Skocz do zawartości


Zdjęcie

Pauza na otwartym tacho

R3821/85 tachograf analogowy tachograf cyfrowy

6 odpowiedzi w tym temacie

#1 Kiero

Kiero

  Newbie

 • Użytkownicy
 • Pip
 • 4 postów

Napisano 25 grudzień 2013 - 10:31

Czy kręcenie odpoczynku dobowego na otwartym tacho jest zgodne z prawem czy nie ?

#2 Yoda

Yoda

  Administrator

 • Administratorzy
 • 221 postów

Napisano 25 grudzień 2013 - 11:18

Czy kręcenie odpoczynku dobowego na otwartym tacho jest zgodne z prawem czy nie ?

 

Witam,

 

powyższe działanie jest niewłaściwe.

 

Co do zasady gdy kierowca znajduje się w pojeździe rejestruje swoją aktywność za pośrednictwem tachografu, jak przebywa poza dokonuje wpisu ręcznie na odwrocie wykresówki lub dokonuje wpisu manualnego w przypadku tachografu cyfrowego.

 

Pozdrawiam, Yoda#3 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 26 styczeń 2014 - 14:00

Pozwolę sobie na polemikę z tak kategorycznie postawionym twierdzeniem o niewłaściwości takiego działania, gdyż z mojego doświadczenia wynika pewna wewnętrzna sprzeczność przepisów Rozporządzenia 3821/85, Dyrektywy 2002/15/WE i Rozporządzenia 561/2006...


Zgodnie z art. 15 ust. 2 zd. pierwsze R3821/85: "Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują."

W myśl art. 15 ust. 2 zd. czwarte R3821/85: "Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b, c i d" - czyli aktywności "inna praca", "dyspozycyjność" oraz "przerwa/odpoczynek" - w zależności od rodzaju tachografu "wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem" lub "wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące."

Te dwa przepisy są oczywiste, jednak diabeł tkwi w szczegółach.

W przypadku pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy - problem pojawia się wówczas, gdy kierowca rozpoczyna pracę w różnych dniach o różnych godzinach, a w szczególności - gdy następnego dnia rozpoczyna pracę później niż poprzedniego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 zd. trzecie R3821/85: "Wykresówka (...) nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona."
Wykresówka jest przeznaczona do rejestracji 24 następujących po sobie godzin. Czyli - stosując ten przepis w sposób ściśle zgodny z jego brzmieniem, w sytuacji, gdy np. kierowca pierwszego dnia rozpoczął pracę o 07:00, zaś następnego miał rozpocząć pracę o 08:00 (ponieważ np. wieczorem przyjechał na miejsce rozładunku czynne od 08:00), to rejestrując dzienny okres odpoczynku przy użyciu tachografu - najpóźniej o godzinie 07:00 kierowca powinien wymienić wykresówkę.
Wymiana wykresówki wiąże się z jej wypełnieniem przez kierowcę. Okazanie przez kierowcę wykresówki, która nie zawiera wymaganych wpisów - podlega karze (dla kierowcy i przedsiębiorcy: 50 zł za brak każdego wpisu - odpowiednio poz. 13.15 Zał. 1 do Uotd oraz poz. 6.3.6. Zał. nr 3 do Uotd, dla posiadacza CKZ: 2000 zł za "Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy" - poz. 16 Zał. 2 do Uotd).
Zgodnie z art. 3 lit. a pkt 1 tiret pierwsze ppkt v Dyrektywy 2002/15/WE "„czas pracy” oznacza (...) każdą inną pracę zmierzającą do (...) wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową (...)."
Według art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. b R3821/85: "„inna praca” oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją z art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE (...); są one rejestrowane pod symbolem [młotki] (...)."
Tym samym - wypełnienie wykresówki stanowi czynność rejestrowaną jako "inna praca", przerywającą odpoczynek.

Powyższe sprawia, że rejestrując dzienny okres odpoczynku przy użyciu tachografu - kierowca nie może rozpocząć pracy później niż rozpoczął poprzedniego dnia.

Oczywiście, jest mi znana praktyka stosowana w tym zakresie przez służby kontrolne, polegająca na nienakładaniu kar w sytuacji, gdy "przerwa" wchodzi na aktywności rejestrowane 24 godziny wcześniej - jednak praktyka ta jest sprzeczna z zacytowanym wyżej art. 15 ust. 2 zd. trzecie R3821/85.


W przypadku pojazdów wyposażonych w tachograf cyfrowy - problem pojawia się w nieco innym miejscu.

Sytuacja:
Kierowca postanowił odebrać w kabinie odpoczynek dzienny regularny (dokonał takiego wyboru), więc wprowadził kraj zakończenia i przełączył tachograf na rejestrację "przerwy/odpoczynku", po czym wziął prysznic, zjadł kolację i poszedł spać (odpoczynek rozpoczął w czwartek o 23:00; parkował na parkingu obok stacji paliw przy autostradzie).
Następnego dnia rano o 07:00 kierowca postanowił opuścić pojazd i udać się do pobliskiego miasta na prywatne zakupy - miał do dyspozycji 5 godzin (pracę miał rozpocząć dopiero o 12:00).


Pozostawienie karty w tachografie podczas przebywania kierowcy poza pojazdem nie jest właściwym działaniem (tak samo, jak zostawienie wewnątrz kabiny dowodu rejestracyjnego, wypisu z licencji i innych dokumentów), gdyż pod nieobecność kierowcy może dojść do kradzieży dokumentów lub całego pojazdu wraz z zawartością, a ponadto art. 15 ust. 2 zd. czwarte R3821/85 wprost określa, że w sytuacji oddalenia się od pojazdu - kierowca dokumentuje swoją aktywność wpisami ręcznymi na kartę bądź zapisami odręcznymi na wykresówce lub wydruku.
Z kolei wyjęcie karty z tachografu implikuje konieczność ponownego wpisania kraju zakończenia - zaś ta czynność (identycznie, jak wypełnienie wykresówki) stanowi "inną pracę" przerywającą odpoczynek.

Tym samym: w sytuacji dokonania przez kierowcę wyboru odbioru odpoczynku w kabinie i dokumentowania tegoż odpoczynku przy użyciu tachografu - kierowca nie może później np. zmienić swojej decyzji i w trakcie trwającego odpoczynku oddalić się od pojazdu, gdyż albo ryzykuje utratę karty kierowcy (pozostałe dokumenty może zabrać ze sobą bez przeszkód), albo przerywa odpoczynek poprzez dokonanie wpisu w tachografie.
W tym miejscu istnieje zatem oczywista sprzeczność z definicją z art. 4 lit. f Rozporządzenia 561/2006, w myśl której "„odpoczynek” oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem".


Rozwiązaniem obu tych problemów - jest właśnie odbieranie odpoczynku bez włożonej do tachografu wykresówki lub karty kierowcy, i to tylko wówczas, gdy wyjęcie nastąpiło z chwilą zakończenia pracy, na samym początku tegoż odpoczynku.

Za słusznością tego poglądu przemawia ponadto brzmienie art. 15 ust. 2 zd. drugie R3821/85: "Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów" - z czego można wywodzić, że nie ma żadnych przeszkód, aby wyjąć wykresówkę lub kartę kierowcy po zakończeniu dziennego okresu pracy.


Pytanie otwierające temat dotyczyło odpoczynku dobowego, jednak wszystkie powyższe okoliczności dotyczą również dokumentowania odpoczynków tygodniowych odbieranych poza bazą.

W odniesieniu do odpoczynków tygodniowych są jednak jeszcze dodatkowe elementy, potwierdzające słuszność ich ręcznej rejestracji...

Otóż zgodnie z:
- art. 15 ust. 2 R3821/85:

"Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona. (...)"

- art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. d) R3821/85:

"Kierowcy (...) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów: (...)
d) pod symbolem [łóżko]: przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku.


Czyli:
- nie ma wymogu stosowania wykresówki lub karty kierowcy w dniach, w których pojazd nie był prowadzony;
- wykresówkę lub kartę można wyjąć po zakończeniu dziennego okresu pracy;
- wykresówkę trzeba wyjąć z tachografu najpóżniej po 24 godzinach od włożenia;
- okresów odpoczynku tygodniowego nie rejestruje się przy pomocy przełączników tachografu.

 

Pozdrawiam! :)


...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#4 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 07 maj 2014 - 23:36

Rozporządzenie (WE) nr 3821/85 zostało uchylone i zastąpione przez Rozporządzenie (WE) nr 165/2014 (dalej: R165/2014).
Cytowane przeze mnie przepisy otrzymały nieco inne brzmienie.

I tak:
 • art. 34 ust. 1 R165/2014 (odpowiednik art. 15 ust. 2 zd. 1-3 R3821/85) brzmi:
  "Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Nie wyjmuje się wykresówki ani karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona."
 • art. 34 ust. 5 lit. b podpunkt iv R165/2014 (odpowiednik art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. d) R3821/85) stanowi:
  "Kierowcy (...) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów: (...)
  (iv) pod symbolem :PRZERWA:: przerwy lub odpoczynek."
Wychodzi na to, że aktualnie prawodawca europejski dopuścił rejestrowanie przy pomocy przełączników tachografu nie tylko odpoczynków dziennych, ale również innych rodzajów odpoczynku.
Prawdopodobnie jest to spowodowane faktem, że zarówno art. 8 ust. 8 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, jak i art. 8 ust. 8 Umowy AETR, dopuszczają odbiór w kabinie pojazdu nie tylko odpoczynków dziennych, ale również odpoczynków tygodniowych skróconych - jeżeli pojazd znajduje się na postoju poza bazą i jest wyposażony w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, zaś kierowca dokonał takiego wyboru...

Niemniej - pozostała argumentacja nie traci na aktualności...

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#5 Gośćliuchunkai_*

Gośćliuchunkai_*
 • Goście

Napisano 31 październik 2017 - 09:53

20171031lck

coach outlet store online ralph lauren outlet michael kors outlet ray ban sunglasses canada goose outlet store coach outlet online coach outlet online lacoste polo shirts michael kors handbags ugg outlet michael kors factory outlet uggs outlet canada goose outlet store polo ralph lauren outlet canada goose outlet store kate spade handbags cheap ray bans longchamp pas cher canada goose outlet coach outlet coach outlet bottega veneta outlet futbol baratas true religion outlet canada goose jackets outlet canada goose outlet snapbacks wholesale tory burch outlet longchamp outlet nike outlet online oakley sunglasses adidas shoes longchamp handbags soccer jerseys polo ralph lauren cheap nhl jerseys fred perry polo shirts tods outlet ray ban sunglasses cheap nfl jerseys for sale uggs outlet birkenstock shoes air max 90 moncler jackets coach outlet moncler outlet online cheap ray ban sunglasses canada goose outlet canada goose outlet online canada goose jackets coach outlet true religion jeans sale michael kors bags coach outlet coach outlet pandora outlet tory burch outlet stores uggs outlet michael kors outlet online coach outlet online cheap basketball shoes canada goose outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys adidas uk cheap oakley sunglasses ugg boots ferragamo outlet pandora jewellery michael kors outlet online canada goose outlet store canada goose jackets snapback hats ugg outlet online michael kors outlet online canada goose coats michael kors outlet online michael kors outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots outlet michael kors outlet supra shoes nike air force 1 michael kors outlet online jordan 4 canada goose outlet store kate spade outlet online oakley sunglasses wholesale coach outlet michael kors cyber monday canada goose jackets kate spade outlet online store coach outlet coach outlet online pandora jewelry canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet canada goose outlet ugg outlet nike shoes uk cleveland cavaliers jersey michael kors handbags nfl jersey wholesale true religion jeans michael kors outlet store foamposite shoes coach outlet online michael kors outlet clearance polo ralph lauren cartier watches prada shoes michael kors uk cheap ugg boots coach outlet online snapbacks wholesale ugg boots clearance adidas nmd ugg boots outlet ugg boots cyber monday kobe bryant shoes ray ban sunglasses ray ban sunglasses swarovski uk michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online michael kors outlet clearance ugg boots coach outlet store oakley sunglasses michael kors outlet clearance michael kors outlet online kate spade outlet online store coach outlet michael kors outlet online ugg boots christian louboutin online cheap oakley sunglasses birkenstock shoes nike outlet polo ralph lauren michael kors outlet ugg boots ugg boots on sale fitflops uk ugg outlet store nike roshe one nike shoes fitflops sale clearance oakley sunglasses sale true religion outlet nike trainers coach outlet fitflops sale clearance ugg boots cheap uggs for sale asics shoes ecco outlet kate spade outlet cheap nba jerseys uggs outlet nike air huarache coach outlet store online hermes outlet store adidas trainers michael kors black friday michael kors outlet store cheap nfl jerseys jordan shoes canada goose uk soccer cleats coach handbags on sale canada goose outlet canada goose uk true religion jeans sale canada goose outlet online ugg outlet store pandora charms sale clearance coach factory outlet coach canada longchamp handbags canada goose outlet nike store uk coach outlet ugg boots uk michael kors outlet canada goose coats coach factory outlet michael kors outlet puma shoes nike shoes michael kors outlet sale canada goose outlet lacoste polo ugg outlet ugg outlet canada goose jackets prada outlet online oakley sunglasses cheap jordan shoes michael kors outlet ugg outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike shoes for women giuseppe zanotti outlet ferragamo shoes sale ugg boots black friday christian louboutin outlet canada goose parka moncler outlet oakley sunglasses max 90 canada goose outlet store longchamp pliage pandora outlet ugg outlet tory burch outlet michael kors outlet cheap jordan shoes ugg outlet stores air max uk coach outlet store canada goose outlet store cheap jerseys ugg outlet ugg outlet nike roshe michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose outlet store uggs outlet longchamp pas cher canada goose outlet store kobe shoes michael kors outlet online coach factory store mbt shoes outlet mulberry handbags sale coach outlet store online cheap oakley sunglasses michael kors ugg boots on sale burberry outlet uggs outlet canada goose jackets true religion outlet fred perry polo coach outlet oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet store online swarovski crystal canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale true religion jeans michael kors outlet online canada goose outlet cheap football shirts air max 90 christian louboutin outlet true religion outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet ugg boots cheap jordans canada goose coats ray ban sunglasses thomas sabo charms true religion jeans prada sunglasses montblanc pens coach factory outlet air max 90 christian louboutin shoes michael kors outlet ugg outlet tory burch shoes ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors factory outlet oakley sunglasses nike uk store ugg outlet online cheap jordans oakley sunglasses canada goose jackets canada goose mac tools ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet online mont blanc pens michael kors outlet online ferragamo shoes michael kors outlet canada goose uk canada goose jackets michael kors outlet online

20171031lck#6 Gośćqzz888_*

Gośćqzz888_*
 • Goście

Napisano 15 listopad 2017 - 07:39

polo ralph lauren gucci borse nike air max 90 ecco shoes coach handbags true religion outlet burberry outlet jordan shoes longchamp handbags ecco sandals redskins jerseys michael kors handbags kate spade sale pandora outlet bears jerseys christian louboutin outlet michael kors handbags nike huarache coach outlet nike roshe run coach outlet christian louboutin outlet polo ralph lauren coach outlet true religion outlet store bills jerseys nike tn pas cher prada outlet pandora charms mlb jerseys ralph lauren outlet nba jerseys oakley sunglasses wholesale yeezy boost 350 v2 49ers jersey oakley sunglasses wholesale coach outlet online nike air huarache chargers jerseys oakley sunglasses nike air max nike outlet dallas cowboys jerseys air max 2015 nfl jerseys wholesale nike outlet store mbt shoes outlet lions jerseys oakley sunglasses nike factory store ravens jerseys tods shoes birkenstock sandals cheap ray bans green bay packers jerseys san francisco 49ers jerseys mont blanc outlet coach outlet coach factory outlet reebok shoes coach outlet online miami dolphins jerseys jaguars jersey kate spade outlet new york knicks new york jets jerseys cheap ray bans seattle seahawks jerseys kate spade handbags polo ralph lauren pandora outlet ray ban sunglasses outlet basketball shoes christian louboutin shoes michael kors outlet mbt shoes gucci sito ufficiale instyler max seahawks jersey raiders jerseys coach outlet online coach outlet new york knicks jersey ralph lauren outlet washington redskins jerseys polo ralph lauren michael kors handbags kate spade outlet ed hardy uk nike outlet pandora jewelry nike outlet chicago bulls christian louboutin shoes hugo boss outlet oklahoma city thunder jerseys saints jerseys cowboys jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet oakley sunglasses wholesale miami heat jersey carolina panthers jersey ralph lauren outlet kate spade handbags nike roshe nhl jerseys yeezy boost 350 jordan 8 cheap basketball shoes ray ban sunglasses instyler max 2 polo ralph lauren outlet converse trainers nike shoes michael kors outlet online polo ralph lauren new york giants jerseys cheap ray bans longchamp outlet minnesota vikings jerseys ray ban sunglasses outlet nike trainers coach outlet online los angeles lakers jerseys coach outlet store online air jordan 4 christian louboutin outlet eagles jerseys true religion jeans boston celtics cardinals jersey christian louboutin outlet coach outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags air huarache ralph lauren polo ralph lauren outlet pandora jewelry tods outlet fitflops nike outlet store new orleans saints jerseys pittsburgh steelers jersey kate spade handbags dolphins jerseys soccer shoes michael kors canada jimmy choo shoes nike tn baltimore ravens jerseys oakley sunglasses wholesale cheap ray ban sunglasses michael kors uk patriots jerseys nike shoes air jordan 8 giants jersey nike shoes oakley sunglasses wholesale coach outlet christian louboutin shoes nike huarache oakley sunglasses mont blanc pens cheap ray bans prada shoes san antonio spurs jerseys michael kors uk oakley sunglasses polo ralph lauren kate spade outlet michael kors handbags coach outlet store online cleveland browns jerseys christian louboutin shoes coach outlet cincinnati bengals jerseys ralph lauren uk michael kors outlet ray ban sunglasses fitflops sale skechers shoes kate spade sale michael kors outlet birkenstock outlet ralph lauren outlet houston texans jerseys fitflops sale clearance bruberry sale nike blazer michael kors outlet cheap mlb jerseys cheap jordan shoes skechers outlet adidas yeezy ralph lauren uk rolex replica watches ray ban sunglasses san antonio spurs christian louboutin outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet new england patriots jerseys yeezy shoes buffalo bills jerseys true religion outlet coach outlet online polo ralph lauren coach outlet pandora outlet cheap ray bans arizona cardinals jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet air jordan uk ray ban sunglasses polo ralph lauren nike air huarache pandora jewelry ed hardy broncos jerseys canada goose sale oakley sunglasses christian louboutin shoes tennessee titans jersey michael kors handbags ed hardy outlet polo outlet coach outlet store online vikings jerseys packers jerseys falcons jersey steelers jerseys moncler jackets canada goose outlet converse shoes jordan shoes fitflops shoes detroit lions jerseys oakley sunglasses carolina jerseys salomon boots kate spade sale san diego chargers jerseys nike trainers browns jerseys jordan shoes nike outlet canada goose jackets nike factory outlet cheap ray bans discount oakley sunglasses hermes belt true religion outlet store golden state warriors snapbacks wholesale michael kors uk michael kors coach outlet cheap oakley sunglasses oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet polo ralph lauren rolex replica jets jersey philadelphia eagles jerseys polo ralph lauren outlet indianapolis colts jerseys oakland raiders jerseys coach outlet online titans jersey cheap nhl jerseys cheap oakley sunglasses air max 90 salomon shoes ferragamo shoes kate spade outlet chicago bears jerseys christian louboutin shoes gucci outlet michael kors handbags cheap nba jerseys golden state warriors jerseys christian louboutin sale replica watches polo ralph lauren ray ban sunglasses true religion jeans colts jerseys ray ban sunglasses true religion outlet nike huarache reebok outlet nike shoes chiefs jersey christian louboutin uk canada goose oakley sunglasses miami heat nike outlet cheap jordan shoes coach factory outlet jimmy choo outlet moncler outlet nike outlet cheap jordan shoes coach outlet michael kors handbags sale ferragamo outlet michael kors outlet cleveland cavaliers nike store fitflops sale clearance ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses clippers jersey for sale louboutin shoes ralph lauren outlet coach outlet mont blanc pens cheap jordans jordan shoes nike blazer pas cher michael kors outlet nike air jordan kansas city chiefs jerseys cheap nike shoes ray ban sunglasses outlet hermes belts coach outlet nike factory outlet fitflops sale clearance gucci shoes coach outlet online chicago bulls jersey coach outlet store online clippers jersey los angeles lakers cheap oakley sunglasses fitflops sale ray ban sunglasses bengals jersey coach outlet online nike trainers shoes nike shoes coach factory outlet coach outlet cheap nfl jerseys cheap jordans jordan 4 texans jerseys nike trainers ralph lauren outlet armani outlet ray ban sunglasses michael kors handbags michael kors handbags pandora outlet ed hardy clothing michael kors uk oklahoma city thunder atlanta falcons jerseys coach outlet online ray ban sunglasses outlet mont blanc outlet coach outlet store ralph lauren outlet coach outlet online hugo boss sale cheap snapbacks cleveland cavaliers jerseys jordan shoes michael kors handbags ralph lauren outlet denver broncos jerseys nike huarache fitflops sale clearance boston celtics jersey nike air huarache coach factory outlet polo ralph lauren coach factory outlet true religion outlet nike soccer shoes armani exchange

qzz#7 Gośćyueqin_*

Gośćyueqin_*
 • Goście

Napisano 2 tygodni temu

louboutin shoes   pandora charms   moncler outlet   ralph lauren outlet   birkenstocks   michael kors handbags   pandora charms sale   michael kors outlet   polo ralph lauren outlet online   moncler coats   cheap jordans free shipping   ugg outlet   ugg boots for women   moncler jackets   ugg outlet   pandora   uggs outlet   coach factory outlet   canada goose jackets   kate spade outlet store   timberland boots   kate spade outlet store   michael kors outlet   polo ralph lauren outlet online   air jordans   ugg outlet   pandora charms sale clearance   pandora store   yeezy boost   ugg outlet   burberry sale   ugg outlet   nike outlet store   pandora charms   ray ban sunglasses   nike store   oakley sunglasses   coach factory outlet   michael kors outlet   ugg outlet   ugg shoes   burberry   north face jackets   ugg boots   nike outlet   ugg boots on sale   adidas yeezy   coach canada   louis vuitton outlet online   canada goose jackets   north face jackets   hermes handbags   ultra boost   coach outlet   coach outlet   canada goose jackets   pandora charms   ralph lauren outlet   canada goose jackets   coach factory outlet   polo ralph lauren outlet online   doudoune moncler   nike shoes   coach outlet   adidas yeezy boost   jordans   kate spade   canada goose outlet   michael kors   ugg boots   christian louboutin   supreme new york   ugg outlet   michael kors outlet online   cheap jordans   canada goose   oakley sunglasses sale   canada goose outlet   cheap mlb jerseys   canada goose coats   ugg outlet   coach outlet online   nike shoes   columbia sportswear   coach outlet store online   michael kors canada   air jordan shoes   nike shoes for men   michael kors outlet   harden vol 1   nmd adidas   canada goose sale   burberry outlet store   coach outlet   coach factory outlet   michael kors outlet   mbt   michael kors outlet   coach outlet   air jordan shoes   adidas shoes 180102yueqin

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: R3821/85, tachograf analogowy, tachograf cyfrowy

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych