Skocz do zawartości


Zdjęcie

Pauza na otwartym tacho

R3821/85 tachograf analogowy tachograf cyfrowy

12 odpowiedzi w tym temacie

#1 Kiero

Kiero

  Newbie

 • Użytkownicy
 • Pip
 • 4 postów

Napisano 25 grudzień 2013 - 10:31

Czy kręcenie odpoczynku dobowego na otwartym tacho jest zgodne z prawem czy nie ?

#2 Yoda

Yoda

  Administrator

 • Administratorzy
 • 221 postów

Napisano 25 grudzień 2013 - 11:18

Czy kręcenie odpoczynku dobowego na otwartym tacho jest zgodne z prawem czy nie ?

 

Witam,

 

powyższe działanie jest niewłaściwe.

 

Co do zasady gdy kierowca znajduje się w pojeździe rejestruje swoją aktywność za pośrednictwem tachografu, jak przebywa poza dokonuje wpisu ręcznie na odwrocie wykresówki lub dokonuje wpisu manualnego w przypadku tachografu cyfrowego.

 

Pozdrawiam, Yoda#3 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 26 styczeń 2014 - 14:00

Pozwolę sobie na polemikę z tak kategorycznie postawionym twierdzeniem o niewłaściwości takiego działania, gdyż z mojego doświadczenia wynika pewna wewnętrzna sprzeczność przepisów Rozporządzenia 3821/85, Dyrektywy 2002/15/WE i Rozporządzenia 561/2006...


Zgodnie z art. 15 ust. 2 zd. pierwsze R3821/85: "Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują."

W myśl art. 15 ust. 2 zd. czwarte R3821/85: "Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b, c i d" - czyli aktywności "inna praca", "dyspozycyjność" oraz "przerwa/odpoczynek" - w zależności od rodzaju tachografu "wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem" lub "wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące."

Te dwa przepisy są oczywiste, jednak diabeł tkwi w szczegółach.

W przypadku pojazdów wyposażonych w tachograf analogowy - problem pojawia się wówczas, gdy kierowca rozpoczyna pracę w różnych dniach o różnych godzinach, a w szczególności - gdy następnego dnia rozpoczyna pracę później niż poprzedniego.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 zd. trzecie R3821/85: "Wykresówka (...) nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona."
Wykresówka jest przeznaczona do rejestracji 24 następujących po sobie godzin. Czyli - stosując ten przepis w sposób ściśle zgodny z jego brzmieniem, w sytuacji, gdy np. kierowca pierwszego dnia rozpoczął pracę o 07:00, zaś następnego miał rozpocząć pracę o 08:00 (ponieważ np. wieczorem przyjechał na miejsce rozładunku czynne od 08:00), to rejestrując dzienny okres odpoczynku przy użyciu tachografu - najpóźniej o godzinie 07:00 kierowca powinien wymienić wykresówkę.
Wymiana wykresówki wiąże się z jej wypełnieniem przez kierowcę. Okazanie przez kierowcę wykresówki, która nie zawiera wymaganych wpisów - podlega karze (dla kierowcy i przedsiębiorcy: 50 zł za brak każdego wpisu - odpowiednio poz. 13.15 Zał. 1 do Uotd oraz poz. 6.3.6. Zał. nr 3 do Uotd, dla posiadacza CKZ: 2000 zł za "Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy" - poz. 16 Zał. 2 do Uotd).
Zgodnie z art. 3 lit. a pkt 1 tiret pierwsze ppkt v Dyrektywy 2002/15/WE "„czas pracy” oznacza (...) każdą inną pracę zmierzającą do (...) wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową (...)."
Według art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. b R3821/85: "„inna praca” oznacza wszelkie czynności inne niż prowadzenie pojazdu, zgodnie z definicją z art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE (...); są one rejestrowane pod symbolem [młotki] (...)."
Tym samym - wypełnienie wykresówki stanowi czynność rejestrowaną jako "inna praca", przerywającą odpoczynek.

Powyższe sprawia, że rejestrując dzienny okres odpoczynku przy użyciu tachografu - kierowca nie może rozpocząć pracy później niż rozpoczął poprzedniego dnia.

Oczywiście, jest mi znana praktyka stosowana w tym zakresie przez służby kontrolne, polegająca na nienakładaniu kar w sytuacji, gdy "przerwa" wchodzi na aktywności rejestrowane 24 godziny wcześniej - jednak praktyka ta jest sprzeczna z zacytowanym wyżej art. 15 ust. 2 zd. trzecie R3821/85.


W przypadku pojazdów wyposażonych w tachograf cyfrowy - problem pojawia się w nieco innym miejscu.

Sytuacja:
Kierowca postanowił odebrać w kabinie odpoczynek dzienny regularny (dokonał takiego wyboru), więc wprowadził kraj zakończenia i przełączył tachograf na rejestrację "przerwy/odpoczynku", po czym wziął prysznic, zjadł kolację i poszedł spać (odpoczynek rozpoczął w czwartek o 23:00; parkował na parkingu obok stacji paliw przy autostradzie).
Następnego dnia rano o 07:00 kierowca postanowił opuścić pojazd i udać się do pobliskiego miasta na prywatne zakupy - miał do dyspozycji 5 godzin (pracę miał rozpocząć dopiero o 12:00).


Pozostawienie karty w tachografie podczas przebywania kierowcy poza pojazdem nie jest właściwym działaniem (tak samo, jak zostawienie wewnątrz kabiny dowodu rejestracyjnego, wypisu z licencji i innych dokumentów), gdyż pod nieobecność kierowcy może dojść do kradzieży dokumentów lub całego pojazdu wraz z zawartością, a ponadto art. 15 ust. 2 zd. czwarte R3821/85 wprost określa, że w sytuacji oddalenia się od pojazdu - kierowca dokumentuje swoją aktywność wpisami ręcznymi na kartę bądź zapisami odręcznymi na wykresówce lub wydruku.
Z kolei wyjęcie karty z tachografu implikuje konieczność ponownego wpisania kraju zakończenia - zaś ta czynność (identycznie, jak wypełnienie wykresówki) stanowi "inną pracę" przerywającą odpoczynek.

Tym samym: w sytuacji dokonania przez kierowcę wyboru odbioru odpoczynku w kabinie i dokumentowania tegoż odpoczynku przy użyciu tachografu - kierowca nie może później np. zmienić swojej decyzji i w trakcie trwającego odpoczynku oddalić się od pojazdu, gdyż albo ryzykuje utratę karty kierowcy (pozostałe dokumenty może zabrać ze sobą bez przeszkód), albo przerywa odpoczynek poprzez dokonanie wpisu w tachografie.
W tym miejscu istnieje zatem oczywista sprzeczność z definicją z art. 4 lit. f Rozporządzenia 561/2006, w myśl której "„odpoczynek” oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem".


Rozwiązaniem obu tych problemów - jest właśnie odbieranie odpoczynku bez włożonej do tachografu wykresówki lub karty kierowcy, i to tylko wówczas, gdy wyjęcie nastąpiło z chwilą zakończenia pracy, na samym początku tegoż odpoczynku.

Za słusznością tego poglądu przemawia ponadto brzmienie art. 15 ust. 2 zd. drugie R3821/85: "Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów" - z czego można wywodzić, że nie ma żadnych przeszkód, aby wyjąć wykresówkę lub kartę kierowcy po zakończeniu dziennego okresu pracy.


Pytanie otwierające temat dotyczyło odpoczynku dobowego, jednak wszystkie powyższe okoliczności dotyczą również dokumentowania odpoczynków tygodniowych odbieranych poza bazą.

W odniesieniu do odpoczynków tygodniowych są jednak jeszcze dodatkowe elementy, potwierdzające słuszność ich ręcznej rejestracji...

Otóż zgodnie z:
- art. 15 ust. 2 R3821/85:

"Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona. (...)"

- art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. d) R3821/85:

"Kierowcy (...) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów: (...)
d) pod symbolem [łóżko]: przerwy w pracy i okresy dziennego odpoczynku.


Czyli:
- nie ma wymogu stosowania wykresówki lub karty kierowcy w dniach, w których pojazd nie był prowadzony;
- wykresówkę lub kartę można wyjąć po zakończeniu dziennego okresu pracy;
- wykresówkę trzeba wyjąć z tachografu najpóżniej po 24 godzinach od włożenia;
- okresów odpoczynku tygodniowego nie rejestruje się przy pomocy przełączników tachografu.

 

Pozdrawiam! :)


...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#4 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 07 maj 2014 - 23:36

Rozporządzenie (WE) nr 3821/85 zostało uchylone i zastąpione przez Rozporządzenie (WE) nr 165/2014 (dalej: R165/2014).
Cytowane przeze mnie przepisy otrzymały nieco inne brzmienie.

I tak:
 • art. 34 ust. 1 R165/2014 (odpowiednik art. 15 ust. 2 zd. 1-3 R3821/85) brzmi:
  "Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Nie wyjmuje się wykresówki ani karty kierowcy z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka lub karta kierowcy nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona."
 • art. 34 ust. 5 lit. b podpunkt iv R165/2014 (odpowiednik art. 15 ust. 3 tiret drugie lit. d) R3821/85) stanowi:
  "Kierowcy (...) obsługują przełączniki umożliwiające osobną i wyraźną rejestrację następujących okresów: (...)
  (iv) pod symbolem :PRZERWA:: przerwy lub odpoczynek."
Wychodzi na to, że aktualnie prawodawca europejski dopuścił rejestrowanie przy pomocy przełączników tachografu nie tylko odpoczynków dziennych, ale również innych rodzajów odpoczynku.
Prawdopodobnie jest to spowodowane faktem, że zarówno art. 8 ust. 8 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006, jak i art. 8 ust. 8 Umowy AETR, dopuszczają odbiór w kabinie pojazdu nie tylko odpoczynków dziennych, ale również odpoczynków tygodniowych skróconych - jeżeli pojazd znajduje się na postoju poza bazą i jest wyposażony w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy, zaś kierowca dokonał takiego wyboru...

Niemniej - pozostała argumentacja nie traci na aktualności...

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#5 Gośćliuchunkai_*

Gośćliuchunkai_*
 • Goście

Napisano 31 październik 2017 - 09:53

20171031lck

coach outlet store online ralph lauren outlet michael kors outlet ray ban sunglasses canada goose outlet store coach outlet online coach outlet online lacoste polo shirts michael kors handbags ugg outlet michael kors factory outlet uggs outlet canada goose outlet store polo ralph lauren outlet canada goose outlet store kate spade handbags cheap ray bans longchamp pas cher canada goose outlet coach outlet coach outlet bottega veneta outlet futbol baratas true religion outlet canada goose jackets outlet canada goose outlet snapbacks wholesale tory burch outlet longchamp outlet nike outlet online oakley sunglasses adidas shoes longchamp handbags soccer jerseys polo ralph lauren cheap nhl jerseys fred perry polo shirts tods outlet ray ban sunglasses cheap nfl jerseys for sale uggs outlet birkenstock shoes air max 90 moncler jackets coach outlet moncler outlet online cheap ray ban sunglasses canada goose outlet canada goose outlet online canada goose jackets coach outlet true religion jeans sale michael kors bags coach outlet coach outlet pandora outlet tory burch outlet stores uggs outlet michael kors outlet online coach outlet online cheap basketball shoes canada goose outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys adidas uk cheap oakley sunglasses ugg boots ferragamo outlet pandora jewellery michael kors outlet online canada goose outlet store canada goose jackets snapback hats ugg outlet online michael kors outlet online canada goose coats michael kors outlet online michael kors outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots outlet michael kors outlet supra shoes nike air force 1 michael kors outlet online jordan 4 canada goose outlet store kate spade outlet online oakley sunglasses wholesale coach outlet michael kors cyber monday canada goose jackets kate spade outlet online store coach outlet coach outlet online pandora jewelry canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet canada goose outlet ugg outlet nike shoes uk cleveland cavaliers jersey michael kors handbags nfl jersey wholesale true religion jeans michael kors outlet store foamposite shoes coach outlet online michael kors outlet clearance polo ralph lauren cartier watches prada shoes michael kors uk cheap ugg boots coach outlet online snapbacks wholesale ugg boots clearance adidas nmd ugg boots outlet ugg boots cyber monday kobe bryant shoes ray ban sunglasses ray ban sunglasses swarovski uk michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online michael kors outlet clearance ugg boots coach outlet store oakley sunglasses michael kors outlet clearance michael kors outlet online kate spade outlet online store coach outlet michael kors outlet online ugg boots christian louboutin online cheap oakley sunglasses birkenstock shoes nike outlet polo ralph lauren michael kors outlet ugg boots ugg boots on sale fitflops uk ugg outlet store nike roshe one nike shoes fitflops sale clearance oakley sunglasses sale true religion outlet nike trainers coach outlet fitflops sale clearance ugg boots cheap uggs for sale asics shoes ecco outlet kate spade outlet cheap nba jerseys uggs outlet nike air huarache coach outlet store online hermes outlet store adidas trainers michael kors black friday michael kors outlet store cheap nfl jerseys jordan shoes canada goose uk soccer cleats coach handbags on sale canada goose outlet canada goose uk true religion jeans sale canada goose outlet online ugg outlet store pandora charms sale clearance coach factory outlet coach canada longchamp handbags canada goose outlet nike store uk coach outlet ugg boots uk michael kors outlet canada goose coats coach factory outlet michael kors outlet puma shoes nike shoes michael kors outlet sale canada goose outlet lacoste polo ugg outlet ugg outlet canada goose jackets prada outlet online oakley sunglasses cheap jordan shoes michael kors outlet ugg outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike shoes for women giuseppe zanotti outlet ferragamo shoes sale ugg boots black friday christian louboutin outlet canada goose parka moncler outlet oakley sunglasses max 90 canada goose outlet store longchamp pliage pandora outlet ugg outlet tory burch outlet michael kors outlet cheap jordan shoes ugg outlet stores air max uk coach outlet store canada goose outlet store cheap jerseys ugg outlet ugg outlet nike roshe michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose outlet store uggs outlet longchamp pas cher canada goose outlet store kobe shoes michael kors outlet online coach factory store mbt shoes outlet mulberry handbags sale coach outlet store online cheap oakley sunglasses michael kors ugg boots on sale burberry outlet uggs outlet canada goose jackets true religion outlet fred perry polo coach outlet oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet store online swarovski crystal canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale true religion jeans michael kors outlet online canada goose outlet cheap football shirts air max 90 christian louboutin outlet true religion outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet ugg boots cheap jordans canada goose coats ray ban sunglasses thomas sabo charms true religion jeans prada sunglasses montblanc pens coach factory outlet air max 90 christian louboutin shoes michael kors outlet ugg outlet tory burch shoes ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors factory outlet oakley sunglasses nike uk store ugg outlet online cheap jordans oakley sunglasses canada goose jackets canada goose mac tools ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet online mont blanc pens michael kors outlet online ferragamo shoes michael kors outlet canada goose uk canada goose jackets michael kors outlet online

20171031lck#6 Gośćqzz888_*

Gośćqzz888_*
 • Goście

Napisano 15 listopad 2017 - 07:39

polo ralph lauren gucci borse nike air max 90 ecco shoes coach handbags true religion outlet burberry outlet jordan shoes longchamp handbags ecco sandals redskins jerseys michael kors handbags kate spade sale pandora outlet bears jerseys christian louboutin outlet michael kors handbags nike huarache coach outlet nike roshe run coach outlet christian louboutin outlet polo ralph lauren coach outlet true religion outlet store bills jerseys nike tn pas cher prada outlet pandora charms mlb jerseys ralph lauren outlet nba jerseys oakley sunglasses wholesale yeezy boost 350 v2 49ers jersey oakley sunglasses wholesale coach outlet online nike air huarache chargers jerseys oakley sunglasses nike air max nike outlet dallas cowboys jerseys air max 2015 nfl jerseys wholesale nike outlet store mbt shoes outlet lions jerseys oakley sunglasses nike factory store ravens jerseys tods shoes birkenstock sandals cheap ray bans green bay packers jerseys san francisco 49ers jerseys mont blanc outlet coach outlet coach factory outlet reebok shoes coach outlet online miami dolphins jerseys jaguars jersey kate spade outlet new york knicks new york jets jerseys cheap ray bans seattle seahawks jerseys kate spade handbags polo ralph lauren pandora outlet ray ban sunglasses outlet basketball shoes christian louboutin shoes michael kors outlet mbt shoes gucci sito ufficiale instyler max seahawks jersey raiders jerseys coach outlet online coach outlet new york knicks jersey ralph lauren outlet washington redskins jerseys polo ralph lauren michael kors handbags kate spade outlet ed hardy uk nike outlet pandora jewelry nike outlet chicago bulls christian louboutin shoes hugo boss outlet oklahoma city thunder jerseys saints jerseys cowboys jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet oakley sunglasses wholesale miami heat jersey carolina panthers jersey ralph lauren outlet kate spade handbags nike roshe nhl jerseys yeezy boost 350 jordan 8 cheap basketball shoes ray ban sunglasses instyler max 2 polo ralph lauren outlet converse trainers nike shoes michael kors outlet online polo ralph lauren new york giants jerseys cheap ray bans longchamp outlet minnesota vikings jerseys ray ban sunglasses outlet nike trainers coach outlet online los angeles lakers jerseys coach outlet store online air jordan 4 christian louboutin outlet eagles jerseys true religion jeans boston celtics cardinals jersey christian louboutin outlet coach outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags air huarache ralph lauren polo ralph lauren outlet pandora jewelry tods outlet fitflops nike outlet store new orleans saints jerseys pittsburgh steelers jersey kate spade handbags dolphins jerseys soccer shoes michael kors canada jimmy choo shoes nike tn baltimore ravens jerseys oakley sunglasses wholesale cheap ray ban sunglasses michael kors uk patriots jerseys nike shoes air jordan 8 giants jersey nike shoes oakley sunglasses wholesale coach outlet christian louboutin shoes nike huarache oakley sunglasses mont blanc pens cheap ray bans prada shoes san antonio spurs jerseys michael kors uk oakley sunglasses polo ralph lauren kate spade outlet michael kors handbags coach outlet store online cleveland browns jerseys christian louboutin shoes coach outlet cincinnati bengals jerseys ralph lauren uk michael kors outlet ray ban sunglasses fitflops sale skechers shoes kate spade sale michael kors outlet birkenstock outlet ralph lauren outlet houston texans jerseys fitflops sale clearance bruberry sale nike blazer michael kors outlet cheap mlb jerseys cheap jordan shoes skechers outlet adidas yeezy ralph lauren uk rolex replica watches ray ban sunglasses san antonio spurs christian louboutin outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet new england patriots jerseys yeezy shoes buffalo bills jerseys true religion outlet coach outlet online polo ralph lauren coach outlet pandora outlet cheap ray bans arizona cardinals jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet air jordan uk ray ban sunglasses polo ralph lauren nike air huarache pandora jewelry ed hardy broncos jerseys canada goose sale oakley sunglasses christian louboutin shoes tennessee titans jersey michael kors handbags ed hardy outlet polo outlet coach outlet store online vikings jerseys packers jerseys falcons jersey steelers jerseys moncler jackets canada goose outlet converse shoes jordan shoes fitflops shoes detroit lions jerseys oakley sunglasses carolina jerseys salomon boots kate spade sale san diego chargers jerseys nike trainers browns jerseys jordan shoes nike outlet canada goose jackets nike factory outlet cheap ray bans discount oakley sunglasses hermes belt true religion outlet store golden state warriors snapbacks wholesale michael kors uk michael kors coach outlet cheap oakley sunglasses oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet polo ralph lauren rolex replica jets jersey philadelphia eagles jerseys polo ralph lauren outlet indianapolis colts jerseys oakland raiders jerseys coach outlet online titans jersey cheap nhl jerseys cheap oakley sunglasses air max 90 salomon shoes ferragamo shoes kate spade outlet chicago bears jerseys christian louboutin shoes gucci outlet michael kors handbags cheap nba jerseys golden state warriors jerseys christian louboutin sale replica watches polo ralph lauren ray ban sunglasses true religion jeans colts jerseys ray ban sunglasses true religion outlet nike huarache reebok outlet nike shoes chiefs jersey christian louboutin uk canada goose oakley sunglasses miami heat nike outlet cheap jordan shoes coach factory outlet jimmy choo outlet moncler outlet nike outlet cheap jordan shoes coach outlet michael kors handbags sale ferragamo outlet michael kors outlet cleveland cavaliers nike store fitflops sale clearance ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses clippers jersey for sale louboutin shoes ralph lauren outlet coach outlet mont blanc pens cheap jordans jordan shoes nike blazer pas cher michael kors outlet nike air jordan kansas city chiefs jerseys cheap nike shoes ray ban sunglasses outlet hermes belts coach outlet nike factory outlet fitflops sale clearance gucci shoes coach outlet online chicago bulls jersey coach outlet store online clippers jersey los angeles lakers cheap oakley sunglasses fitflops sale ray ban sunglasses bengals jersey coach outlet online nike trainers shoes nike shoes coach factory outlet coach outlet cheap nfl jerseys cheap jordans jordan 4 texans jerseys nike trainers ralph lauren outlet armani outlet ray ban sunglasses michael kors handbags michael kors handbags pandora outlet ed hardy clothing michael kors uk oklahoma city thunder atlanta falcons jerseys coach outlet online ray ban sunglasses outlet mont blanc outlet coach outlet store ralph lauren outlet coach outlet online hugo boss sale cheap snapbacks cleveland cavaliers jerseys jordan shoes michael kors handbags ralph lauren outlet denver broncos jerseys nike huarache fitflops sale clearance boston celtics jersey nike air huarache coach factory outlet polo ralph lauren coach factory outlet true religion outlet nike soccer shoes armani exchange

qzz#7 Gośćyueqin_*

Gośćyueqin_*
 • Goście

Napisano 02 styczeń 2018 - 09:54

louboutin shoes   pandora charms   moncler outlet   ralph lauren outlet   birkenstocks   michael kors handbags   pandora charms sale   michael kors outlet   polo ralph lauren outlet online   moncler coats   cheap jordans free shipping   ugg outlet   ugg boots for women   moncler jackets   ugg outlet   pandora   uggs outlet   coach factory outlet   canada goose jackets   kate spade outlet store   timberland boots   kate spade outlet store   michael kors outlet   polo ralph lauren outlet online   air jordans   ugg outlet   pandora charms sale clearance   pandora store   yeezy boost   ugg outlet   burberry sale   ugg outlet   nike outlet store   pandora charms   ray ban sunglasses   nike store   oakley sunglasses   coach factory outlet   michael kors outlet   ugg outlet   ugg shoes   burberry   north face jackets   ugg boots   nike outlet   ugg boots on sale   adidas yeezy   coach canada   louis vuitton outlet online   canada goose jackets   north face jackets   hermes handbags   ultra boost   coach outlet   coach outlet   canada goose jackets   pandora charms   ralph lauren outlet   canada goose jackets   coach factory outlet   polo ralph lauren outlet online   doudoune moncler   nike shoes   coach outlet   adidas yeezy boost   jordans   kate spade   canada goose outlet   michael kors   ugg boots   christian louboutin   supreme new york   ugg outlet   michael kors outlet online   cheap jordans   canada goose   oakley sunglasses sale   canada goose outlet   cheap mlb jerseys   canada goose coats   ugg outlet   coach outlet online   nike shoes   columbia sportswear   coach outlet store online   michael kors canada   air jordan shoes   nike shoes for men   michael kors outlet   harden vol 1   nmd adidas   canada goose sale   burberry outlet store   coach outlet   coach factory outlet   michael kors outlet   mbt   michael kors outlet   coach outlet   air jordan shoes   adidas shoes 180102yueqin#8 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2018 - 08:50

hollister roty burch outlet new balance coach outlet store online giuseppe zanotti michael kors nike store ugg australia vans coach outlet online ugg boots jordan oakley sunglasses michael kors ralph lauren polo ralph lauren jimmy choo nike free rolex watches omega watches uggs outlet huarache ugg michael kors outlet pandora nike outlet canada goose jackets dansko shoes moncler nike roshe run burberry outlet store oakley vault cheap eyeglasses ghd bottega kevin durant shoes roshe run moncler cheap nfl jerseys longchamp nike air max moncler ray ban jordan hollisterco mac cosmetics coach purse true religion jeans replica watches flip flops karen millen uk bcbg max timberland adidas trainers asics beats headphones swarovski polo ralph lauren adidas outlet levi's jeans vans shoes oakley sunglasses adidas zx moncler jackets kate spade outlet oakley nike shoes michael kors canada north face pas cher nike air max coach factory outlet vanessa bruno longchamp north face ralph lauren longchamp handbags ugg boots basketball shoes marc jacobs prada outlet vans shoes louboutin pas cher wedding dresses true religion outlet pandora red bottoms mac makeup roshe run air max canada goose ugg boots canada goose celine michael kors moncler nike air max wedding dresses cheap ugg boots louboutin air jordans true religion jeans nike air force cheap uggs michael kors borse lebron james shoes nike air huarache the north face oakley vault puma shoes adidas superstar nike air max michael kors outlet hermes outlet montre homme air max 2017 ray ban nike air max canada goose canada goose jackets flops

2018.1.22xukaimin#9 GośćBobbyRam_*

GośćBobbyRam_*
 • Goście

Napisano 04 luty 2018 - 08:36

A couple steals in his Toolbox, stephen curry shoes in the first one fourth, and the two steals to garage an overall total of 106 times from the playoffs career steals, which often transcends the rick Craig, became the steals inside the history of the warriors team in the playoffs.

Garage into seven three-pointers inside game, this also let his / her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes 9th Chauncey billups, he additionally only six three factors.

37 points in just three games, came curry shoes someone's, and this is his shock as to, including playoffs) eighth score 35 + online game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, top of the league.

So many record the primary world war, there is no doubt that the game can be said to be the garage in this series played the very best game. The first several games, garage is averaging 28. 3 points and 5. 7 rebounds, 6 facilitates, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from several, compared with the standard season shooting stage, a specific degree of decline, even so the game, garage completely nuts. The blazers in a number of players to hound your ex, but no one can disturb his rhythm. Shed, as it were, in the game again to discover "day day" feeling.

11 three-point line out hand, hit kd shoes several goals, including vast distances of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch the actual old garage, it also appears to obtain son's playing god appear to be some incredible performance. The lens towards old garage, he can't help but shook his head.

Of course, regardless of other people think, garage three points with regards to own performance with absolute confidence. In the finally quarter the warriors using 88-58 big lead the particular blazers, garage outside your three-point line again, the ball from the one hand, he or she turned back field, the ball firmly into your basket, the whole pandemonium. Can put the three points with this state, the other get together can say what?

Tag: <strong>kyrie irving shoes</strong> <strong>ultra boost 3.0</strong> <strong>kyrie irving jersey</strong> <strong>nike vapormax</strong> <strong>puma suede</strong> <strong>air jordan shoes</strong> <strong>curry 3</strong> <strong>kyrie 4</strong> <strong>curry 2</strong> <strong>nike zoom vaporfly</strong> <strong>adidas ultra boost 4</strong> <strong>calvin klein underwear</strong> <strong>curry shoes</strong> <strong>ugg 5803</strong> <strong>adidas eqt</strong> <strong>nike air vapormax flyknit</strong> <strong>ultra boost</strong> <strong>adidas tubular</strong> <strong>barbour jackets</strong> <strong>kyrie irving jersey</strong> <strong>kd shoes store</strong> <strong>kyrie 3</strong> <strong>puma fenty</strong> <strong>adidas iniki</strong> <strong>joel embiid jersey</strong> <strong>porsche design shoes</strong> <strong>canada goose</strong> <strong>adidas terrex</strong> <strong>adidas tennis hu pharrell</strong> <strong>adidas boost</strong> <strong>kyrie 3 shoes</strong> <strong>new balance running shoes</strong> <strong>yeezy shoes</strong> <strong>nmd human race</strong> <strong>nike kyrie 4</strong> <strong>asics shoes</strong>

#10 Gośćxiaojun_*

Gośćxiaojun_*
 • Goście

Napisano 10 luty 2018 - 12:47

20180211 junda

ralph lauren uk uggs outlet michael kors uk true religion outlet store ferragamo outlet fred perry polo shirts coach outlet store online cheap nfl jerseys ugg outlet polo ralph lauren ugg outlet canada goose michael kors handbags true religion jeans ugg outlet michael kors handbags swarovski uk yeezy boost michael kors outlet clearance burberry outlet sale online coach outlet kate spade sale herve leger outlet moncler outlet ray ban sunglasses mont blanc pens coach outlet canada goose jackets coach outlet store online ralph lauren factory store ugg outlet store coach outlet online polo ralph lauren outlet online coach outlet online christian louboutin michael kors outlet online michael kors outlet store true religion outlet store cheap oakley sunglasses birkenstock sandals michael kors outlet reebok shoes ugg outlet逗号ugg outlet stores cheap oakley sunglasses michael kors outlet clearance ugg black friday coach outlet online hermes outlet fitflops polo ralph lauren ralph lauren polo oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses jordan shoes nba jerseys mulberry handbags uggs outlet prada sunglasses for women canada goose parka ugg outlet online ugg outlet online clearance michael kors outlet online kd shoes giuseppe zanotti shoes ray ban sunglasses outlet air huarache canada goose outlet michael kors outlet canada goose jackets uggs outlet canada goose outlet kate spade outlet michael kors outlet clearance uggs on clearance michael kors uk coach factory outlet jordan shoes michael kors outlet online polo ralph lauren outlet supra shoes futbol baratas michael kors outlet uggs outlet ferragamo shoes oakley sunglasses uggs outlet michael kors handbags coach factory outlet fitflops sale clearance michael kors outlet online oakley sunglasses kobe 9 coach outlet christian louboutin sale michael kors outlet nike shoes ugg boots fitflops shoes cheap jordans polo ralph lauren oakley sunglasses wholesale nike blazer pas cher canada goose jackets fitflops sale clearance cheap oakley sunglasses fitflops sale clearance canada goose jackets polo outlet polo shirts longchamp handbags cheap football shirts coach handbags outlet michael kors outlet clearance nike store uk oakley sunglasses supreme clothing coach outlet online canada goose jackets canada goose jackets longchamp outlet thomas sabo true religion jeans nfl jerseys ugg outlet stores air jordan 4 ralph lauren polo vans outlet swarovski outlet michael kors online ralph lauren outlet nhl jerseys canada goose ugg outlet broncos jerseys michael kors handbags uggs outlet canada goose outlet ray ban sunglasses on sale nfl jerseys coach outlet online oakley sunglasses ralph lauren polo mlb jerseys oakley sunglasses ralph lauren polo shirts ysl outlet online true religion outlet marc jacobs sale michael kors outlet online michael kors outlet clearance ray ban sunglasses mulberry handbags ray ban sunglasses ray ban sunglasses outlet mac cosmetics ugg boots clearance ugg outlet lebron shoes tory burch outlet online fitflops denver broncos jerseys coach outlet store online true religion jeans coach factory outlet nike shoes tory burch handbags polo ralph lauren outlet uggs outlet canada goose jackets canada goose outlet coach outlet online michael kors outlet canada goose outlet store canada goose outlet longchamp pas cher nba jerseys ugg boots air force 1 shoes canada goose outlet store tory burch handbags ugg outlet true religion outlet cheap jordan shoes nfl jersey wholesale mac outlet adidas store canada goose canada goose jackets outlet christian louboutin shoes oakley sunglasses ugg outlet christian louboutin shoes ugg outlet michael kors outlet michael kors outlet online true religion jeans uggs canada tory burch outlet stores cheap oakley sunglasses supreme clothing

#11 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 3 tygodni temu

mt0228

hermens bags   coach canada   moncler   cheap jordans   pandora charms   jordan shoes   pandora jewelry   coach outlet   michael kors outlet online   kate spade outlet store   adidas yeezy   coach outlet online   fred perry polo   supra shoes   oakley sunglasses   jordan shoes   canada goose outlet   michael kors   cheap ray ban sunglasses   coach outlet store   cheap jordans   air jordans   birkenstock   converse outlet store   coach outlet   coach factory outlet   kate spade   adidas nmd   air max 2018   adidas yeezy   longchamp outlet   jordan shoes   gucci handbags   ralph lauren uk   ray ban sunglasses   timberland outlet   cheap jordans free shipping   michael kors outlet   ralph lauren uk   adidas shoes   ray ban sunglasses   nmd shoes   cat boots   discount oakley sunglasses   coach outlet   canada goose outlet   nmd adidas   coach outlet store   ugg boots   burberry   ray ban sunglasses discount   pandora jewelry outlet   nike shoes   moncler outlet   cheap ray ban sunglasses   jordans   ralph lauren outlet online   mbt   ecco shoes for men   louis vuitton outlet   coach outlet   uggs outlet   ralph lauren sale clearance   mbt shoes   coach outlet store   coach outlet online   ralph lauren outlet   ralph lauren outlet   ugg outlet   coach factory outlet   coach outlet   adidas shoes   yeezy boost   ralph lauren outlet   ugg outlet   new balance outlet   louboutin shoes   coach outlet   christian louboutin outlet   jordan shoes   canada goose jackets   ray ban sunglasses   tory burch outlet   canada goose uk   ralph lauren   gucci outlet   cheap jordans   adidas   michael kors outlet   canada goose outlet   christian louboutin   moncler uk   canada goose sale   pandora charms   cheap oakley sunglasses   polo ralph lauren outlet   salvatore ferragamo shoes   jordan retro   michael kors outlet   north face outlet   coach factory outlet   canada goose uk   moncler outlet   uggs   yeezy 350 boost   adidas campus   adidas superstar   canada goose outlet   ugg ustralia   coach factory outlet   michael kors canada   canada goose jackets   prada outlet   oakley sunglasses   harden vol 1   ugg boots on sale   adidas shoes   adidas yeezy   timberland boots   michael kors outlet   uggs outlet   mlb jerseys   coach outlet store   longchamp outlet online   longchamp handbags   jordan retro 11   hermes handbags   kate spade bags   michael kors factory outlet   kate spade outlet   michael kors handbags   canada goose sale   moncler outlet   nike store   moncler   kate spade   christian louboutin outlet   coach outlet   ralph lauren   hermes handbags   pandora jewelry   coach outlet   canada goose jackets   ralph lauren   moncler jackets   kate spade outlet   timberland boots outlet   uggs canada   ugg boots   kate spade handbag   pandora charms uk   ralph lauren sale clearance   pandora store   puma shoes   fitflops   kate spade outlet store   ralph lauren outlet   coach factory outlet   coach outlet store online clearances   fitflops   uggs canada   mbt shoes   michael kors outlet clearance   hermes outlet   red bottom shoes   ralph lauren outlet   pandora charms sale clearance   canadian goose   ralph lauren outlet   coach outlet   supra shoes   ralph lauren outlet   canada goose outlet   ralph lauren outlet   coach outlet store online   nike air max   moncler jackets   philipp plein shirt   nike shoes   yeezy boost   fitflops sale clearance   canada goose uk   pandora   michael kors handbags   polo ralph lauren outlet   coach outlet store   cheap ray bans   pandora jewelry   kate spade handbags   canada goose outlet   new balance shoes   ugg boots on sale   cheap jordan shoes   oakley sunglasses   pandora charms   coach outlet   pandora jewelry   nike outlet   coach factory outlet   fitflops sale clearance   louis vuitton outlet online   birkenstock shoes   valentino shoes   supreme clothing   burberry outlet store   birkenstock sandals   polo ralph lauren outlet   red bottoms   coach canada   converse shoes   nba jerseys   michael kors handbags   supreme new york   yeezy boost   doudoune moncler   michael kors outlet   ugg boots   ugg outlet   adidas outlet   jordans   birkenstock   pandora jewelry   fitflops   adidas nmd   coach factory outlet   pandora jewelry official site   michael kors outlet   michael kors outlet   adidas outlet   birkenstock sandals   ralph lauren uk   uggs outlet   birkenstock sandals   supreme clothing   moncler jackets   north face jackets   fred perry   kate spade   cheap ray ban sunglasses   cheap uggs   fitflops sale clearance   michael kors outlet clearance   ugg boots   pandora jewelry   canada goose jackets   canada goose sale   canada goose   canada goose   canada goose outlet   kate spade outlet   canada goose outlet   coach outlet   coach outlet   louis vuitton outlet store   kate spade outlet   tory burch outlet store   coach outlet   hermes birkin   oakley sunglasses   moncler jackets outlet   moncler outlet   ugg boots   nike outlet store   vans store   michael kors handbags   ralph lauren outlet   nike air max outlet   longchamp handbags   oakley sunglasses   oakley sunglasses   yeezy boost 350   pandora outlet   michael kors outlet clearance   michael kors outlet   adidas nmd   canada goose jackets uk   coach factorty outlet   canada goose jackets   canada goose jackets   oakley sunglasses sale   yeezy boost   vans shoes   birkenstock shoes   coach factory outlet   tory burch outlet   nike outlet store   air max 2018   adidas nmd   moncler coats   coach factory outlet   uggs   michael kors outlet   ecco shoes   ugg boots canada   cheap mlb jerseys   mulberry bags   air max 97   air max 2017   tory burch outlet online   louboutin shoes   adidas yeezy   ralph lauren outlet   ugg australia   columbia sportswear   nike air max   birkenstock sandals   coach factorty outlet   canada goose   nike air max   ugg boots   moncler jackets   coach outlet   canada goose outlet   polo ralph lauren outlet   red bottoms shoes   supreme clothing   moncler jackets   michael kors outlet online   michael kors outlet   nike outlet online   adidas yeezy boost   longchamp uk   fitflops   canada goose uk   polo ralph lauren outlet online   polo outlet   michael kors uk   coach outlet   air jordan shoes   adidas outlet   ferragamo shoes   cheap uggs   cheap oakley sunglasses   michael kors outlet clearance   reebok shoes   pandora outlet   michael kors outlet online   michael kors canada   coach factory outlet   nfl jerseys wholesale   north face jackets   ray ban sunglasses   ralph lauren outlet   nfl jerseys wholesale   coach outlet   fitflops sale   burberry outlet   coach factory outlet   coach outlet   pandora charms   asics shoes   salvatore ferragamo   polo ralph lauren   canada goose outlet   canada goose jackets   nike shoes for men   birkenstock outlet   canada goose outlet   adidas originals   birkenstocks   canada goose outlet   nike zoom   adidas yeezy   canada goose outlet   mcm outlet   nike shoes   louis vuitton outlet   ultra boost   hermes bags   coach outlet store   polo ralph lauren outlet   yeezy boost   ugg boots   adidas shoes   uggs   cheap mlb jerseys   cheap jordans   adidas shoes   mcm handbags   pandora charms sale   pandora charms sale clearance   cheap nba jerseys   canada goose   hermes handbags   canada goose uk   coach factory outlet online   skechers shoes   air jordans   moncler outlet   ray ban sunglasses   ugg boots   cheap nfl jerseys   pandora charms   cheap jordans   coach outlet   adidas superstar   moncler outlet   polo ralph lauren outlet online   coach outlet   louis vuitton outlet online   ferragamo outlet   pandora charms sale   burberry outlet canada   ugg outlet   burberry outlet   ugg outlet   polo ralph lauren outlet online   christian louboutin outlet   canada goose   nike outlet   air jordan shoes   nike outlet   canada goose   ugg outlet   pandora charms   timberland boots   mulberry outlet   cheap nfl jerseys   michael kors outlet   mulberry uk   ralph lauren uk   louis vuitton   ralph lauren outlet   canada goose outlet   cheap nfl jerseys   valentino shoes outlet   longchamp outlet   philipp plein outlet   canada goose outlet   adidas yeezy boost   pandora charms sale clearance   nike outlet   polo outlet   pandora charms   nmd adidas   cheap nike air max   cheap jordans for sale   coach factory outlet   adidas yeezy boost   pandora charms   michael kors outlet   prada handbags   polo ralph lauren outlet online   christian louboutin   pandora outlet   air max 97   cheap mlb jerseys china mt0228#12 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 2 tygodni temu

prada outlet store mcm backpack pandora charms sale clearance cheap oakley sunglasses moncler sale coach outlet online nike outlet store canada goose ugg boots clearance michael kors outlet stores puma shoes nfl jerseys wholesale fitflops sale clearance michael kors outlet cheap oakley sunglasses ralph lauren polo canada goose sale coach outlet online pandora outlet polo ralph lauren pas cher mbt shoes clearance outlet cheap ugg boots coach outlet online nike air max pandora charms sale clearance pandora charms coach outlet pandora charm fitflops sale clearance canada goose outlet hermes outlet nike outlet store pandora outlet true religion outlet online kate spade bags prada outlet online ugg boots coach outlet online michael kors outlet canada goose jackets christian louboutin outlet coach factory outlet coach factory outlet coach outlet online coach outlet online longchamp handbags michael kors handbags polo outlet stores air max 90 nike shoes ralph lauren polo fitflop sandals canada goose jackets canada pandora charms coach outlet cheap ugg boots ugg outlet coach outlet online store polo ralph lauren outlet pandora jewelry coach outlet online canada goose outlet store michael kors handbags mbt shoes nfl jerseys polo ralph lauren michael kors official site michael kors handbags sale pandora outlet tory burch outlet online longchamp michael kors outlet ray ban sunglasse christian louboutin shoes canada goose pandora charms outlet coach factory outlet canada goose uk pandora charms outlet canada goose outlet adidas nmd shoes tory burch outlet stores kate spade outlet store canada goose ugg boots clearance michael kors outlet michael kors outlet ugg boots clearance coach outlet cheap oakley sunglasses adidas yeezy mont blanc outlet canada goose jackets ugg boots canada nfl jerseys moncler jackets coach outlet online oakley sunglasses pandora charms pandora charms sale clearance coach outlet online cheap ugg boots kate spade handbags lacoste polo polo ralph lauren factory store michael kors outlet canada goose outlet store cheap snapbacks canada goose oakley sunglasses ray ban outlet canada goose jackets coach outlet online polo ralph lauren christian louboutin sale cheap jordan shoes michael kors outlet michael kors outlet pandora charms canada goose jackets oakley sunglasses ugg outlet ugg outlet cheap nfl jerseys pandora jewelry michael kors outlet online coach factory outlet adidas yeezy shoes asics outlet michael kors outlet online pandora jewelry outlet michael kors outlet store canada goose outlet store canada goose jackets canada goose pandora jewelry coach factory outlet michael kors outlet ferragamo shoes sale cheap jordans nfl jerseys wholesale canada goose outlet coach factory outlet ugg boots clearance polo outlet coach outlet mulberry outlet fitflops sandals kate spade outlet ferragamo outlet canada goose jackets ugg boots coach outlet store online prada outlet ralph lauren outlet pandora outlet tory burch outlet adidas outlet online coach outlet store online christian louboutin outlet true religion jeans nike shoes outlet michael kors outlet christian louboutin shoes coach outlet online kate spade handbags oakley sunglasses wholesale mulberry bags ralph lauren uk pandora outlet ray ban wayfarer polo ralph lauren outlet online adidas nmd michael kors outlet michael kors outlet adidas outlet christian louboutin mulberry outlet fred perry mcm handbags michael kors outlet clearancet polo outlet ugg,uggs,uggs canada pandora bracelet canada goose jackets canada goose jackets cheap nfl jerseys valentino shoes polo ralph lauren ugg boots clearance coach outlet online longchamp outlet online coach outlet ray ban wayfarer canada goose jackets polo ralph lauren outlet adidas yeezy boost cheap mlb jerseys moncler coats mbt shoes

yaoxuemei20180310#13 Gośćshenyuhang_*

Gośćshenyuhang_*
 • Goście

Napisano 2 dni temu

nike outlet online polo ralph lauren yeezy boost coachfactoryoutlet pandora jewelry michael kors outlet online ralph lauren outlet cheap nfl jerseys pandora charms air jordan retro ugg boots ralph lauren uk coach outlet store online nfl jerseys true religion outlet lacoste polo pandora jewelry adidas ultra boost canada goose jackets nike shoes coach outlet kate spade outlet store ralph lauren polo yeezy boost 350 coach factory outlet coach outlet coach outlet online mont blanc pens cheap ugg boots mont blanc outlet pandora jewelry outlet michael kors outlet online canada goose jackets coach outlet online canada goose yeezy boost 350 v2 ray ban sunglasses outlet michael kors outlet online michael kors outlet store mulberry bags adidas yeezy shoes ugg outlet giuseppe zanotti shoes coach outlet online cheap nfl jerseys nfl jerseys pandora charms sale clearance michael kors outlet coach outlet michael kors outlet clearance ralph lauren uk polo ralph lauren ugg outlet uggs outlet coach outlet pandora charms outlet pandora outlet pandora charms outlet coach outlet pandora charms outlet pandora charms ray ban wayfarer pandora jewelry michael kors outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale nike outlet adidas nmd ray ban nfl jerseys uggs outlet michael kors outlet nike outlet store canada goose outlet store valentino shoes true religion jeans coach outlet online coach outlet online store ray ban sunglasses michael kors outlet coach outlet store online coach outlet kate spade outlet ray ban sunglasses canada goose jackets pandora charms pandora bracelet canada goose mcm outlet christian louboutin outlet pandora charms sale clearance supreme shirts canada goose coach outlet coach outlet online canada goose outlet fred perry shirts polo ralph lauren outlet michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet

shenyuhang20180322

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: R3821/85, tachograf analogowy, tachograf cyfrowy

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych