Skocz do zawartości


BlaBlaCar


20 odpowiedzi w tym temacie

#1 GośćMarcin_*

GośćMarcin_*
 • Goście

Napisano 21 lipiec 2014 - 20:00

Nurtuje mnie legalność tego typu działań. Nie zamierzam jeździć regularnie, czasami mi się tylko zdarza, że jadę gdzieś dalej w Polskę. Ceny za usługę podaję tyle żeby zwróciły się koszty za paliwo bez żadnego zysku. Co na ten temat mówią przepisy transportowe? Czy powinienem posiadać licencję, czy świadczę usługę jednorazową? Jak do tego podchodzi inspekcja, bo jak dotąd cicho w mediach a temat całkiem świeży.

Pozdrawiam

M#2 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 21 lipiec 2014 - 22:05

Moim zdaniem jest to rzeczywiście bardzo intrygująca sprawa, w kontekście zarówno Ustawy o transporcie drogowym, jak i przepisów podatkowych; ponadto można również zastanawiać się, co się wydarzy w razie wypadku drogowego - tzn. czy przypadkiem Ubezpieczyciel nie będzie miał pretekstu do wyłączenia się z obowiązku wypłaty odszkodowania...


W odniesieniu do UTD - przepisy stanowią jasno, że skoro taki przewóz jest odpłatny (pasażer płaci pewną umówioną między stronami kwotę za konkretną usługę przewiezienia z punktu A do punktu B), to podlega pod przepisy UTD.
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób - z definicji jest transportem drogowym, zaś zgodnie z art. 5b ust. 1 pkty 1-2 UTD - "Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (...) samochodem osobowym [lub] (...) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (...) – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji."

Nie ma czegoś takiego jak "usługa jednorazowa", której wykonywanie byłoby zwolnione z obowiązku posiadania licencji przez przewoźnika. Okoliczność, że przewóz okazjonalny (czyli przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego albo przewozu wahadłowego) w niektórych przypadkach (enumeratywnie wymienionych w art. 18 ust. 3 UTD) nie wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie takiego przewozu - nie wyłącza obowiązku posiadania licencji przez podmiot wykonujący taki przewóz.


Z kolei w świetle przepisów podatkowych - przychód z tytułu wykonania usługi przewozowej podlega opodatkowaniu; nieujawnienie takich przychodów przez osobę odpłatnie świadczącą takowe usługi jest przestępstwem skarbowym.

Ponadto - w myśl art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest jeszcze dodatkowa kwestia, że całkowicie nieodpłatne zabieranie pasażerów (tradycyjny autostop) - stanowi przychód dla pasażera w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości usługi przewozowej wykonanej nieodpłatnie.
W przypadku usługi częściowo odpłatnej (w kwocie o wiele niższej od rynkowej wartości tejże usługi) istnieje również przychód dla pasażera - tyle, że mniejszy (w wysokości różnicy między rynkową wartością usługi a faktycznie poniesioną odpłatnością).
Nieujawnienie takich przychodów przez pasażera również jest przestępstwem skarbowym.

Tak więc - traktując przepisy prawa podatkowego całkowicie poważnie - zarówno BlaBlaCar, jak i nawet nieodpłatny, tradycyjny autostop - są nielegalne, jeżeli nie zostały odprowadzone należne podatki od tych usług, wynikające z ich wartości rynkowej...

Dodatkowo - powstaje zagadnienie, jak określić rzeczywistą wartość rynkową takiej usługi - czy w odniesieniu do kosztów przejazdu danej trasy środkami komunikacji publicznej (np. autobus lub pociąg), czy może raczej taksówką...?
Biorąc pod uwagę rodzaj pojazdu, którym jest odbywana podróż, a także okoliczność, że przejazd odbywa się pomiędzy indywidualnie umówionymi punktami startu i zakończenia - ta druga opcja (o wiele bardziej wartościowa) wydaje się uzasadniona - a zatem fiskus może zechcieć obliczać podatki liczone od wartości przejazdu na danej trasie taksówką osobową...


W odniesieniu z kolei do ochrony ubezpieczeniowej - polisa ubezpieczeniowa dotycząca prywatnego samochodu osobowego często nie obejmuje sytuacji, gdy samochód ten jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług przewozowych; naruszenie warunków ubezpieczenia może zatem skutkować uniknięciem przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania, co w konsekwencji może zaowocować dochodzeniem odszkodowania przez poszkodowanych bezpośrednio od właściciela pojazdu - i to nie tylko wówczas, gdy to on był sprawcą wypadku...
Skoro bowiem właściciel pojazdu wykonywał odpłatną usługę przewozu, to jego odpowiedzialność wywodzić można z przepisów art. 435 i 436 Kodeksu cywilnego (przy okazji ciekawostka - Prawo przewozowe milczy na temat odpowiedzialności przewoźnika za zdrowie i życie pasażerów; mówi jedynie o odpowiedzialności za... przewożone przez podróżnego rzeczy...).


Konkludując - tego typu oferty i usługi z wyżej wyszczególnionych przyczyn osobiście omijam szerokim łukiem...
Jako pasażer - w żadnym razie nie mam pewności, czy kierowca, który miałby mnie przewieźć, spełnia chociażby wymagania zdrowotne zapewniające bezpieczny przewóz (na marginesie - zupełnie niezrozumiałe jest, dlaczego tylko kierowcy "zawodowi", tzn. ci, którzy otrzymują wynagrodzenie za kręcenie kierownicą, są szczegółowo badani pod kątem widzenia zmierzchowego, refleksu, koordynacji wzrokowo-ruchowej, widzenia barw, widzenia stereoskopowego, oceny prędkości i odległości, słuchu itp., a kierowcy "amatorzy" takim badaniom nie podlegają), zaś jako właściciel pojazdu - podejmując się odpłatnego wykonania takiej usługi narażałbym się na ryzyko niewspółmierne do ewentualnych przychodów.


Warto również mieć na uwadze, że BlaBlaCar (właściwie: ComutoSA, zarejestrowane we Francji pod nr RCS Paris 491904546 z siedzibą przy Avenue de la République 84, 75011 Paris, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: FR 76491904546) nie ponosi praktycznie żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec swoich Usługobiorców (tj. Pasażerów i Kierowców).

Należałoby natomiast zastanowić się (a to jest zadanie dla właściwej Prokuratury) nad zakresem odpowiedzialności karnej BlaBlaCar (ComutoSA) za wielokrotne, zorganizowane pomocnictwo w popełnianiu przestępstw skarbowych - skoro z zasad przedstawionych na ich stronach wynika, że odpłatność ponoszona przez pasażera ma stanowić jedynie partycypację w kosztach (np. paliwa), czyli z samej zasady musi być o wiele niższa od wartości rynkowej danej usługi przewozowej.
 • cofboj lubi to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#3 cofboj

cofboj

  Advanced Member

 • Użytkownicy
 • PipPipPip
 • 197 postów

Napisano 22 lipiec 2014 - 19:30

Patrząc na ten problem w ten sposób to pojawia się nieodparte pytanie czy to jest dobre / jako życzliwe/ ?.

Wdawać by się mogło że tak a nawet pożyteczne społecznie. Lecz patrząc na ten problem od strony przewoźnika regularnie wykonującego tego typu usługi , to już nie . Taki przewoźnik ma koszty z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym przypadku ponoszenie kosztów tylko paliwa ale nie branie udziału w kosztach eksploatacji pojazdu / bo służbowy/ jest krzywdzące dla właściciela pojazdu. Jak by w ten sposób obliczać koszt za km., to nikt by się nie zgodził na przejazd.

Jednak nikt puki co nie ściga jeszcze za to przestępstwo podatkowe.#4 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 23 lipiec 2014 - 18:51

Na każde zagadnienie można patrzeć z wielu stron...

W kwestii zagadnień podatkowych (i sankcji możliwych do nałożenia na podatnika w przypadku niewypełnienia przezeń jego obowiązków) warto chyba jednak zadać pytanie, jaki właściwie jest cel odprowadzania podatków...?

W szczególności:
- czy podatki stanowią rodzaj składki uiszczanej przez obywateli, aby Państwo mogło wypełniać swoje obowiązki zapisane chociażby w Konstytucji (w tym zatem również postanowienia art. 52 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: "Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu" - co można interpretować jako obowiązek czynnego działania Państwa w zapewnieniu wszystkim obywatelom możliwości swobodnego podróżowania po kraju nie tylko własnym samochodem, ale również innymi środkami komunikacji, skoro nie każdy obywatel ma możliwość prowadzenia pojazdów);
- czy po prostu jest to rodzaj haraczu, płaconego w celu pozostawienia obywatela w spokoju przez organy państwowe - robiące z tego haraczu użytek wedle własnego uznania (określonego w tzw. aktach prawnych przez tzw. grupę trzymającą władzę)...

Uważam, że ściganie przez Państwo za przestępstwa skarbowe, wynikające z tytułu nieopodatkowania przewozów całkowicie nieodpłatnych (np. autostop) lub odpłatnych częściowo (np. BlaBlaCar) - byłoby całkowicie na miejscu, gdyby Państwo (w sposób czynny, tj. np. poprzez rozmaite subwencje, dotacje i inne dopłaty do transportu publicznego) zapewniało jakieś inne możliwości podróżowania pomiędzy dowolnymi miejscami naszego skądinąd pięknego (jeszcze) kraju aniżeli własny (lub cudzy) samochód, ewentualnie motocykl, rower lub inny pojazd...
Tymczasem - budując autostrady (np. A1), buduje się wiadukty nad wszelkimi możliwymi gminnymi dróżkami, ale lokalne linie kolejowe (aktualnie nieczynne, w wyniku nie do końca zrozumiałej polityki) należy koniecznie zasypać i przeciąć nasypami - żeby przypadkiem nikt nie wpadł na pomysł reaktywacji lokalnych połączeń kolejowych.
O opłacalności lokalnych połączeń autobusowych nie będę się wypowiadał, w celu oszczędzenia nerwów...

Skoro więc jest, jak jest, i przejazdy z punktu A do punktu B w wielu przypadkach są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji publicznej - to cóż... Każdy orze, jak morze...

Zasadnicza różnica pomiędzy okazjonalnym autostopem (a także przejazdami w gronie znajomych z ponoszonymi solidarnie kosztami) a zorganizowaną formą takich przejazdów (np. BlaBlaCar) jest jednak taka, że w przypadku przeprowadzenia u organizatora (np. BlaBlaCar) kontroli  - organy podatkowe "na tacy" otrzymają materiał dowodowy w postaci bazy danych, zawierającej listę wszystkich osób korzystających z takich przewozów, razem z wszelkimi danymi (numery pojazdów, polis ubezpieczeniowych, adresy, daty i trasy przejazdów etc.) umożliwiającymi następnie dojście przez organy egzekucyjne do wszystkich zainteresowanych osób.
I oczywiście - egzekucję od tych wszystkich osób hara... ekhm... nieuiszczonych należnych podatków...
Za rok bieżący oraz pięć lat wstecz, razem z odsetkami karnymi i być może jeszcze innymi sankcjami...

W mojej ocenie - jest to dosyć ryzykowna zabawa...

Na prywatne solidarne wyprawy w gronie znajomych oraz na tradycyjny autostop - organy podatkowe nie znajdą (raczej...) dowodów.
Na zorganizowaną współpracę Kierowców z Pasażerami w ramach BlaBlaCar - dowodem jest cała baza danych, zgłoszona przez BlaBlaCar do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 • cofboj lubi to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#5 cofboj

cofboj

  Advanced Member

 • Użytkownicy
 • PipPipPip
 • 197 postów

Napisano 23 lipiec 2014 - 19:32

Masz rację kolego . Aby odpowiednie instancje podjęły skuteczną walkę z tym problemem omijania podatku, potrzebują wielu tygodni ustaleń i przygotowań oraz zatrudnienia sztabu ludzi do weryfikacji tychże danych. Tak więc puki co bawmy się w autostop i miejmy na baczności z kim jedziemy i w jaki sposób otrzymujemy info o możliwej podróży w danym kierunku.#6 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 27 lipiec 2014 - 14:15

Niniejszym informuję, że na Facebooku (link tutaj) wniosłem prośbę o przedstawienie przez BlaBlaCar merytorycznych argumentów świadczących o tym, że wykonywanie odpłatnego przewozu osób za tzw. "symboliczną" opłatą:

1. nie podlega pod Ustawę o transporcie drogowym (w szczególności - na jakiej podstawie prawnej nie ma do niego zastosowania art. 5b ust. 1 pkty 1-2 tejże Ustawy);

2. nie powoduje powstania obowiązku podatkowego ani po stronie Kierowcy, ani po stronie Pasażera (na podstawie odpowiednio art. 3 ust. 1 i ust. 2b pkty 2-3 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 9 bądź art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

3. nie stanowi okoliczności, w wyniku której - w razie wypadku ubezpieczyciel będzie miał możliwość uchylenia się od wypłaty odszkodowania, zaś wobec Kierowcy będzie miał zastosowanie art. 435 i 436 Kodeksu cywilnego oraz art. 63 ust. 1-2 i inne postanowienia Ustawy Prawo przewozowe.Dyskusja związana z przedstawionymi przeze mnie obawami i wątpliwościami oraz wynikająca z niej wymiana informacji trwa; w jej toku przedstawiciele BlaBlaCar.pl przedstawili m. in. następujące informacje:


Ad 1:
Pytanie o podstawy prawne zwolnienia z przepisów Ustawy o transporcie drogowym (w tym z wymogu uzyskania licencji przez osoby wykonujących odpłatne usługi przewozu osób) pozostawiono bez odpowiedzi. Jedynie padło stwierdzenie, iż:

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874) określa ona odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przedsiębiorców prowadzących w tym zakresie działalność gospodarczą oraz kierowców. W BlaBlaCar zgodnie z regulaminem "W szczególności zabronione jest oferowanie lub korzystanie z Usług w celach zarobkowych lub związanych z działalnością zawodową Usługobiorców, w tym osiąganie z tytułu Podróży dochodu."

Ad 2:
Link do artykułu z Gazety Prawnej z 18 października 2013 r., dotyczącego "carpoolingu" - czyli korzystania z prywatnych środków transportu na zasadzie współuczestnictwa w kosztach - z którego to artykułu m. in. wynika, iż:

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że co do zasady ani kierowca, ani pasażer nie mają obowiązków podatkowych na gruncie ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Chodzi oczywiście o sytuację, gdy pierwszy z nich otrzymał umówioną część kosztów przejazdu, albo gdy podróżujący nie musiał płacić, gdyż kierujący pojazdem odstąpił od obciążania go wydatkami. MF zastrzegło, że z uwagi na brak legalnej definicji umowy carpoolingu i ustawowych zasad, na jakich dochodzi do korzystania z tego sposobu podróżowania, nie można wykluczyć sytuacji, w których dojdzie do powstania przychodu.


Niestety, powyższy artykuł nie rozwiewa wątpliwości, dotyczących w szczególności kwestii przychodu pasażera w postaci otrzymania usługi nieodpłatnej lub odpłatnej częściowo (artykuł jest raczej skoncentrowany na obowiązkach kierowcy / właściciela / posiadacza pojazdu, również w kontekście Ustawy o VAT).
Podkreślenia wymaga okoliczność, iż odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie prasowe nie jest w żaden sposób wiążąca dla podatników (taką moc miałaby interpretacja wydana na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej). W tym kontekście dodatkowego znaczenia nabiera zastrzeżenie MF dotyczące braku "legalnej definicji carpoolingu" - gdyż może to oznaczać, że MF może w swobodny i dowolny sposób wycofać się z przedstawionego wyjaśnienia.Ad 3:
Fragmenty "opinii dotyczącej ubezpieczeń, z którego wynika, że ubezpieczyciel nie może domagać się regresu na podstawie tego, że prowadzący pobrał pieniądze (niezależnie, czy jest to przejazd zarobkowy, czy nie - bo to jest osobna kwestia (...) )" (niestety, nie podano źródła ani autora tej opinii), z której wynika, iż:

Gdyby w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego znalazło się pole dotyczące odpłatnego przewozu osób, a posiadacz pojazdu pomimo wskazania iż nie takiego przewozu nie praktykuje, uczyniłby to, jedyną potencjalną sankcją mogłaby być rekalkulacja składki ubezpieczeniowej (...).

Umowa ubezpieczenia OCK determinowana jest zapisami w/w ustawy, zaś jej wszelkie modyfikacje są bez znaczenia dla zakresu odpowiedzialności oraz uprawnień zakładu ubezpieczeń. (...)

Jak wskazano powyżej, ustawa nie modyfikuje odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wobec poszkodowanego w oparciu o kryterium odpłatności lub nieodpłatności przewozu, a więc zakład ubezpieczeń nie ma ku takiemu różnicowaniu podstaw. (...)

Jak wynika z poniższego, okoliczność odpłatności przewozu (a tym bardziej jego zarobkowego charakteru) nie została wymieniona w powyższym katalogu zdarzeń, które uprawniają zakład ubezpieczeń do żądania zwrotu od kierowcy spełnionego na rzecz poszkodowanego świadczenia co oznacza, iż zakład ubezpieczeń takiego uprawnienia nie posiada.


Oprócz powyższej opinii, wskazano również, iż w odniesieniu do...

(...) zasad odpowiedzialności cywilnej, to zastosowanie ma reguła wynikająca z art. 436 § 1 i 2 KC, a więc:
Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym (tj. art. 435 KC, statuującym odpowiedzialność na zasadzie ryzyka) ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny. W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.
Pojęcie przewozu z grzeczności jako niezdefiniowane legalnie jest nieostre, niemniej orzecznictwo wskazuje, iż przewóz z grzeczności ma miejsce tylko wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuciem grzeczności w potocznym tego słowa znaczeniu. (por. wyr. SN z 17.6.1969 r., II CR 191/69, OSNC 1970, Nr 3, poz. 49). Co więcej, Sąd Najwyższy wskazał, iż nie jest przewozem z grzeczności przewóz dokonany przez posiadacza samochodu w wykonaniu zawartej z przewożonym umowy, że wspólnie tym samochodem odbędą wycieczkę, przy czym część kosztów podróży poniesie przewożony (wyr. SN z 17.4.1970 r., I CR 73/70, OSN 1970, Nr 12, poz. 233).


Przywołaniem orzeczenia Sądu Najwyższego I CR 73/70 - BlaBlaCar udowodnił jednak (chyba niechcący...), że przewozy wykonywane w ramach tzw. społeczności BlaBlaCar nie mogą być traktowane jako przewozy z grzeczności... Są to bowiem przewozy odpłatne.

Zdecydowanie warto zapoznać się z tym orzeczeniem (link tutaj). Moim zdaniem - w szczególności jest istotny przedostatni akapit:
"(...) brak winy ubezpieczającego w wypadku nie może wyłączyć jego odpowiedzialności w stosunku do powódki ze względu na treść art. 436 § 1 k.c.(...)"


Dyskusja trwa...

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#7 GośćBlaBlaCar_*

GośćBlaBlaCar_*
 • Goście

Napisano 27 lipiec 2014 - 18:56

Szanowny Panie (trzymając się narzuconych przez Pana form grzecznościowych). Wydaje się, że przeoczył Pan (celowo?) istotne elementy naszej odpowiedzi a wybiórczo je cytując chciałby Pan aby w odczuciu czytających pozostały nieuzasadnione wątpliwości dotyczące prawnych konsekwencji korzystania z wspólnych przejazdów. Skupił się Pan, znowu w oderwaniu od kontekstu, na części orzeczenia SN podczas gdy meritum opinii prawnej (jej autor został też przez nas wymieniony w odpowiedzi, to radca prawny Łukasz Wilma). Meritum opinii brzmi następująco:

"Czy ma to znaczenie (brak możliwości uznania wspólnego przejazdu za przewóz z grzeczności i co za tym idzie potencjalna odpowiedzialność na zasadzie ryzyka) dla kierowcy i jego ewentualnej odpowiedzialności i wobec kogo?

 
Wobec pasażera o tyle, iż w przypadku szkody to na kierowcy, a więc w konsekwencji zakładzie ubezpieczeń odpowiadającym zań w oparciu o powyższe przepisy ciążyłby obowiązek wykazania okoliczności wpływającej na zakres jego odpowiedzialności i ewentualne jej ograniczenie lub wyłączenie, co nie zmienia ostatecznego adresata tych roszczeń, a więc zakładu ubezpieczeń.

 

Wobec ubezpieczyciela zaś o tyle, iż w przypadku gdyby w formularzu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego znalazło się pole dotyczące odpłatnego przewozu osób a posiadacz pojazdu pomimo wskazania iż nie takiego przewozu nie praktykuje uczyniłby to, jedyną potencjalną sankcją mogłaby być rekalkulacja składki ubezpieczeniowej, a to zgodnie z art. 8a w/w ustawy w myśl którego jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości. Co istotne, zakład ubezpieczeń musi zapytać o tę kwestię, a ponadto wykazać, iż okoliczność ta pociągnęła za sobą nie tylko zmianę prawdopodobieństwa wypadku, ale  że ów prawdopodobieństwo zwiększyło się istotnie. Zważyć nadto należy, iż w razie zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia obowiązkowego mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne."

 

Sposób zreferowania dyskusji (brak woli uznania argumentów drugiej strony, mimo przedstawienia jasnej podstawy prawnej wykluczającej podnoszone wątpliwości) każe nam wątpić w sens dalszych wyjaśnień, a co za tym idzie kontynuowania przedmiotowej dyskusji, ponieważ nie istnieją argumenty, które mogłyby przekonać Pana do zrewidowania swojego skrajnie negatywnego stosunku do serwisu BlaBlaCar. Jednoznacznie zadeklarował Pan brak woli korzystania z BlaBlaCar wobec tego postaramy się skupić na przekazywaniu wyjaśnień potencjalnym i obecnym użytkownikom naszego serwisu.

Pozdrawiamy
BlaBlaCar.pl#8 cofboj

cofboj

  Advanced Member

 • Użytkownicy
 • PipPipPip
 • 197 postów

Napisano 30 lipiec 2014 - 08:20

Czyli jak się ubezpieczysz to się i zabezpieczysz od wszelkiego nieszczęścia.#9 Gośćciapowaty_*

Gośćciapowaty_*
 • Goście

Napisano 04 wrzesień 2014 - 12:03

Przeraża mnie niska ,albo wręcz żadna, świadomość ryzyka na jakie narażają się często kierowcy dla osiągnięcia nieproporcjonalnie małych korzyści.
Temat rzeka, ale skupmy się na odpowiedzialności materialnej i karnej kierowcy który świadcząc takie usługi spowoduje wypadek. Podam przykład ;  Kierowca sam.dostawczego o DMC do 3.5 tony (którego był właścicielem) świadczył tzw. "usługi okazjonalne" ale nie posiadał licencji. Wracając z Wiednia zabrał towar z tzw. wystawek oraz pasażera za uzgodnioną kwotę opłaty za tę usługę. W drodze zasnął i wylądował w na latarni. W wyniku tego zdarzenia pasażer doznał złamania kręgosłupa. Kierowca ten żalił się do mnie że w toczącym się postępowaniu sądowym wszyscy się na niego uwzięli , nawet świadkowie jego znajomi zeznają przeciwko niemu chociaż nie mają w tym żadnego interesu tzn. mówiąc prawdę niepotrzebnie go pogrążają. Nie znam ostatecznego wyniku tej sprawy bo przed ogłoszeniem wyroku kierowca ten uciekł z kraju. Wiem tylko że prokurator zadał sobie wiele trudu aby dowieść jak długo prowadził pojazd bez odpoczynku i od jak dawna nie spał, a ubezpieczyciel żądał od niego pokrycia wszystkich szkód materialnych oraz kosztów leczenia poszkodowanego. Ktoś (nie wiem kto ) wystąpił nawet z żądaniem zapłaty odszkodowania  oraz renty inwalidzkiej  dla pasażera. To ku przestrodze !! a teraz mam pytanie (do wszystkich ale w szczególności liczę na odpowiedż Przemka)  jakie hipotetyczne roztrzygnięcie mogło mieć miejsce w tej sprawie, albo jakie czynniki ryzyka towarzyszą tego typu działalności. Ps. Proszę Cię  Przemku tylko jak najprościej tak łopatą prosto do głowy.#10 Gośćqba_*

Gośćqba_*
 • Goście

Napisano 27 styczeń 2015 - 23:37

no wlasnie panowie z serwisu bla bla car probuja oglednie zamknac temat nie podajac konkretnych rozwiazan badz probujac naciskac na np firmy ubezpieczeniowe aby mialy opcje bla bla car, ze okazjonalny przewoz osob, bo  co zrobic gdy - jezdze autem ojca na niego jest polisa, a zabieram czasami kogos na bla bla w drodze do domu z miasta gdzie studiuje i mam wypadek albo chocby inspekcja transportu mnie zatrzyma i stwierdzi ze wykonuje przejazd bez licencji i czy szefowie bla bla dalej beda tak ochoczo mnie bronic?  i pomijam juz US bo to bylaby najmniejsza kara od nich  przy karze z ITD albo wyroku placenia np renty komus za wyrzadzone szkody, wiec slucham konkretnych przepisow badz nie wiem poradnika co robic gdy zatrzyma policja inspekcja i przyczepi sie ze wioze kolege za pare zl, ktore i tak nie rekompensuja kwoty calej za przejazd i robie to 2 razy na miesiac, wiec nie wykupie ubezpieczenia taksowkarza bo to wtedy traci sens.#11 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 27 styczeń 2015 - 23:45

no wlasnie panowie z serwisu bla bla car probuja oglednie zamknac temat nie podajac konkretnych rozwiazan badz probujac naciskac na np firmy ubezpieczeniowe aby mialy opcje bla bla car, ze okazjonalny przewoz osob, bo  co zrobic gdy - jezdze autem ojca na niego jest polisa, a zabieram czasami kogos na bla bla w drodze do domu z miasta gdzie studiuje i mam wypadek albo chocby inspekcja transportu mnie zatrzyma i stwierdzi ze wykonuje przejazd bez licencji i czy szefowie bla bla dalej beda tak ochoczo mnie bronic?  i pomijam juz US bo to bylaby najmniejsza kara od nich  przy karze z ITD albo wyroku placenia np renty komus za wyrzadzone szkody, wiec slucham konkretnych przepisow badz nie wiem poradnika co robic gdy zatrzyma policja inspekcja i przyczepi sie ze wioze kolege za pare zl, ktore i tak nie rekompensuja kwoty calej za przejazd i robie to 2 razy na miesiac, wiec nie wykupie ubezpieczenia taksowkarza bo to wtedy traci sens.

 

qba

Odpowiedzi znajdziesz w podanych przez nas artykułach oraz w powyższym wątku gdzie dokłądnie odnieśliśmy się do kwestii podnoszonych przez autora:

http://www.blablacar...jazdy-a-podatki
http://www.blablacar...a-ubezpieczenie

Kierowcy BlaBlaCar nie podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym z powodów opisanych powyżej. 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia.

Pozdrawiamy

BlaBlaCar.pl#12 GośćDarek Arczewski_*

GośćDarek Arczewski_*
 • Goście

Napisano 29 styczeń 2015 - 21:47

Jazda stopem jest dochodem… CO ZA BZDURA. Niby w jaki sposób? Wyobraźmy sobie sytuacje (taka sytuacja) wracamy sobie jako piesi do domu mamy do przejścia 2 km. Nadjeżdża nasz sąsiad i pyta się czy nas powieść? Zgadzamy się i wsiadamy. Co teraz. Stałem się przestęcą podatkowym ponieważ wsiadłem z nim? Jak to wycenić (wiem pojawiło się takie pytanie).

 

Idąc dalej ktoś z naszej rodziny prosi nas o podwiezie brat, siostra mamo tato albo nawet babcia jak to babcia na cmentarz (a co ma prawo) i to jeszcze z jej koleżanką. Zabieramy panie przewozimy w te i z powrotem, uśmiech babci jest zapłatą. Teraz babcia emerytka uzyskała przychód? Ok. mnożąc dalej…

 

Zabieram kogoś na stopa nie odpłatnie (bo nie wziąłem gotówki) ale powiedzmy był to człowiek który mi w czymś pomógł podniósł moją samoocenę, wiedzę czy inny niematerialny aspekt (pasażer płaci w naturze). Kto w tym przypadku ma przychód Mało jasno? będzie jaśnie? Proszę bardzo. Wyobraź sobie że jesteś studentem i nie możesz zdać jakiegoś przedmiotu dajmy na to mechaniki płynu. Zabierasz gościa na stopa który jak się okazuje jest w tym mistrzem i przez całą waszą podróż tłumaczy Ci co i jak. Kto ma w takim przypadku przychód? A jak to nie trafia to zabierasz fajną kobietę która w przyszłości zostaje twoją dziewczyną bądź  żoną … kto ma przychód (znam co najmniej 2 takie historie).

Kończąc nie dajmy się zwariować… A panom od szafowania przepisami radzę je przeczytać dokładnie przed powołaniem i szklankę wody przed pisaniem… 

W Polsce prawo nie od dziś interpretowane jest jak tylko się komu podoba ze względu na okoliczności które akurat komu pasują.#13 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 07 luty 2015 - 18:51

Przychodem, nie dochodem...
W jaki sposób?
Zgodny z obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 11.
1. Przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2. Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.
2a. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
4) w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.


Przedstawione przez Ciebie sytuacje (towarzyskie czy rodzinne) można natomiast rozpatrywać w świetle prawa podatkowego jako darowizny - które ze względu na niewielką wartość (tj. nie przekraczającą 4902 zł łącznie w ciągu pięciu lat w odniesieniu do osób całkowicie obcych; w odniesieniu do osób spokrewnionych limity są o wiele wyższe...) nie podlegają opodatkowaniu.
Nie zmienia to faktu, że w świetle Updof - są to przychody.
Nawiasem mówiąc - niektórzy są podobnie zdziwieni, że np. otrzymane prezenty ślubne stanowią przychód nowożeńców i po przekroczeniu określonej wartości (od danej osoby, w zależności od relacji rodzinnej z tą osobą) podlegają opodatkowaniu...


BlaBlaCar i inne podobne zorganizowane przedsięwzięcia stanowią jednak zupełnie co innego, niż autostop czy podwiezienie grzecznościowe...
W tym przypadku nie ma mowy o żadnej darowiźnie, skoro strony (Kierowca i Pasażer) umawiają się na wykonanie usługi przewozowej za umówioną kwotę.
Kierowca nie otrzymuje darowizny, lecz zapłatę za wykonaną wobec Pasażera usługę, zaś do zapłaty nie mają zastosowania przepisy dotyczące darowizn.
Okoliczność, że umówiona przez Strony odpłatność jest niższa od rynkowej wartości wykonanej usługi - sprawę tylko dodatkowo pogarsza, powodując powstanie przychodu również po stronie Pasażera - w wysokości różnicy między wartością usługi a faktycznie poniesioną odpłatnością).

Moim zdaniem - mamy tu do czynienia z dumpingiem oraz odpłatnym wykonywaniem usługi przewozowej przez osobę bez wymaganej prawem licencji (Kierowca), a także ze zorganizowanym pomocnictwem w tym procederze wraz z pozorowaniem legalności (BlaBlaCar i inne podobne podmioty).
Niestety, nikt z BlaBlaCar do tej pory nie nie przedstawił argumentów merytorycznych świadczących o tym, że jest jednak inaczej.


Natomiast co do specyficznego interpretowania prawa w Polsce - wystarczy wspomnieć dwie najbardziej aktualne sprawy, tj. ryczałtów za noclegi (nadal uważanych przez wielu przewoźników za nienależne kierowcom) czy ustawy MiLoG (wdrażającej na terenie Niemiec egzekwowanie przepisów Dyrektywy 96/71/WE).
W świetle tej "specyfiki" - wychodzi na to, że staliśmy się specjalistami... od sprzedawania własnych usług za półdarmo, najchętniej z pominięciem przepisów obowiązującego prawa (lokalnego, krajowego, unijnego i międzynarodowego), zaś największy zgiełk się podnosi, gdy jakaś siła z zewnątrz (np. Sąd Najwyższy czy władze Niemiec) w takim prostytuowaniu się zamierza przeszkadzać...

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#14 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 07 luty 2015 - 19:12

(...)
Odpowiedzi znajdziesz w podanych przez nas artykułach oraz w powyższym wątku gdzie dokłądnie odnieśliśmy się do kwestii podnoszonych przez autora:

http://www.blablacar...jazdy-a-podatki
http://www.blablacar...a-ubezpieczenie

Kierowcy BlaBlaCar nie podlegają przepisom ustawy o transporcie drogowym z powodów opisanych powyżej.
(...)


W żadnym z tych artykułów niestety nie ma ani słowa o jakichkolwiek przesłankach rzekomego niepodlegania pod Ustawę o transporcie drogowym przewozów wykonywanych odpłatnie przez Kierowców współpracujących z BlaBlaCar.
Fakt, że odpłatność jest tzw. "symboliczna" (czytaj: niewspółmiernie mała w stosunku do wartości usługi) - nie zmienia odpłatnego charakteru wykonanej usługi przewozowej.

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#15 Gośćliuchunkai_*

Gośćliuchunkai_*
 • Goście

Napisano 31 październik 2017 - 10:04

20171031lck

coach outlet store online ralph lauren outlet michael kors outlet ray ban sunglasses canada goose outlet store coach outlet online coach outlet online lacoste polo shirts michael kors handbags ugg outlet michael kors factory outlet uggs outlet canada goose outlet store polo ralph lauren outlet canada goose outlet store kate spade handbags cheap ray bans longchamp pas cher canada goose outlet coach outlet coach outlet bottega veneta outlet futbol baratas true religion outlet canada goose jackets outlet canada goose outlet snapbacks wholesale tory burch outlet longchamp outlet nike outlet online oakley sunglasses adidas shoes longchamp handbags soccer jerseys polo ralph lauren cheap nhl jerseys fred perry polo shirts tods outlet ray ban sunglasses cheap nfl jerseys for sale uggs outlet birkenstock shoes air max 90 moncler jackets coach outlet moncler outlet online cheap ray ban sunglasses canada goose outlet canada goose outlet online canada goose jackets coach outlet true religion jeans sale michael kors bags coach outlet coach outlet pandora outlet tory burch outlet stores uggs outlet michael kors outlet online coach outlet online cheap basketball shoes canada goose outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys adidas uk cheap oakley sunglasses ugg boots ferragamo outlet pandora jewellery michael kors outlet online canada goose outlet store canada goose jackets snapback hats ugg outlet online michael kors outlet online canada goose coats michael kors outlet online michael kors outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots outlet michael kors outlet supra shoes nike air force 1 michael kors outlet online jordan 4 canada goose outlet store kate spade outlet online oakley sunglasses wholesale coach outlet michael kors cyber monday canada goose jackets kate spade outlet online store coach outlet coach outlet online pandora jewelry canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet canada goose outlet ugg outlet nike shoes uk cleveland cavaliers jersey michael kors handbags nfl jersey wholesale true religion jeans michael kors outlet store foamposite shoes coach outlet online michael kors outlet clearance polo ralph lauren cartier watches prada shoes michael kors uk cheap ugg boots coach outlet online snapbacks wholesale ugg boots clearance adidas nmd ugg boots outlet ugg boots cyber monday kobe bryant shoes ray ban sunglasses ray ban sunglasses swarovski uk michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online michael kors outlet clearance ugg boots coach outlet store oakley sunglasses michael kors outlet clearance michael kors outlet online kate spade outlet online store coach outlet michael kors outlet online ugg boots christian louboutin online cheap oakley sunglasses birkenstock shoes nike outlet polo ralph lauren michael kors outlet ugg boots ugg boots on sale fitflops uk ugg outlet store nike roshe one nike shoes fitflops sale clearance oakley sunglasses sale true religion outlet nike trainers coach outlet fitflops sale clearance ugg boots cheap uggs for sale asics shoes ecco outlet kate spade outlet cheap nba jerseys uggs outlet nike air huarache coach outlet store online hermes outlet store adidas trainers michael kors black friday michael kors outlet store cheap nfl jerseys jordan shoes canada goose uk soccer cleats coach handbags on sale canada goose outlet canada goose uk true religion jeans sale canada goose outlet online ugg outlet store pandora charms sale clearance coach factory outlet coach canada longchamp handbags canada goose outlet nike store uk coach outlet ugg boots uk michael kors outlet canada goose coats coach factory outlet michael kors outlet puma shoes nike shoes michael kors outlet sale canada goose outlet lacoste polo ugg outlet ugg outlet canada goose jackets prada outlet online oakley sunglasses cheap jordan shoes michael kors outlet ugg outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike shoes for women giuseppe zanotti outlet ferragamo shoes sale ugg boots black friday christian louboutin outlet canada goose parka moncler outlet oakley sunglasses max 90 canada goose outlet store longchamp pliage pandora outlet ugg outlet tory burch outlet michael kors outlet cheap jordan shoes ugg outlet stores air max uk coach outlet store canada goose outlet store cheap jerseys ugg outlet ugg outlet nike roshe michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose outlet store uggs outlet longchamp pas cher canada goose outlet store kobe shoes michael kors outlet online coach factory store mbt shoes outlet mulberry handbags sale coach outlet store online cheap oakley sunglasses michael kors ugg boots on sale burberry outlet uggs outlet canada goose jackets true religion outlet fred perry polo coach outlet oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet store online swarovski crystal canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale true religion jeans michael kors outlet online canada goose outlet cheap football shirts air max 90 christian louboutin outlet true religion outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet ugg boots cheap jordans canada goose coats ray ban sunglasses thomas sabo charms true religion jeans prada sunglasses montblanc pens coach factory outlet air max 90 christian louboutin shoes michael kors outlet ugg outlet tory burch shoes ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors factory outlet oakley sunglasses nike uk store ugg outlet online cheap jordans oakley sunglasses canada goose jackets canada goose mac tools ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet online mont blanc pens michael kors outlet online ferragamo shoes michael kors outlet canada goose uk canada goose jackets michael kors outlet online

20171031lck#16 GośćAndada_*

GośćAndada_*
 • Goście

Napisano 07 grudzień 2017 - 04:51

eagles jerseys los angeles lakers true religion outlet store polo ralph lauren true religion jeans cheap ray bans polo ralph lauren clippers jersey for sale hugo boss sale golden state warriors coach outlet store online michael kors handbags michael kors uk jordan shoes 49ers jersey fitflops sale clearance kansas city chiefs jerseys cheap ray bans ralph lauren uk ugg outlet jaguars jersey coach factory outlet san antonio spurs new england patriots jerseys los angeles lakers jerseys coach outlet online polo ralph lauren coach outlet store coach factory outlet coach outlet ray ban sunglasses jordan shoes boston celtics jersey nike outlet prada shoes washington redskins jerseys instyler max 2 michael kors uk michael kors replica watches uggs outlet ralph lauren outlet ugg outlet steelers jerseys polo ralph lauren houston texans jerseys ralph lauren outlet ralph lauren outlet nike outlet san diego chargers jerseys new york knicks jersey green bay packers jerseys longchamp outlet instyler max cheap nfl jerseys fitflops sale clearance pandora outletcincinnati bengals jerseys nike roshe cheap nba jerseys coach outlet christian louboutin outlet coach outlet buffalo bills jerseys pandora outlet coach factory outlet nike air huarache jordan shoes cheap nike shoes skechers outlet coach outlet yeezy boost 350 oklahoma city thunder oakley sunglasses wholesale coach outlet online arizona cardinals jerseys clippers jersey yeezy shoes cheap basketball shoes coach outlet online pandora jewelry cheap jordan shoes air jordan 8 nike factory store oakley sunglasses canada goose outlet michael kors outlet falcons jersey jimmy choo outlet oakley sunglasses wholesale ray ban sunglassesnike factory outlet oakley sunglasses detroit lions jerseys ray ban sunglasses miami dolphins jerseys miami heat jersey cheap oakley sunglasses ray ban sunglasses michael kors handbags ugg outlet air max 2015polo ralph lauren snapbacks wholesale kate spade outlet coach outlet online golden state warriors jerseys dolphins jerseys raiders jerseys fitflops shoes moncler outlet michael kors outlet ugg outlet michael kors outlet san antonio spurs jerseys jets jersey ed hardy outlet minnesota vikings jerseys dallas cowboys jerseys new york knicks bills jerseys air jordan 4 birkenstock outlet nike blazer pas cher coach outletmichael kors outlet online uggs outlet cleveland cavaliers christian louboutin outlet kate spade outlet uggs outlet tennessee titans jersey polo ralph lauren air huarache ed hardy kate spade sale nike shoeschicago bulls coach outlet store online ferragamo shoes ralph lauren outlet polo ralph lauren mbt shoes outlet nike outlet armani exchange san francisco 49ers jerseys bengals jersey coach outlet michael kors handbags ralph lauren uk chiefs jersey cheap jordan shoes true religion jeans boston celtics tods outlet nike store michael kors handbags ecco sandals uggs outlet patriots jerseys miami heat kate spade sale prada outlet gucci borse kate spade handbags christian louboutin shoes colts jerseys packers jerseys nike outlet coach outlet online polo ralph lauren outlet nike factory outlet nike trainers shoes nike air jordanskechers shoes kate spade outlet oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet air jordan uk oakley sunglasses tods shoes ray ban sunglasses coach outlet online oklahoma city thunder jerseys ugg outlet nike outlet store broncos jerseys mont blanc outlet browns jerseys atlanta falcons jerseys michael kors handbags mont blanc pens birkenstock sandals nike soccer shoes basketball shoes seahawks jersey nike outlet cheap ray bans titans jersey coach outlet store online michael kors handbags michael kors outlet fitflops sale clearance canada goose ralph lauren outlet ugg outlet christian louboutin shoes yeezy boost 350 v2 chargers jerseys nike shoes nike air huarache true religion outlet fitflops sale clearance nike huarache cheap snapbacks nike blazer nike tn pas cher cheap ray bans ray ban sunglasses outlet ferragamo outlet michael kors uk pandora jewelry new york jets jerseys nike trainers vikings jerseys michael kors handbags cheap ray ban sunglasses nike air huarache jordan shoes coach factory outlet ugg outlet nba jerseys new york giants jerseys uggs outlet ralph lauren polo ravens jerseys coach outlet online gucci sito ufficiale soccer shoes ed hardy uk mont blanc outlet ralph lauren outlet ray ban sunglasses lions jerseys uggs outlet oakley sunglasses uggs outlet nike air max coach outlet coach outlet online polo ralph lauren reebok outlet michael kors outlet nike shoes cardinals jersey cleveland cavaliers jerseys rolex replica watches jordan shoescheap ray ban sunglasses nike outlet store ralph lauren outlet ralph lauren outlet nfl jerseys wholesale bruberry sale canada goose sale fitflops sale giants jersey cheap oakley sunglasses salomon boots michael kors handbags kate spade outlet louboutin shoes true religion outlet store coach outlet hugo boss outlet armani outlet coach outlet mbt shoes nike air max 90 ray ban sunglasses outlet new orleans saints jerseyssaints jerseys cheap oakley sunglasses cheap mlb jerseys coach outlet christian louboutin outlet christian louboutin shoes nike huarache reebok shoes cheap ray bans ralph lauren outlet seattle seahawks jerseysuggs outlet christian louboutin uk longchamp handbags nike outlet ray ban sunglasses outlet coach outlet uggs outlet polo ralph lauren philadelphia eagles jerseys cheap jordan shoes cheap oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale ugg outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags carolina panthers jersey ray ban sunglasses pandora jewelry nike tn christian louboutin outlet texans jerseys true religion outletugg outlet gucci shoes michael kors outlet jordan 4 nike roshe run redskins jerseys michael kors handbags coach outlet christian louboutin sale coach factory outlet nike shoes hermes belt christian louboutin outlet burberry outlet gucci outlet rolex replica cleveland browns jerseys jimmy choo shoes oakley sunglasses ugg outlet uggs outlet uggs outlet oakley sunglasses nike huarache nike trainers oakley sunglassescowboys jerseys oakland raiders jerseys denver broncos jerseys ray ban sunglasses outlet pandora outlet coach outlet coach factory outlet air max 90 ecco shoes cheap jordans cheap ray bans bears jerseys polo ralph lauren outlet canada goose jackets moncler jackets nike trainers converse shoes mlb jerseys christian louboutin shoes true religion outlet polo ralph lauren mont blanc pens kate spade handbags oakley sunglasses wholesale christian louboutin shoes baltimore ravens jerseys ray ban sunglasses salomon shoes pandora charms true religion outlet polo outlet coach outlet online fitflops sale coach outlet jordan 8coach handbags ed hardy clothing michael kors canada converse trainers michael kors handbags sale adidas yeezy discount oakley sunglasses ralph lauren outlet nhl jerseys pandora outlet ralph lauren outlet kate spade handbags uggs outlet uggs outlet fitflops coach outlet online coach factory outlet cheap jordans uggs outlet ugg outlet coach outlet ugg outlet christian louboutin shoes ugg outlet pittsburgh steelers jerseyoakley sunglasses wholesale michael kors uk chicago bears jerseys ray ban sunglasses hermes belts cheap nhl jerseys chicago bulls jersey ugg outlet nike huarache polo ralph lauren carolina jerseys coach outlet store online indianapolis colts jerseys kate spade sale nike shoes#17 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 05 styczeń 2018 - 14:52

chanyuan2018.01.06

polo ralph lauren michael kors michael kors bags canada goose jackets oakley sunglasses canada goose outlet coach outlet michael kors handbags coach factory outlet vans shoes michael kors outlet ugg outlet ecco sale michael kors handbags uggs outlet michael kors outlet online michael kors handbags nfl jerseys wholesale denver broncos jerseys ugg outlet polo outlet tory burch shoes michael kors outlet marc jacobs outlet ralph lauren outlet hogan scarpe michael kors outlet christian louboutin shoes soccer shoes true religion outlet prada outlet mont blanc pens ralph lauren polo mulberry sale true religion jeans coach outlet online coach outlet air max 90 uggs outlet oakley sunglasses coach outlet canada oakley sunglasses coach outlet online coach factory outlet cheap nhl jerseys pandora jewelry ugg boots oakley sunglasses basketball shoes longchamp outlet fitflops shoes polo outlet coach factory outlet polo outlet coach outlet online nike factory outlet michael kors outlet christian louboutin shoes christian louboutin outlet adidas trainers reebok outlet store coach outlet online jordan shoes true religion jeans vans sko puma shoes oakley sunglasses michael kors outlet ray ban sunglasses ugg boots lacoste soldes swarovski outlet swarovski outlet coach factory outlet canada goose jackets coach outlet canada goose outlet oakley sunglasses ugg outlet canada goose outlet air jordan 4 longchamp solde christian louboutin outlet burberry outlet michael kors outlet online canada goose outlet canada goose outlet nike shoes oakley sunglasses ugg black friday mulberry handbags tory burch outlet louboutin shoes swarovski crystal nike outlet ralph lauren polo christian louboutin outlet true religion outlet canada goose jackets uggs outlet jordan shoes nike trainers true religion jeans salomon sko michael kors outlet mulberry bags mont blanc pens michael kors outlet christian louboutin outlet birkenstock sandals coach factory outlet cheap nfl jerseys cheap jordans polo ralph lauren nike trainers coach handbags michael kors outlet online ugg boots clearance michael kors uk canada goose outlet moncler outlet ray ban sunglasses ugg boots cheap mlb jerseys kate spade outlet tory burch outlet oakley sunglasses ysl outlet jordan shoes coach outlet chrome hearts outlet canada goose jackets pandora outlet chrome hearts burberry outlet polo ralph lauren christian louboutin outlet coach factory outlet polo ralph lauren puma outlet oakley sunglasses kevin durant shoes coach outlet ralph lauren pas cher kate spade outlet canada goose jackets ferragamo outlet futbol baratas coach outlet online tory burch outlet nhl jerseys pandora outlet nike roshe coach outlet michael kors outlet christian louboutin outlet ugg outlet cleveland cavaliers jersey ray bans jordan shoes ugg outlet tory burch outlet michael kors michael kors handbags hermes outlet polo ralph lauren ecco shoes michael kors outlet nike foamposite ugg outlets jordan shoes kate spade outlet lebron james shoes canada goose outlet polo ralph lauren cazal sunglasses canada goose parka prada handbags michael kors outlet michael kors handbags mbt shoes montblanc pens michael kors outlet ugg outlet cheap jordans swarovski outlet coach outlet true religion jeans coach outlet burberry outlet cheap jordans polo ralph lauren ralph lauren polo coach canada christian louboutin shoes canada goose outlet nike store ray ban sunglasses reebok trainers ugg boots clearance ugg boots clearance oakley sunglasses michael kors polo ralph lauren ferragamo shoes ray ban sunglasses longchamp handbags kobe bryant shoes pandora charms new balance shoes nike outlet salomon sko nfl jerseys adidas wings fitflops rayban sunglasses moncler jackets christian louboutin outlet herve leger outlet Girls shoes longchamp outlet jordan shoes oakley sunglasses soccer jerseys ray ban sunglasses moncler outlet nba jerseys ugg outlet oakley sunglasses michael kors outlet nfl jerseys cartier outlet lacoste polo shirts michael kors outlet canada goose coats bottega veneta outlet canada goose jackets air huarache michael kors outlet cheap snapbacks supra shoes mac makeup supreme clothing moncler outlet valentino outlet ugg boots clearance uggs outlet polo outlet canada goose outlet kicks nice coach outlet nike store uk ray-ban sunglasses canada goose outlet true religion jeans oakley sunglasses ray ban sunglasses uggs canada goose outlet chicago blackhawks jerseys oakley sunglasses ray ban sunglasses canada goose outlet ugg outlet ralph lauren polo shirts ray ban sunglasses ugg boots clearance nfl jerseys pandora outlet polo ralph lauren ferragamo shoes ray ban sunglasses longchamp bags adidas shoes coach outlet online converse shoes nike air max 2015 ralph lauren polo nike sko ugg boots clearance coach outlet nike free 5 michael kors outlet hermes belt canada goose outlet canada goose outlet canada goose jackets polo outlet michael kors outlet michael kors outlet online kobe shoes true religion outlet cheap nfl jerseys fitflops sale oakley sunglasses coach outlet coach outlet longchamp pas cher coach outlet ugg boots canada goose outlet asics shoes true religion uk ray ban sunglasses uggs outlet nfl jersey wholesale vans greece toms sko polo ralph lauren uggs outlet christian louboutin shoes jordan shoes coach outlet online canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet denver broncos jerseys adidas nmd new balance shoes zapatillas salomon ray ban sunglasses cheap nfl jerseys ugg cyber monday links of london ray ban sunglasses prada shoes pandora outlet polo ralph lauren ed hardy clothing ugg outlet ugg outlet pandora charms pandora charms rayban sunglasses canada goose black friday nike sko pandora charms sale clearance nike shoes christian louboutin outlet nike shoes moncler jackets hermes birkin pandora charms oakley sunglasses wholesale adidas sko swarovski crystal ugg boots coach outlet online kate spade outlet oakley sunglasses christian louboutin outlet tory burch outlet ray ban sunglasses canada goose outlet nike outlet ray ban sunglasses polo ralph lauren mcm outlet nba jerseys thomas sabo oakley sunglasses coach factory outlet nike outlet nike trainers true religion outlet swarovski outlet dansko shoes christian louboutin shoes coach outlet canada goose jackets michael kors outlet lakers jerseys fred perry polo shirts michael kors handbags true religion jeans salomon shoes supreme clothing michael kors michael kors outlet online moncler outlet ugg outlet cheap jerseys oakley sunglasses pandora jewelry nike shoes nike air max 90 cheap jerseys cheap snapbacks air huarache air max 90 adidas outlet store coach outlet toms sko coach handbags ugg boots burberry outlet barbour outlet coach outlet oakley sunglasses ferragamo outlet michael kors outlet fitflops sale clearance uggs outlet ray ban sunglasses coach outlet kate spade outlet giuseppe zanotti outlet polo outlet hermes outlet oakley sunglasses tory burch outlet cheap jordans longchamp handbags christian louboutin outlet yeezy boost 350 michael kors outlet true religion jeans pandora outlet ugg outlet longchamp outlet polo ralph lauren kobe 9 ray ban sunglasses pandora outlet ugg outlet ugg outlet true religion jeans polo ralph lauren oakley sunglasses coach outlet store online tory burch outlet pandora charms canada goose jackets cheap mlb jerseys supreme clothing nike shoes pandora charms nike air force 1 mulberry handbags michael kors outlet mont blanc pens ugg outlet nfl jerseys pandora jewelry longchamp solde michael kors outlet adidas uk canada goose outlet air max 90 canada goose jackets prada sunglasses ralph lauren polo shirts fitflops ferragamo outlet polo shirts pandora outlet canada goose jackets michael kors wallets longchamp handbags oakley sunglasses timberland sko supreme clothing michael kors outlet ray ban sunglasses ugg outlet michael kors handbags oakley sunglasses ferragamo outlet tods outlet yeezy boost fitflops outlet michael kors outlet fitflops sale clearance nike sko kate spade outlet ralph lauren polo shirts mulberry handbags pandora outlet fitflops shoes michael kors outlet michael kors outlet coach outlet true religion jeans michael kors outlet air max 1 ugg boots mont blanc pens ray ban sunglasses oakley sunglasses wholesale true religion jeans birkenstock outlet pandora charms ugg outlet huaraches shopping canada goose outlet christian louboutin online coach outlet ugg outlet polo outlet nike roshe one coach outlet adidas nmd ferragamo outlet michael kors outlet ralph lauren outlet michael kors outlet air max 90 toms sko oakley sunglasses ugg outlet cheap football shirts uggs outlet coach outlet online polo ralph lauren air max uk polo ralph lauren polo ralph lauren coach outlet online salomon chaussures canada goose cyber monday air max trainers polo outlet coach factory outlet christian louboutin uk soccer jerseys coach outlet ugg outlet converse shoes canada goose outlet polo ralph lauren timberland boots mulberry handbags true religion jeans longchamp handbags fitflops sale clearance football shirts nike blazer pas cher jordan shoes longchamp pliage mulberry outlet nike shoes nike air max mulberry outlet oakley sunglasses ray ban sunglasses mulberry bags#18 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 4 tygodni temu

hollister roty burch outlet new balance coach outlet store online giuseppe zanotti michael kors nike store ugg australia vans coach outlet online ugg boots jordan oakley sunglasses michael kors ralph lauren polo ralph lauren jimmy choo nike free rolex watches omega watches uggs outlet huarache ugg michael kors outlet pandora nike outlet canada goose jackets dansko shoes moncler nike roshe run burberry outlet store oakley vault cheap eyeglasses ghd bottega kevin durant shoes roshe run moncler cheap nfl jerseys longchamp nike air max moncler ray ban jordan hollisterco mac cosmetics coach purse true religion jeans replica watches flip flops karen millen uk bcbg max timberland adidas trainers asics beats headphones swarovski polo ralph lauren adidas outlet levi's jeans vans shoes oakley sunglasses adidas zx moncler jackets kate spade outlet oakley nike shoes michael kors canada north face pas cher nike air max coach factory outlet vanessa bruno longchamp north face ralph lauren longchamp handbags ugg boots basketball shoes marc jacobs prada outlet vans shoes louboutin pas cher wedding dresses true religion outlet pandora red bottoms mac makeup roshe run air max canada goose ugg boots canada goose celine michael kors moncler nike air max wedding dresses cheap ugg boots louboutin air jordans true religion jeans nike air force cheap uggs michael kors borse lebron james shoes nike air huarache the north face oakley vault puma shoes adidas superstar nike air max michael kors outlet hermes outlet montre homme air max 2017 ray ban nike air max canada goose canada goose jackets flops

2018.1.22xukaimin#19 Gośćwanglili_*

Gośćwanglili_*
 • Goście

Napisano 3 tygodni temu

ed hardy clothing polo ralph lauren canada goose jackets sale ray ban outlet oakley sunglasses mlb jerseys wholesale polo ralph lauren outlet online pandora charms michael kors outlet online adidas yeezy boost christian louboutin outlet true religion jeans ray ban sunglasses outlet air max 90 canada goose sale uggs outlet ralph lauren shirts true religion outlet nmd adidas mlb jerseys christian louboutin sale nfl jerseys wholesale pandora bracelet michael kors outlet store ugg boots canada adidas nmd r1 coach outlet clearance nike shoes adidas yeezy boost nike shoes michael kors outlet yeezy boost 350 canada goose outlet uggs outlet fitflops sale clearance ray ban sunglasses outlet lacoste polo ugg outlet cheap jordans moncler outlet adidas yeezy shoes mbt shoes ugg outlet michael kors handbags canada goose jackets coach outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots snapbacks wholesale pandora outlet online cheap ugg boots cheap ray ban sunglasses canada goose outlet moncler jackets mont blanc pens for sale coach outlet ralph lauren sale clearance coach outlet michael kors handbags sale ralph lauren uk canada goose fitflops sale pandora charms moncler sale canada goose jackets pandora charms sale clearance canada goose coach outlet online coach outlet ugg canada ugg boots clearance polo shirts nike air max michael kors outlet online polo ralph lauren outlet coach outlet online michael kors outlet michael kors outlet coach outlet kate spade handbags michael kors longchamp outlet online mont blanc outlet polo shirts men ray ban sunglasse cheap nfl jerseys polo ralph lauren outlet online canada goose outlet store coach factory outlet christian louboutin shoes true religion jeans sale ugg outlet cheap ugg boots ultra boosts polo ralph lauren nike outlet ugg outlet cheap jordan shoes michael kors outlet clearance pandora jewelry michael kors outlet longchamp handbags polo ralph lauren ugg boots ugg outlet cheap oakley sunglasses canada goose outlet ralph lauren outlet polo ralph lauren nike outlet store oakley sunglasses wholesale kate spade bags canada goose adidas yeezy shoes ugg boots true religion michael kors outlet oakley sunglasses adidas nmd valentino shoes canada goose uk ray ban wayfarer mulberry handbags mont blanc ugg boots oakley sunglasses ugg outlet ugg boots coach outlet online coach outlet ugg boots clearance uggs outlet pandora charms ralph lauren outlet christian louboutin outlet kate spade outlet oakley sunglasses wholesale air jordan retro oakley sunglasses wholesale polo ralph lauren

20180127wanglili#20 GośćWWWWW_*

GośćWWWWW_*
 • Goście

Napisano 2 tygodni temu

<


goyard handbags

supreme hoodie

nike cortez women

air max 90

moncler sale

yeezy shoes

nike dunk low

100% real jordans for cheap

michael kors outlet

michael kors

nike shoes for men

cheap nfl jerseys china

hogan outlet online

nike outlet store online shopping

adidas tubular x

kobe basketball shoes

nike air force 1

kobe 11

lacoste outlet

kobe shoes

goyard handbags

yeezy boost 350 v2

nba jerseys

supreme clothing

nike air max shoes

michael kors outlet online

nike air force 1 high

kate spade handbags

nike roshe run one

nike roshe

damian lillard shoes

kobe basketball shoes

pandora charms

adidas ultra boost

irving shoes

adidas ultra boost

new england patriots jerseys

light up shoes

yeezy boost

jordan 11

nike cortez

ferragamo sale

yeezy sneakers

cheap nba jerseys

paul george shoes

nike air max

iniki

yeezy shoes

tom ford glasses

adidas iniki

nike roshe one

bape clothing

michael kors outlet handbags

yeezy boost 350 v2

atlanta falcons jersey

michael kors handbags

nike hyperdunk

hermes bag

lebron soldier 10

led light up shoes

nike air force 1 low

yeezy boost 350

yeezy shoes

kobe 9

curry 3

tory burch shoes

prada eyeglasses

yeezy boost 350

james harden shoes

vapormax

yeezy

true religion jeans

nike flyknit

jordan 12

paul george shoes

lebron 15

adidas outlet

nike air zoom pegasus 32

adidas online shop

lebron 15 shoes

adidas outlet online

adidas stan smith men

retro jordans

derrick rose shoes

nike dunks

hermes belts

nike running shoes

tory burch shoes

nike air max 90

adidas shoes

lacoste polo

lacoste online shop

lebron james shoes

kobe 11

adidas yeezy

cheap nhl jerseys

vans shoes

nike sneakers

basketball shoes

curry 4

huarache shoes

mlb jerseys

golden goose outlet

michael kors outlet

nike flyknit racer

air max

adidas tubular

golden goose

michael kors outlet

kyrie 3

asics gel kayano

michael kors outlet online

curry 2

air jordan 6

christian louboutin

lebron soldier 11

nike lebron 11

kate spade outlet online

nike roshe one

pg 1

red bottoms

yeezy boost 350

jordan retro 13

pandora jewelry

goyard tote

kyrie 4

under armour curry 3

longchamp longchamps

nike air zoom

chrome hearts outlet

fitflops

nhl jerseys

golden goose sneakers

michael kors purses

vanvan cleef and arpels

russell westbrook shoes

longchamp bags

nike mercurial vapor

adidas stan smith women

kyrie irving shoes

nike hyperdunk 2017

adidas nmd

lebron 14

kobe byrant shoes

yeezy

adidas nmd

michael kors outlet

nike shoes for women

adidas eqt

michael kors factory outlet

prada sunglasses

light up shoes

kobe sneakers

yeezy boost 350 v2

off white hoodie

balenciaga shoes

links of london

yeezy shoes

nfl jerseys

lebron 15

nike shoes

nike mercurial

nmd

cheap jordans

timberland shoes

pandora jewelry

kobe shoes

bape hoodie

nike air max 90

yeezy

kate spade outlet

fitflops sale clearance

nike lebron 15

longchamp handbags

yeezy 700

links of london sale

nmd

longchamp handbags

nike huarache

adidas yeezy boost

kayno

fitflops sale

hyperdunks

kobe 9

cartier bracelet

air jordan

golden goose sneakers

nike polo

air jordan 11

jordan shoes

yeezy boost

adidas nmd r1

gucci belts

adidas tubular

converse shoes

air jordans

hermes belt

adidas superstar

yeezy boost 350

hermes birkin

adidas ultra boost 3.0

nike zoom

michael kors handbags

led shoes

chrome hearts

longchamp handbags

reebok outlet

nike basketball shoes

foamposites

off white clothing

nike air force

ultra boost 3.0

harden shoes

birkin bag

ultra boost

nike air max

nike flyknit trainer

nike air max 2017

nike huarache

nike air max 2016

nike huarache

adidas tubular

nike outlet store

nike air force 1

roshe run

off white hoodie

adidas yeezy

patriots jersey

golden goose

nike flyknit

balenciaga sneakers

cheap jordans

pandora bracelet

caterpillar boots

jordan 4

nike air presto

adidas neo online shop

adidas nmd

vans outlet

yeezys

adidas outlet

lebron 13

adidas eqt

vibram fivefingers

patriots jerseys

birkin bag

hermes birkin

tom ford sunglasses

true religion outlet

hermes handbags

nike air max 90

jordan shoes

longchamp bags

asics sneakers

adidas gazelle

nike air force

moncler

adidas ultra boost 3.0

nike lebron 14

yeezy

nike huarache sale

basketball shoes

kate spade outlet

michael kors outlet

adidas iniki runner

nike huarache

hermes belts

ysl handbags

hogan outlet

cartier love bracelet

hermes belt

adidas superstar

nike roshe run

nike roshe run

kobe byrant shoes

nmd r1

vans shoes

converse shoes

cheap jordan shoes

pureboost

cheap jordans

curry shoes

adidas ultra boost

longchamp

links of london

stephen curry shoes

kyrie 4

true religion outlet

nike free run

yeezy

adidas yeezy

yeezy boost

michael kors handbags

converse outlet store

real jordans for sale cheap

cheap jordans

air max 90

jordan shoes

cheap nfl jerseys

balenciaga shoes

nike air max95

adidas stan smith

jordan retro

puma fenty

lebron shoes

adidas stan smith

air force ones

jordan 13

louboutin shoes

yeezys

jordan 6

zx flux

longchamp outlet

air max 2018

moncler outlet

crazy explosive

adidas nmd

huaraches

bape hoodie

christian louboutin shoes

calvin klein underwear

nike hyperdunk

nike air vapormax

adidas yeezy

dior sunglasses

adidas gazelle sale

longchamp

yeezy wave runner 700

john wall shoes

timberland outlet

cheap mlb jerseys

nike roshe run

retro jordans

true religion jeans

nike air zoom structure 19

kevin durant shoes

huarache shoes

supreme clothing

curry 4

lebron 13 low

caterpillar shoes

pandora bracelet

balenciaga sneakers

pure boost

lebron 13 shoes

jordan shoes

asics running shoes

adidas eqt support adv

vans store

yeezy boost

van cleef arpels

fenty puma

kd shoes

air jordan 12

adidas store

nike kyrie 3

adidas yeezy boost

westbrook shoes

yeezy boost 350 v2

longchamp bags

adidas tubular UK

jordan retro

adidas flux

adidas superstar UK

converse outlet

adidas yeezy boost

adidas stan smith uk

curry 3

jordan retro

d rose shoes

chrome hearts

adidas neo

nike prestos

yeezy shoes

pandora charms

jordan shoes

moncler jackets

adidas pure boost

longchamp

nike air max 2018

chrome hearts online

longchamps

true religion

hermes belt

ferragamo belt

adidas eqt support adv

christian louboutin shoes

calvin klein outlet

adidas nmd

gucci belt

russell westbrook shoes

nike zoom

air jordan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych