamp outlet online   ray ban sunglasses   michael kors outlet   nfl jerseys wholesale   canada goose uk   pandora charms   michael kors outlet   cheap mlb jerseys china   moncler uk   ugg outlet   coach outlet store   canada goose outlet   fred perry polo   ralph lauren outlet   michael kors factory outlet   ugg boots   canada goose jackets   nike outlet online   adidas outlet   louis vuitton outlet store   adidas campus   coach outlet   canada goose sale   adidas outlet   canada goose outlet   fred perry   canada goose outlet   canada goose clothing   michael kors outlet store   fitflops   ray ban sunglasses   jordan shoes   coach outlet   coach outlet store   longchamp handbags   adidas yeezy boost   ugg outlet online   timberland boots   nike air max   michael kors canada   red bottom shoes   christian louboutin outlet   coach outlet online   cat boots   ugg outlet   pandora charms   michael kors outlet clearance   coach bags   the north face   cheap uggs   ralph lauren uk   canada goose   ralph lauren outlet 180102yueqin#19 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 05 styczeń 2018 - 14:56

chanyuan2018.01.06

polo ralph lauren michael kors michael kors bags canada goose jackets oakley sunglasses canada goose outlet coach outlet michael kors handbags coach factory outlet vans shoes michael kors outlet ugg outlet ecco sale michael kors handbags uggs outlet michael kors outlet online michael kors handbags nfl jerseys wholesale denver broncos jerseys ugg outlet polo outlet tory burch shoes michael kors outlet marc jacobs outlet ralph lauren outlet hogan scarpe michael kors outlet christian louboutin shoes soccer shoes true religion outlet prada outlet mont blanc pens ralph lauren polo mulberry sale true religion jeans coach outlet online coach outlet air max 90 uggs outlet oakley sunglasses coach outlet canada oakley sunglasses coach outlet online coach factory outlet cheap nhl jerseys pandora jewelry ugg boots oakley sunglasses basketball shoes longchamp outlet fitflops shoes polo outlet coach factory outlet polo outlet coach outlet online nike factory outlet michael kors outlet christian louboutin shoes christian louboutin outlet adidas trainers reebok outlet store coach outlet online jordan shoes true religion jeans vans sko puma shoes oakley sunglasses michael kors outlet ray ban sunglasses ugg boots lacoste soldes swarovski outlet swarovski outlet coach factory outlet canada goose jackets coach outlet canada goose outlet oakley sunglasses ugg outlet canada goose outlet air jordan 4 longchamp solde christian louboutin outlet burberry outlet michael kors outlet online canada goose outlet canada goose outlet nike shoes oakley sunglasses ugg black friday mulberry handbags tory burch outlet louboutin shoes swarovski crystal nike outlet ralph lauren polo christian louboutin outlet true religion outlet canada goose jackets uggs outlet jordan shoes nike trainers true religion jeans salomon sko michael kors outlet mulberry bags mont blanc pens michael kors outlet christian louboutin outlet birkenstock sandals coach factory outlet cheap nfl jerseys cheap jordans polo ralph lauren nike trainers coach handbags michael kors outlet online ugg boots clearance michael kors uk canada goose outlet moncler outlet ray ban sunglasses ugg boots cheap mlb jerseys kate spade outlet tory burch outlet oakley sunglasses ysl outlet jordan shoes coach outlet chrome hearts outlet canada goose jackets pandora outlet chrome hearts burberry outlet polo ralph lauren christian louboutin outlet coach factory outlet polo ralph lauren puma outlet oakley sunglasses kevin durant shoes coach outlet ralph lauren pas cher kate spade outlet canada goose jackets ferragamo outlet futbol baratas coach outlet online tory burch outlet nhl jerseys pandora outlet nike roshe coach outlet michael kors outlet christian louboutin outlet ugg outlet cleveland cavaliers jersey ray bans jordan shoes ugg outlet tory burch outlet michael kors michael kors handbags hermes outlet polo ralph lauren ecco shoes michael kors outlet nike foamposite ugg outlets jordan shoes kate spade outlet lebron james shoes canada goose outlet polo ralph lauren cazal sunglasses canada goose parka prada handbags michael kors outlet michael kors handbags mbt shoes montblanc pens michael kors outlet ugg outlet cheap jordans swarovski outlet coach outlet true religion jeans coach outlet burberry outlet cheap jordans polo ralph lauren ralph lauren polo coach canada christian louboutin shoes canada goose outlet nike store ray ban sunglasses reebok trainers ugg boots clearance ugg boots clearance oakley sunglasses michael kors polo ralph lauren ferragamo shoes ray ban sunglasses longchamp handbags kobe bryant shoes pandora charms new balance shoes nike outlet salomon sko nfl jerseys adidas wings fitflops rayban sunglasses moncler jackets christian louboutin outlet herve leger outlet Girls shoes longchamp outlet jordan shoes oakley sunglasses soccer jerseys ray ban sunglasses moncler outlet nba jerseys ugg outlet oakley sunglasses michael kors outlet nfl jerseys cartier outlet lacoste polo shirts michael kors outlet canada goose coats bottega veneta outlet canada goose jackets air huarache michael kors outlet cheap snapbacks supra shoes mac makeup supreme clothing moncler outlet valentino outlet ugg boots clearance uggs outlet polo outlet canada goose outlet kicks nice coach outlet nike store uk ray-ban sunglasses canada goose outlet true religion jeans oakley sunglasses ray ban sunglasses uggs canada goose outlet chicago blackhawks jerseys oakley sunglasses ray ban sunglasses canada goose outlet ugg outlet ralph lauren polo shirts ray ban sunglasses ugg boots clearance nfl jerseys pandora outlet polo ralph lauren ferragamo shoes ray ban sunglasses longchamp bags adidas shoes coach outlet online converse shoes nike air max 2015 ralph lauren polo nike sko ugg boots clearance coach outlet nike free 5 michael kors outlet hermes belt canada goose outlet canada goose outlet canada goose jackets polo outlet michael kors outlet michael kors outlet online kobe shoes true religion outlet cheap nfl jerseys fitflops sale oakley sunglasses coach outlet coach outlet longchamp pas cher coach outlet ugg boots canada goose outlet asics shoes true religion uk ray ban sunglasses uggs outlet nfl jersey wholesale vans greece toms sko polo ralph lauren uggs outlet christian louboutin shoes jordan shoes coach outlet online canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet denver broncos jerseys adidas nmd new balance shoes zapatillas salomon ray ban sunglasses cheap nfl jerseys ugg cyber monday links of london ray ban sunglasses prada shoes pandora outlet polo ralph lauren ed hardy clothing ugg outlet ugg outlet pandora charms pandora charms rayban sunglasses canada goose black friday nike sko pandora charms sale clearance nike shoes christian louboutin outlet nike shoes moncler jackets hermes birkin pandora charms oakley sunglasses wholesale adidas sko swarovski crystal ugg boots coach outlet online kate spade outlet oakley sunglasses christian louboutin outlet tory burch outlet ray ban sunglasses canada goose outlet nike outlet ray ban sunglasses polo ralph lauren mcm outlet nba jerseys thomas sabo oakley sunglasses coach factory outlet nike outlet nike trainers true religion outlet swarovski outlet dansko shoes christian louboutin shoes coach outlet canada goose jackets michael kors outlet lakers jerseys fred perry polo shirts michael kors handbags true religion jeans salomon shoes supreme clothing michael kors michael kors outlet online moncler outlet ugg outlet cheap jerseys oakley sunglasses pandora jewelry nike shoes nike air max 90 cheap jerseys cheap snapbacks air huarache air max 90 adidas outlet store coach outlet toms sko coach handbags ugg boots burberry outlet barbour outlet coach outlet oakley sunglasses ferragamo outlet michael kors outlet fitflops sale clearance uggs outlet ray ban sunglasses coach outlet kate spade outlet giuseppe zanotti outlet polo outlet hermes outlet oakley sunglasses tory burch outlet cheap jordans longchamp handbags christian louboutin outlet yeezy boost 350 michael kors outlet true religion jeans pandora outlet ugg outlet longchamp outlet polo ralph lauren kobe 9 ray ban sunglasses pandora outlet ugg outlet ugg outlet true religion jeans polo ralph lauren oakley sunglasses coach outlet store online tory burch outlet pandora charms canada goose jackets cheap mlb jerseys supreme clothing nike shoes pandora charms nike air force 1 mulberry handbags michael kors outlet mont blanc pens ugg outlet nfl jerseys pandora jewelry longchamp solde michael kors outlet adidas uk canada goose outlet air max 90 canada goose jackets prada sunglasses ralph lauren polo shirts fitflops ferragamo outlet polo shirts pandora outlet canada goose jackets michael kors wallets longchamp handbags oakley sunglasses timberland sko supreme clothing michael kors outlet ray ban sunglasses ugg outlet michael kors handbags oakley sunglasses ferragamo outlet tods outlet yeezy boost fitflops outlet michael kors outlet fitflops sale clearance nike sko kate spade outlet ralph lauren polo shirts mulberry handbags pandora outlet fitflops shoes michael kors outlet michael kors outlet coach outlet true religion jeans michael kors outlet air max 1 ugg boots mont blanc pens ray ban sunglasses oakley sunglasses wholesale true religion jeans birkenstock outlet pandora charms ugg outlet huaraches shopping canada goose outlet christian louboutin online coach outlet ugg outlet polo outlet nike roshe one coach outlet adidas nmd ferragamo outlet michael kors outlet ralph lauren outlet michael kors outlet air max 90 toms sko oakley sunglasses ugg outlet cheap football shirts uggs outlet coach outlet online polo ralph lauren air max uk polo ralph lauren polo ralph lauren coach outlet online salomon chaussures canada goose cyber monday air max trainers polo outlet coach factory outlet christian louboutin uk soccer jerseys coach outlet ugg outlet converse shoes canada goose outlet polo ralph lauren timberland boots mulberry handbags true religion jeans longchamp handbags fitflops sale clearance football shirts nike blazer pas cher jordan shoes longchamp pliage mulberry outlet nike shoes nike air max mulberry outlet oakley sunglasses ray ban sunglasses mulberry bags#20 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2018 - 08:40

hollister roty burch outlet new balance coach outlet store online giuseppe zanotti michael kors nike store ugg australia vans coach outlet online ugg boots jordan oakley sunglasses michael kors ralph lauren polo ralph lauren jimmy choo nike free rolex watches omega watches uggs outlet huarache ugg michael kors outlet pandora nike outlet canada goose jackets dansko shoes moncler nike roshe run burberry outlet store oakley vault cheap eyeglasses ghd bottega kevin durant shoes roshe run moncler cheap nfl jerseys longchamp nike air max moncler ray ban jordan hollisterco mac cosmetics coach purse true religion jeans replica watches flip flops karen millen uk bcbg max timberland adidas trainers asics beats headphones swarovski polo ralph lauren adidas outlet levi's jeans vans shoes oakley sunglasses adidas zx moncler jackets kate spade outlet oakley nike shoes michael kors canada north face pas cher nike air max coach factory outlet vanessa bruno longchamp north face ralph lauren longchamp handbags ugg boots basketball shoes marc jacobs prada outlet vans shoes louboutin pas cher wedding dresses true religion outlet pandora red bottoms mac makeup roshe run air max canada goose ugg boots canada goose celine michael kors moncler nike air max wedding dresses cheap ugg boots louboutin air jordans true religion jeans nike air force cheap uggs michael kors borse lebron james shoes nike air huarache the north face oakley vault puma shoes adidas superstar nike air max michael kors outlet hermes outlet montre homme air max 2017 ray ban nike air max canada goose canada goose jackets flops

2018.1.22xukaimin

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: R3821/85, R561/2006, 2002/15/WE, UCPK, prom, pociąg, czas pracy, tachograf cyfrowy, tachograf analogowy, wpis manualny

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych