Skocz do zawartości


jazda bez karty

jazda bez karty

19 odpowiedzi w tym temacie

#1 GośćGrzegorz_*

GośćGrzegorz_*
 • Goście

Napisano 09 kwiecień 2015 - 15:27

Dzień Dobry,

 

Chciałbym poprosić o opinie w  sprawie dot. prowadzenia auta pow. 3.5t, wyposażonego w tacho, bez użycia karty kierowcy.

 

Sytuacja jest następująca - auto należące do przedsiębiorstwa transportowego od dwóch dni poddawane jest naprawie w warsztacie należącym do tego przedsiębiorstwa (działalność pomocnicza, nie świadczy usług serwisowych na rzecz klientów zewnętrznych).

Po dokonaniu niezbędnych napraw koniecznym jest sprawdzenie w pobliskiej stacji kontroli, czy naprawa została wykonana prawidłowo.

 

Pytanie nr 1:

- czy kierowca, który posiada kartę kierowcy, może udać się do stacji kontroli z tachografem ustawionym w opcji "OUT" tzn z kartą ale przejazd nie jest objęty rozp 561?

Przyjmijmy, że kierowca od kilku dni ma czas wolny od pracy, przed właściwym wyjazdem otrzyma tzw. urlopówkę, świadczącą, że miał czas wolny od pracy lub odpoczywał?

Czy mam rację twierdząc, że takie rozwiązanie nie jest prawidłowe, ponieważ prowadzenie auta w opcji "OUT" będzie na karcie zapisane jako inna praca i będzie to stało w sprzeczności z urlopówką?

W jaki sposób rozwiązać tą sytuację nie chcąc aby kierowca zaczynał pracę po czasie wolnym od pracy?

 

Pytanie nr 2:

- czy inna osoba, mająca prawo jazdy kat. C, nie posiadająca karty kierowcy ani kwalifikacji zawodowej może pojechać autem (samym autem, bez przyczepy, bez żadnego ładunku) do pobliskiego serwisu???

Po powrocie, sporządzony zostanie odpowiednio opisany wydruk z tachografu, kierowca go podpisze oraz poda numer swojego prawa jazdy.

Wydruk, wraz z fakturą za wykonanie badania technicznego, zostanie zarchiwizowany w celach ewentualnej kontroli.

Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

 

Z góry dziękuję za opinie i zainteresowanie się tematem.

 

pozdrawiam

 

 

 #2 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 09 kwiecień 2015 - 22:45

Witam na forum.
Bardzo dziękuję za ciekawe pytanie, ponieważ dotyczy ono jednocześnie kilku zagadnień...

(Heh... Znowu wyjdę przed szereg i napiszę przed Krokodylem... Sorry...)

1.
Stan szczególny "POZA ZAKRESEM" (tryb OUT) - w myśl definicji z Załącznika I B (Dział I, lit. aa) do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 "oznacza: że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 użycie urządzenia rejestrującego nie jest wymagane (...)."

Rozporządzenie 3820/85 zostało uchylone i zastąpione przez Rozporządzenie 561/2006, zaś Rozporządzenie 3821/85 zostało zastąpione przez Rozporządzenie 165/2014 - tym samym trybu "OUT" można użyć w sytuacjach, w których nie ma zastosowania Rozporządzenie 561/2006 i gdy w związku z tym nie trzeba używać urządzenia rejestrującego.
 

Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;
b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;
e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;
i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.


Moim zdaniem - bezpodstawne jest zatem potraktowanie przemieszczenia pojazdu między firmowym warsztatem a pobliską stacją kontroli jako przejazdu wyłączonego z R561/2006, gdyż to nie jest żadna próba drogowa - badania odbywają się w stacji kontroli pojazdów, a nie na drodze w jadącym pojeździe...

Zamieszanie wprowadza polskie tłumaczenie - użyte słowo "lub" zupełnie bezzasadnie separuje fragment "pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego" od części "w ramach napraw albo konserwacji".

W innych językach Unii Europejskiej przepis ten brzmi:

- angielski:
This Regulation shall not apply to carriage by road by:
(...)
(g) vehicles undergoing road tests for technical development, repair or maintenance purposes, and new or rebuilt vehicles which have not yet been put into service;


- niemiecki:
Diese Verordnung gilt nicht für Beförderungen im Straßenverkehr mit folgenden Fahrzeugen:
(...)
g) Fahrzeuge, mit denen zum Zweck der technischen Entwicklung oder im Rahmen von Reparatur- oder Wartungsarbeiten Probefahrten auf der Straße durchgeführt werden, sowie neue oder umgebaute Fahrzeuge,
die noch nicht in Betrieb genommen worden sind;


- francuski:
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des:
(...)
g) véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;


- włoski:
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
(...)
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;


Omawiany przepis w wersji polskiej powinien zatem brzmieć:
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
(...)
g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego, w ramach napraw albo konserwacji, oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;


No cóż... nasuwa się pewna analogia do słynnego "lub czasopisma"...2.
W sytuacjach przewozów rzeczywiście nie podlegających pod Rozporządzenie 561/2006 - należy zwrócić uwagę, iż tryb OUT nie wyłącza rejestrowania przez tachograf aktywności "PROWADZENIE" (to nie jest magnes ani magik-pstryczek...)
Włączenie trybu OUT, gdy do tachografu jest włożona karta kierowcy - sprawi, że w pamięci karty wprawdzie pojawią się zapisy dotyczące godziny włączenia i wyłączenia trybu OUT, jednak... i tak każde przemieszczanie pojazdu zostanie zarejestrowane na karcie kierowcy jako "PROWADZENIE", zaś wszystkie te przejazdy będą liczyły się do nieprzerwanego, dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.

Tymczasem - w myśl art. 6 ust. 5 R561/2006:

5. Kierowca zapisuje jako inną pracę (...) także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia (...) od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.


W konsekwencji - w przypadku prowadzenia pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy, jednak wyłączonego z R561/2006 (bez znaczenia, czy wyłączenie jest krótkotrwałe, czy dłuższe) w mojej ocenie właściwym postępowaniem będzie jazda bez włożonej karty kierowcy, a dopiero później zarejestrowanie całego tego czasu jako "INNEJ PRACY" - w drodze wpisu manualnego (sam tak właśnie postępuję).3.
Skoro kierowca ma udać się do stacji kontroli w celu sprawdzenia pojazdu - to w żadnym przypadku tego czasu nie można uznać za odpoczynek, gdyż "„odpoczynek” oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem" (art. 4 lit. f R561/2006); poza tym ma zastosowanie również definicja "czasu pracy" znajdująca się w Dyrektywie 2002/15/WE (a także w Ustawie o czasie pracy kierowców).

Powyższe - obowiązuje nawet w sytuacji, gdy ów kierowca jest właścicielem przedsiębiorstwa transportowego...

Tym samym - wystawienie zaświadczenia o czasie wolnym lub odpoczynku w odniesieniu do okresu, w którym kierowca był w stacji kontroli pojazdów - będzie poświadczaniem nieprawdy w dokumentach.

Podkreślenia wymaga, że wcale nie chodzi o to, czy zapis na karcie kierowcy jest sprzeczny (czy może nie jest) z urlopówką - lecz czy zapisy na karcie kierowcy i w tachografie, zaświadczeniach o działalności i innych dokumentach (w tym również w odręcznych zapisach na wydrukach i wykresówkach) są zgodne z zaistniałym stanem faktycznym.

Warto pamiętać, że gdy kierowcy udają odpoczynki, a w rzeczywistości świadczą w tym czasie pracę - to później rzeczywisty odpoczynek może się zacząć za kierownicą, a za chwilkę zakończyć w rowie, na drzewie lub na innym użytkowniku drogi...
Czego oczywiście nikomu nie życzę...4.
Posiadanie karty kierowcy nie jest obowiązkowe, zaś w sytuacji prowadzenia pojazdów wyłączonych z R561/2006 - karta nie jest potrzebna, skoro wówczas co do zasady nie jest wymagany nawet tachograf...
Niemniej - dotyczy to faktycznych wyłączeń; do przejazdu pojazdem o d. m. c. > 3,5 t po drogach publicznych z warsztatu przedsiębiorstwa do stacji kontroli, gdy nie jest to próba drogowa - nie ma zastosowania żadne wyłączenie (vide ultra)...

Natomiast w celu dokumentacji zasadności użycia trybu OUT - uważam, że jak najbardziej warto zrobić wydruk i go opisać (w szczególności wskazując przyczyny i podstawę prawną użycia trybu OUT) oraz zachować wszelkie inne dowody potwierdzające zaistniałe okoliczności faktyczne...
W mojej ocenie - konieczność dokumentowania użycia trybu OUT jest taka sama, jak np. konieczność posiadania biletów za prom (lub pociąg) w przypadku przerywania odpoczynków odbieranych podczas przepraw promowych (lub transportu koleją) - wprawdzie z przepisów R561/2006 nie wynika konieczność późniejszego przedstawiania biletów organom kontrolnym, lecz warto je zachować...


Pozdrawiam!

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#3 GośćGrzegorz_*

GośćGrzegorz_*
 • Goście

Napisano 10 kwiecień 2015 - 08:58

Witam,

 

Serdecznie dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.

 

Jeśli dobrze zrozumiałem to gdyby przejazd bez karty lub w opcji "OUT" miał na celu próbę drogową po naprawie (test drogowy, kilka km w pobliżu bazy), a nie przejazd do stacji kontroli, to byłby zgodny z prawem tj.

byłby wyłączony ze stosowania rozp. 561???

 

Nasunęło mi się kolejne pytanie dot. jazdy bez karty przez właściciela pojazdu (figuruje on w dowodzie rejestracyjnym) posiadającego wyłącznie kat. C.

W jakich sytuacjach osoba ta może prowadzić pojazd/zespół o DMC np 23,5 tony nie posiadając karty kierowcy?

Oprócz ewentualnej próby drogowej (próba drogowa po naprawie, nie przejazd do stacji kontroli)  do głowy przychodzi mi tylko jazda wyłącznie po drogach niepublicznych np. teren wewnętrzny przedsiębiorstwa (art. 4 lit. a definicja przewozu drogowego). Niehandlowy przewóz rzeczy również odpada ze względu na DMC.

Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość??

 

Kwestie poruszone w tym poście (podobnie jak skrócone odpoczynki tygodniowe wykorzystywane pod rząd - o tym w innym poście) próbuję wyjaśnić od dłuższego czasu. ITD na podobne pytania nie jest w stanie jednoznacznie odp..

 

pozdrawiam i dziekuje za odpowiedź.#4 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 11 kwiecień 2015 - 00:37

Jeśli dobrze zrozumiałem to gdyby przejazd bez karty lub w opcji "OUT" miał na celu próbę drogową po naprawie (test drogowy, kilka km w pobliżu bazy), a nie przejazd do stacji kontroli, to byłby zgodny z prawem tj. byłby wyłączony ze stosowania rozp. 561???


Według mnie dokładnie tak to wynika z wyżej przytoczonego przepisu art. 3 lit. g R561/2006 (w szczególności z jego obcojęzycznych wersji, przede wszystkim EN, DE i FR; prace w Parlamencie Europejskim raczej nie były prowadzone w oparciu o wersję polską...):
Rozporządzenie Nr 561/2006 "nie ma zastosowania do przewozu drogowego (...) pojazdami poddawanymi próbom drogowym (...) w ramach napraw albo konserwacji (...)."
Przepis ten nie mówi jednak, że próba drogowa ma się rozpoczynać i kończyć w tym samym miejscu... Aby zatem przepis ten zastosować w odniesieniu do przejazdu z bazy do stacji kontroli oraz w drodze powrotnej - należałoby uznać, że w trakcie kazdego z obu tych przejazdów były przeprowadzane próby drogowe...


Nasunęło mi się kolejne pytanie dot. jazdy bez karty przez właściciela pojazdu (figuruje on w dowodzie rejestracyjnym) posiadającego wyłącznie kat. C.
W jakich sytuacjach osoba ta może prowadzić pojazd/zespół o DMC np 23,5 tony nie posiadając karty kierowcy?
Oprócz ewentualnej próby drogowej (próba drogowa po naprawie, nie przejazd do stacji kontroli) do głowy przychodzi mi tylko jazda wyłącznie po drogach niepublicznych np. teren wewnętrzny przedsiębiorstwa (art. 4 lit. a definicja przewozu drogowego). Niehandlowy przewóz rzeczy również odpada ze względu na DMC.
Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość??


Czytając po kolei wyłączenia wynikające z kolejnych liter artykułu 3 Rozporządzenia Nr 561/2006, znalazłem jeszcze kilka innych sytuacji, w których właściciel rzeczonego pojazdu/zespołu o DMC np 23,5 tony (lub dowolny inny kierowca posiadający odpowiednie prawo jazdy) mógłby pojechać bez karty, z tachografem w trybie OUT:
a) nie ma zastosowania (dotyczy autobusów);
b) jeżeli przedmiotowy pojazd/zespół został wyposażony w tachograf, jednak później został objęty indywidualnym ograniczeniem prędkości do 40 km/h lub niższej (wpisanym do dowodu rejestracyjnego i uwidocznionym odpowiednim oznakowaniem z tyłu pojazdu); nie ma obowiązku wymontowania tachografu z pojazdu, który przestał podlegać pod przepisy R561/2006;
c) nie ma zastosowania;
d) jeżeli np. właściciel pojazdu postanowił wziąć czynny udział w jakiejś akcji ratunkowej - np. w przypadku powodzi wywożąc towary z terenów zagrożonych zalaniem, czy niehandlowo (nieodpłatnie...?) przewożąc pomoc humanitarną;
e) jeżeli jest to pojazd specjalistyczny używany do celów medycznych;
f) jeżeli jest to pojazd specjalistyczny pomocy drogowej poruszający się w promieniu 100 km od bazy;
g) w celu przeprowadzenia próby drogowej w ramach naprawy albo konserwacji, a także w czasie przejazdu pojazdem przebudowywanym, który jeszcze nie został dopuszczony do ruchu (tu mam wątpliwość - skoro pojazd nie został dopuszczony do ruchu, to chyba nie powinien się poruszać po drogach publicznych...?);
h) nie dotyczy (23,5 tony to oczywiście więcej niż 7,5 t);
i) jeżeli pojazd ma żółte tablice rejestracyjne i jest wykorzystywany do niehandlowego przewozu osób lub rzeczy...

Oczywiście - przemieszczanie pojazdu mające miejsce w całości poza drogami publicznymi - również nie podlega pod R561/2006 (nie jest to przewóz drogowy); w takiej sytuacji tryb OUT również jak najbardziej znajduje zastosowanie...


 

Kwestie poruszone w tym poście (podobnie jak skrócone odpoczynki tygodniowe wykorzystywane pod rząd - o tym w innym poście) próbuję wyjaśnić od dłuższego czasu. ITD na podobne pytania nie jest w stanie jednoznacznie odp..


Rzekoma niedopuszczalność odbioru kolejno dwóch (a nawet więcej...) odpoczynków tygodniowych skróconych - jest jednym z kilku mitów, niestety dość powszechnie funkcjonujących wśród kierowców, w rezultacie posługiwania się przez wykładowców na szkoleniach uproszczonymi schematami, a nie szczegółową analizą przepisów i konkretnych przykładów...

Inne podobne mity:
- nie może być więcej niż 6 okresów pracy (tzw. "cykli") między dwoma kolejnymi odpoczynkami tygodniowymi (nieprawda; pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi może być nawet... 13 dziennych okresów pracy!);
- odpoczynek dzienny skrócony nie może mieć miejsca częściej niż 3x w tygodniu (nieprawda; w jednym tygodniu może być nawet... 9 skróconych odpoczynków dziennych!);
- odbiór odpoczynku tygodniowego "resetuje" tygodniowy czas jazdy - i po odebraniu 24 godzin odpoczynku zawsze można pojechać w dalszą drogę (nieprawda; w niektórych sytuacjach trzeba odpoczynek znacząco przedłużyć; czasami nawet... 45 godzin nie wystarczy!);
- wpisywanie kraju rozpoczęcia w momencie wsuwania karty do tachografu oraz kraju zakończenia w chwili wyjmowania karty z tachografu jest działaniem zawsze właściwym (nieprawda; zazwyczaj... właśnie nie jest!);
- po 6 godzinach pracy (jeżeli czas prowadzenia nie wynosi jeszcze 4h30m) kierowca ma obowiązek w każdym przypadku odebrać przerwę w wymiarze 30 minut (nieprawda; w niektórych sytuacjach musi odebrać 45 minut, nawet jeżeli pojazd prowadził przez minutę!);
- karta kierowcy (lub wykresówka) musi przez cały dzienny okres pracy znajdować się w tachografie (nieprawda; w wielu sytuacjach wyjęcie jest wręcz obowiązkowe i wcale nie chodzi mi tu jedynie o kontrolę drogową ani o przesiadkę z jednego pojazdu do innego)...

Te wszystkie zagadnienia (i jeszcze kilka innych) zostaną szczegółowo po kolei poruszone na moim blogu (z chwilą publikacji - w tym poście będą pojawiać się odpowiednie linki)...

Pozdrawiam!
 • Yoda lubi to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#5 cofboj

cofboj

  Advanced Member

 • Użytkownicy
 • PipPipPip
 • 197 postów

Napisano 12 kwiecień 2015 - 14:19

zastanawia mnie ten punkt z  /6 dniówek roboczych dwa dni pauzy / i co potem mogę prowadzić nawet 13 dni ?.  I po tym okresie odebrać należny wypoczynek. Jako kiero ATOBUSU  to ile dni mogę jeździć po kraju a ile po UE. ,bez odpoczynku.#6 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 12 kwiecień 2015 - 15:47

Miałem zupełnie co innego na myśli - nie chodziło mi o wyjątek dla kierowców autobusów, dotyczący odłożenia odpoczynku tygodniowego, wynikający z art. 8 ust. 6a R561/2006...
To zagadnienie, o którym pisałem, dotyczy wszystkich kierowców, zaś cała rzecz polega m. in. na tym, że pojęcie „dzienny okres pracy” może oznaczać okres znacznie krótszy niż potocznie rozumiany „dzień”, „dniówka” etc.

Rozporządzenie (WE) Nr 165/2014 - preambuła, pkt 8:

(8) Ponieważ w swoim wyroku w sprawie C-394/92 (1) MICHELSEN i Bebel Transport Service Trybunał Sprawiedliwości przedstawił definicję „dzienny okres pracy”, organy kontrolne powinny interpretować przepisy niniejszego rozporządzenia w świetle tej definicji. „Dzienny okres pracy” rozpoczyna się wraz z uruchomieniem przez kierowcę tachografu po zakończeniu tygodniowego lub dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na odrębne okresy, po okresie odpoczynku trwającym co najmniej dziewięć godzin. Jego zakończenie następuje z rozpoczęciem dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na oddzielne okresy, z rozpoczęciem okresu odpoczynku obejmującego co najmniej dziewięć kolejnych godzin.


Reszta już wkrótce - na blogu...

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#7 GośćAdrian_*

GośćAdrian_*
 • Goście

Napisano 27 luty 2016 - 14:40

Witam chce zabrać ciągnik do domu z bazy w celu nie zarobkowym i nie chce skracać swojej pauzy czy mogę jechać bez karty lub na Out prosze o odp.podr

#8 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 28 luty 2016 - 05:54

Zasadniczo nie można jechać bez karty - chyba, że przejazd ten odbędzie się w całości poza drogami publicznymi, bowiem Rozporządzenie 561/2006 (i w ślad za nim Rozporządzenie 165/2014) ma zastosowanie do przewozu drogowego, zdefiniowanego w art. 4 lit. a R561/2006:

Artykuł 4
Dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:
a) „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy;
(...).

Wnioskując a contrario: podróż odbywana w całości poza drogami publicznymi - nie jest przewozem drogowym.


Jednak - w sytuacji dokonywania przejazdu na zasadach wyłączenia z R561/2006 (w tym podróż odbyta w całości poza drogami publicznymi) - ma zastosowanie art. 6 ust. 5 R561/2006, w brzmieniu:

Artykuł 6
(...)
5. Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisuje wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.


Tym samym - czas takiego przejazdu nie może być zarejestrowany jako :PRZERWA: (PRZERWA / ODPOCZYNEK).
W konsekwencji - przejazd pojazdem używanym do działalności zarobkowej (tzn. zgłoszonym we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej) przerywa odpoczynek kierowcy (co prawda w danym momencie działalność zarobkowa nie jest wykonywana, jednak pojazd cały czas pozostaje zgłoszony jako używany do działalności zarobkowej).

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#9 Gośćxiaojun_*

Gośćxiaojun_*
 • Goście

Napisano 15 wrzesień 2017 - 19:45

20170916 junda

ugg outlet michael kors outlet nfl jersey wholesale kate spade uk michael kors outlet clearance coach outlet online air max shoes pandora jewelry yeezy boost 350 ray ban sunglasses salomon outlet air jordan 4 adidas nmd r1 burberry outlet store nike roshe one michael kors outlet clearance michael kors michael kors oakley sunglasses yeezy boost ralph lauren uk michael kors outlet clearance burberry outlet cheap oakley sunglasses michael kors outlet online longchamp handbags valentino shoes ray bans longchamp pliage michael kors uk ralph lauren polo ray ban sunglasses christian louboutin shoes ralph lauren cheap oakley sunglasses bottega veneta outlet canada goose jackets ralph lauren sale canada goose outlet ugg boots on sale coach outlet online canada goose outlet cheap jordans ralph lauren outlet kobe shoes ray ban sunglasses outlet polo outlet coach outlet online true religion jeans ugg outlet coach outlet ugg boots outlet oakley sunglasses wholesale tory burch outlet online mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike foamposite true religion jeans true religion outlet store kate spade handbags nike shoes for women reebok shoes coach outlet store online canada goose coats true religion jeans michael kors handbags christian louboutin outlet michael kors outlet canada goose outlet store canada goose uk coach factory outlet ferragamo shoes oakley sunglasses ugg outlet store swarovski jewelry air max uk coach outlet ferragamo outlet canada goose outlet prada outlet uggs outlet ralph lauren outlet cheap nhl jerseys lacoste pas cher michael kors outlet online prada outlet cheap jerseys wholesale ferragamo shoes oakley sunglasses coach outlet store online coach outlet online basketball shoes tory burch outlet stores canada goose jackets cheap ugg boots polo ralph lauren outlet coach factory outlet hermes outlet store pandora charms coach factory outlet michael kors outlet christian louboutin online ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors outlet online nike shoes mulberry uk ugg outlet jordan shoes canada goose outlet online ugg outlet store kate spade handbags polo ralph lauren hermes online vans shoes christian louboutin sale coach outlet online michael kors outlet longchamp pas cher cheap ray bans oakley sunglasses coach factory outlet canada goose jackets men michael kors outlet clearance michael kors outlet air force 1 shoes cheap ray ban sunglasses nike outlet canada goose outlet online mulberry sale cheap snapbacks nike air max 90 coach outlet adidas wings fitflops coach outlet nike free 5 true religion jeans cheap football shirts chicago blackhawks jerseys ugg boots on sale cheap oakley sunglasses oakley sunglasses kate spade sale ugg boots clearance canada goose jackets hermes birkin michael kors outlet max 1 ralph lauren outlet swarovski crystal soccer cleats giuseppe zanotti shoes roshe run ugg boots outlet air max trainers michael kors outlet polo ralph lauren christian louboutin outlet ray ban sunglasses ugg outlet store canada goose outlet online coach outlet store nike air force 1 nike air huarache uggs outlet nike air max burberry outlet oakley sunglasses wholesale michael kors wallets ugg outlet christian louboutin shoes true religion jeans coach outlet online ugg outlet online ray ban sunglasses polo outlet coach outlet store online michael kors outlet adidas shoes coach factory outlet ray ban sunglasses uk christian louboutin uk ugg outlet ray ban sunglasses ray ban sunglasses ugg boots oakley sunglasses wholesale michael kors converse shoes sale michael kors outlet clearance ugg outlet clearance mac cosmetics uggs outlet coach outlet online ysl outlet online louboutin shoes ugg outlet swarovski crystal jordan shoes tory burch outlet online canada goose outlet oakley sunglasses coach outlet online cheap oakley sunglasses coach outlet online cheap oakley sunglasses canada goose outlet online ugg outlet ray ban sunglasses coach outlet nike shoes outlet swarovski uk uggs outlet michael kors outlet online nike trainers ralph lauren polo nike trainers uk nfl jerseys wholesale coach outlet store online michael kors outlet ugg outlet online air max trainers links of london ugg boots coach outlet polo ralph lauren longchamp pliage ugg boots on sale michael kors outlet online canada goose jackets canada goose coats ugg outlet coach outlet online christian louboutin sale christian louboutin outlet polo shirts ugg outlet polo ralph lauren ray ban sunglasses cheap jordan shoes ugg boots on sale christian louboutin uk christian louboutin shoes ray bans michael kors handbags ralph lauren polo shirts coach outlet online fitflops sale clearance uggs outlet coach handbags

#10 GośćAdik_*

GośćAdik_*
 • Goście

Napisano 16 wrzesień 2017 - 18:09

Kupiłem autobus złożyłem wniosek o kartę kierowcy czy mogę prowadzić ten pojazd nie mając fizycznie karty kierowcy?

#11 Gośćliuchunkai_*

Gośćliuchunkai_*
 • Goście

Napisano 31 październik 2017 - 10:04

20171031lck

coach outlet store online ralph lauren outlet michael kors outlet ray ban sunglasses canada goose outlet store coach outlet online coach outlet online lacoste polo shirts michael kors handbags ugg outlet michael kors factory outlet uggs outlet canada goose outlet store polo ralph lauren outlet canada goose outlet store kate spade handbags cheap ray bans longchamp pas cher canada goose outlet coach outlet coach outlet bottega veneta outlet futbol baratas true religion outlet canada goose jackets outlet canada goose outlet snapbacks wholesale tory burch outlet longchamp outlet nike outlet online oakley sunglasses adidas shoes longchamp handbags soccer jerseys polo ralph lauren cheap nhl jerseys fred perry polo shirts tods outlet ray ban sunglasses cheap nfl jerseys for sale uggs outlet birkenstock shoes air max 90 moncler jackets coach outlet moncler outlet online cheap ray ban sunglasses canada goose outlet canada goose outlet online canada goose jackets coach outlet true religion jeans sale michael kors bags coach outlet coach outlet pandora outlet tory burch outlet stores uggs outlet michael kors outlet online coach outlet online cheap basketball shoes canada goose outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys adidas uk cheap oakley sunglasses ugg boots ferragamo outlet pandora jewellery michael kors outlet online canada goose outlet store canada goose jackets snapback hats ugg outlet online michael kors outlet online canada goose coats michael kors outlet online michael kors outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots outlet michael kors outlet supra shoes nike air force 1 michael kors outlet online jordan 4 canada goose outlet store kate spade outlet online oakley sunglasses wholesale coach outlet michael kors cyber monday canada goose jackets kate spade outlet online store coach outlet coach outlet online pandora jewelry canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet canada goose outlet ugg outlet nike shoes uk cleveland cavaliers jersey michael kors handbags nfl jersey wholesale true religion jeans michael kors outlet store foamposite shoes coach outlet online michael kors outlet clearance polo ralph lauren cartier watches prada shoes michael kors uk cheap ugg boots coach outlet online snapbacks wholesale ugg boots clearance adidas nmd ugg boots outlet ugg boots cyber monday kobe bryant shoes ray ban sunglasses ray ban sunglasses swarovski uk michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online michael kors outlet clearance ugg boots coach outlet store oakley sunglasses michael kors outlet clearance michael kors outlet online kate spade outlet online store coach outlet michael kors outlet online ugg boots christian louboutin online cheap oakley sunglasses birkenstock shoes nike outlet polo ralph lauren michael kors outlet ugg boots ugg boots on sale fitflops uk ugg outlet store nike roshe one nike shoes fitflops sale clearance oakley sunglasses sale true religion outlet nike trainers coach outlet fitflops sale clearance ugg boots cheap uggs for sale asics shoes ecco outlet kate spade outlet cheap nba jerseys uggs outlet nike air huarache coach outlet store online hermes outlet store adidas trainers michael kors black friday michael kors outlet store cheap nfl jerseys jordan shoes canada goose uk soccer cleats coach handbags on sale canada goose outlet canada goose uk true religion jeans sale canada goose outlet online ugg outlet store pandora charms sale clearance coach factory outlet coach canada longchamp handbags canada goose outlet nike store uk coach outlet ugg boots uk michael kors outlet canada goose coats coach factory outlet michael kors outlet puma shoes nike shoes michael kors outlet sale canada goose outlet lacoste polo ugg outlet ugg outlet canada goose jackets prada outlet online oakley sunglasses cheap jordan shoes michael kors outlet ugg outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike shoes for women giuseppe zanotti outlet ferragamo shoes sale ugg boots black friday christian louboutin outlet canada goose parka moncler outlet oakley sunglasses max 90 canada goose outlet store longchamp pliage pandora outlet ugg outlet tory burch outlet michael kors outlet cheap jordan shoes ugg outlet stores air max uk coach outlet store canada goose outlet store cheap jerseys ugg outlet ugg outlet nike roshe michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose outlet store uggs outlet longchamp pas cher canada goose outlet store kobe shoes michael kors outlet online coach factory store mbt shoes outlet mulberry handbags sale coach outlet store online cheap oakley sunglasses michael kors ugg boots on sale burberry outlet uggs outlet canada goose jackets true religion outlet fred perry polo coach outlet oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet store online swarovski crystal canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale true religion jeans michael kors outlet online canada goose outlet cheap football shirts air max 90 christian louboutin outlet true religion outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet ugg boots cheap jordans canada goose coats ray ban sunglasses thomas sabo charms true religion jeans prada sunglasses montblanc pens coach factory outlet air max 90 christian louboutin shoes michael kors outlet ugg outlet tory burch shoes ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors factory outlet oakley sunglasses nike uk store ugg outlet online cheap jordans oakley sunglasses canada goose jackets canada goose mac tools ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet online mont blanc pens michael kors outlet online ferragamo shoes michael kors outlet canada goose uk canada goose jackets michael kors outlet online

20171031lck#12 Gośćqzz888_*

Gośćqzz888_*
 • Goście

Napisano 15 listopad 2017 - 07:38

polo ralph lauren gucci borse nike air max 90 ecco shoes coach handbags true religion outlet burberry outlet jordan shoes longchamp handbags ecco sandals redskins jerseys michael kors handbags kate spade sale pandora outlet bears jerseys christian louboutin outlet michael kors handbags nike huarache coach outlet nike roshe run coach outlet christian louboutin outlet polo ralph lauren coach outlet true religion outlet store bills jerseys nike tn pas cher prada outlet pandora charms mlb jerseys ralph lauren outlet nba jerseys oakley sunglasses wholesale yeezy boost 350 v2 49ers jersey oakley sunglasses wholesale coach outlet online nike air huarache chargers jerseys oakley sunglasses nike air max nike outlet dallas cowboys jerseys air max 2015 nfl jerseys wholesale nike outlet store mbt shoes outlet lions jerseys oakley sunglasses nike factory store ravens jerseys tods shoes birkenstock sandals cheap ray bans green bay packers jerseys san francisco 49ers jerseys mont blanc outlet coach outlet coach factory outlet reebok shoes coach outlet online miami dolphins jerseys jaguars jersey kate spade outlet new york knicks new york jets jerseys cheap ray bans seattle seahawks jerseys kate spade handbags polo ralph lauren pandora outlet ray ban sunglasses outlet basketball shoes christian louboutin shoes michael kors outlet mbt shoes gucci sito ufficiale instyler max seahawks jersey raiders jerseys coach outlet online coach outlet new york knicks jersey ralph lauren outlet washington redskins jerseys polo ralph lauren michael kors handbags kate spade outlet ed hardy uk nike outlet pandora jewelry nike outlet chicago bulls christian louboutin shoes hugo boss outlet oklahoma city thunder jerseys saints jerseys cowboys jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet oakley sunglasses wholesale miami heat jersey carolina panthers jersey ralph lauren outlet kate spade handbags nike roshe nhl jerseys yeezy boost 350 jordan 8 cheap basketball shoes ray ban sunglasses instyler max 2 polo ralph lauren outlet converse trainers nike shoes michael kors outlet online polo ralph lauren new york giants jerseys cheap ray bans longchamp outlet minnesota vikings jerseys ray ban sunglasses outlet nike trainers coach outlet online los angeles lakers jerseys coach outlet store online air jordan 4 christian louboutin outlet eagles jerseys true religion jeans boston celtics cardinals jersey christian louboutin outlet coach outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags air huarache ralph lauren polo ralph lauren outlet pandora jewelry tods outlet fitflops nike outlet store new orleans saints jerseys pittsburgh steelers jersey kate spade handbags dolphins jerseys soccer shoes michael kors canada jimmy choo shoes nike tn baltimore ravens jerseys oakley sunglasses wholesale cheap ray ban sunglasses michael kors uk patriots jerseys nike shoes air jordan 8 giants jersey nike shoes oakley sunglasses wholesale coach outlet christian louboutin shoes nike huarache oakley sunglasses mont blanc pens cheap ray bans prada shoes san antonio spurs jerseys michael kors uk oakley sunglasses polo ralph lauren kate spade outlet michael kors handbags coach outlet store online cleveland browns jerseys christian louboutin shoes coach outlet cincinnati bengals jerseys ralph lauren uk michael kors outlet ray ban sunglasses fitflops sale skechers shoes kate spade sale michael kors outlet birkenstock outlet ralph lauren outlet houston texans jerseys fitflops sale clearance bruberry sale nike blazer michael kors outlet cheap mlb jerseys cheap jordan shoes skechers outlet adidas yeezy ralph lauren uk rolex replica watches ray ban sunglasses san antonio spurs christian louboutin outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet new england patriots jerseys yeezy shoes buffalo bills jerseys true religion outlet coach outlet online polo ralph lauren coach outlet pandora outlet cheap ray bans arizona cardinals jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet air jordan uk ray ban sunglasses polo ralph lauren nike air huarache pandora jewelry ed hardy broncos jerseys canada goose sale oakley sunglasses christian louboutin shoes tennessee titans jersey michael kors handbags ed hardy outlet polo outlet coach outlet store online vikings jerseys packers jerseys falcons jersey steelers jerseys moncler jackets canada goose outlet converse shoes jordan shoes fitflops shoes detroit lions jerseys oakley sunglasses carolina jerseys salomon boots kate spade sale san diego chargers jerseys nike trainers browns jerseys jordan shoes nike outlet canada goose jackets nike factory outlet cheap ray bans discount oakley sunglasses hermes belt true religion outlet store golden state warriors snapbacks wholesale michael kors uk michael kors coach outlet cheap oakley sunglasses oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet polo ralph lauren rolex replica jets jersey philadelphia eagles jerseys polo ralph lauren outlet indianapolis colts jerseys oakland raiders jerseys coach outlet online titans jersey cheap nhl jerseys cheap oakley sunglasses air max 90 salomon shoes ferragamo shoes kate spade outlet chicago bears jerseys christian louboutin shoes gucci outlet michael kors handbags cheap nba jerseys golden state warriors jerseys christian louboutin sale replica watches polo ralph lauren ray ban sunglasses true religion jeans colts jerseys ray ban sunglasses true religion outlet nike huarache reebok outlet nike shoes chiefs jersey christian louboutin uk canada goose oakley sunglasses miami heat nike outlet cheap jordan shoes coach factory outlet jimmy choo outlet moncler outlet nike outlet cheap jordan shoes coach outlet michael kors handbags sale ferragamo outlet michael kors outlet cleveland cavaliers nike store fitflops sale clearance ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses clippers jersey for sale louboutin shoes ralph lauren outlet coach outlet mont blanc pens cheap jordans jordan shoes nike blazer pas cher michael kors outlet nike air jordan kansas city chiefs jerseys cheap nike shoes ray ban sunglasses outlet hermes belts coach outlet nike factory outlet fitflops sale clearance gucci shoes coach outlet online chicago bulls jersey coach outlet store online clippers jersey los angeles lakers cheap oakley sunglasses fitflops sale ray ban sunglasses bengals jersey coach outlet online nike trainers shoes nike shoes coach factory outlet coach outlet cheap nfl jerseys cheap jordans jordan 4 texans jerseys nike trainers ralph lauren outlet armani outlet ray ban sunglasses michael kors handbags michael kors handbags pandora outlet ed hardy clothing michael kors uk oklahoma city thunder atlanta falcons jerseys coach outlet online ray ban sunglasses outlet mont blanc outlet coach outlet store ralph lauren outlet coach outlet online hugo boss sale cheap snapbacks cleveland cavaliers jerseys jordan shoes michael kors handbags ralph lauren outlet denver broncos jerseys nike huarache fitflops sale clearance boston celtics jersey nike air huarache coach factory outlet polo ralph lauren coach factory outlet true religion outlet nike soccer shoes armani exchange

qzz#13 GośćAndada_*

GośćAndada_*
 • Goście

Napisano 07 grudzień 2017 - 04:51

eagles jerseys los angeles lakers true religion outlet store polo ralph lauren true religion jeans cheap ray bans polo ralph lauren clippers jersey for sale hugo boss sale golden state warriors coach outlet store online michael kors handbags michael kors uk jordan shoes 49ers jersey fitflops sale clearance kansas city chiefs jerseys cheap ray bans ralph lauren uk ugg outlet jaguars jersey coach factory outlet san antonio spurs new england patriots jerseys los angeles lakers jerseys coach outlet online polo ralph lauren coach outlet store coach factory outlet coach outlet ray ban sunglasses jordan shoes boston celtics jersey nike outlet prada shoes washington redskins jerseys instyler max 2 michael kors uk michael kors replica watches uggs outlet ralph lauren outlet ugg outlet steelers jerseys polo ralph lauren houston texans jerseys ralph lauren outlet ralph lauren outlet nike outlet san diego chargers jerseys new york knicks jersey green bay packers jerseys longchamp outlet instyler max cheap nfl jerseys fitflops sale clearance pandora outletcincinnati bengals jerseys nike roshe cheap nba jerseys coach outlet christian louboutin outlet coach outlet buffalo bills jerseys pandora outlet coach factory outlet nike air huarache jordan shoes cheap nike shoes skechers outlet coach outlet yeezy boost 350 oklahoma city thunder oakley sunglasses wholesale coach outlet online arizona cardinals jerseys clippers jersey yeezy shoes cheap basketball shoes coach outlet online pandora jewelry cheap jordan shoes air jordan 8 nike factory store oakley sunglasses canada goose outlet michael kors outlet falcons jersey jimmy choo outlet oakley sunglasses wholesale ray ban sunglassesnike factory outlet oakley sunglasses detroit lions jerseys ray ban sunglasses miami dolphins jerseys miami heat jersey cheap oakley sunglasses ray ban sunglasses michael kors handbags ugg outlet air max 2015polo ralph lauren snapbacks wholesale kate spade outlet coach outlet online golden state warriors jerseys dolphins jerseys raiders jerseys fitflops shoes moncler outlet michael kors outlet ugg outlet michael kors outlet san antonio spurs jerseys jets jersey ed hardy outlet minnesota vikings jerseys dallas cowboys jerseys new york knicks bills jerseys air jordan 4 birkenstock outlet nike blazer pas cher coach outletmichael kors outlet online uggs outlet cleveland cavaliers christian louboutin outlet kate spade outlet uggs outlet tennessee titans jersey polo ralph lauren air huarache ed hardy kate spade sale nike shoeschicago bulls coach outlet store online ferragamo shoes ralph lauren outlet polo ralph lauren mbt shoes outlet nike outlet armani exchange san francisco 49ers jerseys bengals jersey coach outlet michael kors handbags ralph lauren uk chiefs jersey cheap jordan shoes true religion jeans boston celtics tods outlet nike store michael kors handbags ecco sandals uggs outlet patriots jerseys miami heat kate spade sale prada outlet gucci borse kate spade handbags christian louboutin shoes colts jerseys packers jerseys nike outlet coach outlet online polo ralph lauren outlet nike factory outlet nike trainers shoes nike air jordanskechers shoes kate spade outlet oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet air jordan uk oakley sunglasses tods shoes ray ban sunglasses coach outlet online oklahoma city thunder jerseys ugg outlet nike outlet store broncos jerseys mont blanc outlet browns jerseys atlanta falcons jerseys michael kors handbags mont blanc pens birkenstock sandals nike soccer shoes basketball shoes seahawks jersey nike outlet cheap ray bans titans jersey coach outlet store online michael kors handbags michael kors outlet fitflops sale clearance canada goose ralph lauren outlet ugg outlet christian louboutin shoes yeezy boost 350 v2 chargers jerseys nike shoes nike air huarache true religion outlet fitflops sale clearance nike huarache cheap snapbacks nike blazer nike tn pas cher cheap ray bans ray ban sunglasses outlet ferragamo outlet michael kors uk pandora jewelry new york jets jerseys nike trainers vikings jerseys michael kors handbags cheap ray ban sunglasses nike air huarache jordan shoes coach factory outlet ugg outlet nba jerseys new york giants jerseys uggs outlet ralph lauren polo ravens jerseys coach outlet online gucci sito ufficiale soccer shoes ed hardy uk mont blanc outlet ralph lauren outlet ray ban sunglasses lions jerseys uggs outlet oakley sunglasses uggs outlet nike air max coach outlet coach outlet online polo ralph lauren reebok outlet michael kors outlet nike shoes cardinals jersey cleveland cavaliers jerseys rolex replica watches jordan shoescheap ray ban sunglasses nike outlet store ralph lauren outlet ralph lauren outlet nfl jerseys wholesale bruberry sale canada goose sale fitflops sale giants jersey cheap oakley sunglasses salomon boots michael kors handbags kate spade outlet louboutin shoes true religion outlet store coach outlet hugo boss outlet armani outlet coach outlet mbt shoes nike air max 90 ray ban sunglasses outlet new orleans saints jerseyssaints jerseys cheap oakley sunglasses cheap mlb jerseys coach outlet christian louboutin outlet christian louboutin shoes nike huarache reebok shoes cheap ray bans ralph lauren outlet seattle seahawks jerseysuggs outlet christian louboutin uk longchamp handbags nike outlet ray ban sunglasses outlet coach outlet uggs outlet polo ralph lauren philadelphia eagles jerseys cheap jordan shoes cheap oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale ugg outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags carolina panthers jersey ray ban sunglasses pandora jewelry nike tn christian louboutin outlet texans jerseys true religion outletugg outlet gucci shoes michael kors outlet jordan 4 nike roshe run redskins jerseys michael kors handbags coach outlet christian louboutin sale coach factory outlet nike shoes hermes belt christian louboutin outlet burberry outlet gucci outlet rolex replica cleveland browns jerseys jimmy choo shoes oakley sunglasses ugg outlet uggs outlet uggs outlet oakley sunglasses nike huarache nike trainers oakley sunglassescowboys jerseys oakland raiders jerseys denver broncos jerseys ray ban sunglasses outlet pandora outlet coach outlet coach factory outlet air max 90 ecco shoes cheap jordans cheap ray bans bears jerseys polo ralph lauren outlet canada goose jackets moncler jackets nike trainers converse shoes mlb jerseys christian louboutin shoes true religion outlet polo ralph lauren mont blanc pens kate spade handbags oakley sunglasses wholesale christian louboutin shoes baltimore ravens jerseys ray ban sunglasses salomon shoes pandora charms true religion outlet polo outlet coach outlet online fitflops sale coach outlet jordan 8coach handbags ed hardy clothing michael kors canada converse trainers michael kors handbags sale adidas yeezy discount oakley sunglasses ralph lauren outlet nhl jerseys pandora outlet ralph lauren outlet kate spade handbags uggs outlet uggs outlet fitflops coach outlet online coach factory outlet cheap jordans uggs outlet ugg outlet coach outlet ugg outlet christian louboutin shoes ugg outlet pittsburgh steelers jerseyoakley sunglasses wholesale michael kors uk chicago bears jerseys ray ban sunglasses hermes belts cheap nhl jerseys chicago bulls jersey ugg outlet nike huarache polo ralph lauren carolina jerseys coach outlet store online indianapolis colts jerseys kate spade sale nike shoes#14 Gośćyueqin_*

Gośćyueqin_*
 • Goście

Napisano 02 styczeń 2018 - 09:41

tory burch outlet store   coach factory outlet   cheap uggs   canada goose outlet   mulberry bags   adidas yeezy   coach factory outlet online   pandora charms sale clearance   air max 97   jordan retro   ugg boots   red bottoms   mulberry uk   coach factory outlet   nike air max   michael kors outlet online   tory burch outlet   coach outlet   adidas outlet   philipp plein shirt   coach outlet   moncler outlet   ugg boots   michael kors outlet clearance   uggs clearance   ugg ustralia   canada goose outlet   uggs canada   canada goose jackets   ferragamo shoes   ugg outlet   pandora jewelry   moncler   ugg boots   moncler outlet   timberland boots outlet   polo ralph lauren outlet online   pandora jewelry   moncler outlet   oakley sunglasses   pandora charms   cheap ray ban sunglasses   longchamp outlet   nike outlet   christian louboutin outlet   canada goose outlet   moncler jackets   canada goose   longchamp outlet online   ray ban sunglasses   michael kors outlet   nfl jerseys wholesale   canada goose uk   pandora charms   michael kors outlet   cheap mlb jerseys china   moncler uk   ugg outlet   coach outlet store   canada goose outlet   fred perry polo   ralph lauren outlet   michael kors factory outlet   ugg boots   canada goose jackets   nike outlet online   adidas outlet   louis vuitton outlet store   adidas campus   coach outlet   canada goose sale   adidas outlet   canada goose outlet   fred perry   canada goose outlet   canada goose clothing   michael kors outlet store   fitflops   ray ban sunglasses   jordan shoes   coach outlet   coach outlet store   longchamp handbags   adidas yeezy boost   ugg outlet online   timberland boots   nike air max   michael kors canada   red bottom shoes   christian louboutin outlet   coach outlet online   cat boots   ugg outlet   pandora charms   michael kors outlet clearance   coach bags   the north face   cheap uggs   ralph lauren uk   canada goose   ralph lauren outlet 180102yueqin#15 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 05 styczeń 2018 - 14:53

chanyuan2018.01.06

polo ralph lauren michael kors michael kors bags canada goose jackets oakley sunglasses canada goose outlet coach outlet michael kors handbags coach factory outlet vans shoes michael kors outlet ugg outlet ecco sale michael kors handbags uggs outlet michael kors outlet online michael kors handbags nfl jerseys wholesale denver broncos jerseys ugg outlet polo outlet tory burch shoes michael kors outlet marc jacobs outlet ralph lauren outlet hogan scarpe michael kors outlet christian louboutin shoes soccer shoes true religion outlet prada outlet mont blanc pens ralph lauren polo mulberry sale true religion jeans coach outlet online coach outlet air max 90 uggs outlet oakley sunglasses coach outlet canada oakley sunglasses coach outlet online coach factory outlet cheap nhl jerseys pandora jewelry ugg boots oakley sunglasses basketball shoes longchamp outlet fitflops shoes polo outlet coach factory outlet polo outlet coach outlet online nike factory outlet michael kors outlet christian louboutin shoes christian louboutin outlet adidas trainers reebok outlet store coach outlet online jordan shoes true religion jeans vans sko puma shoes oakley sunglasses michael kors outlet ray ban sunglasses ugg boots lacoste soldes swarovski outlet swarovski outlet coach factory outlet canada goose jackets coach outlet canada goose outlet oakley sunglasses ugg outlet canada goose outlet air jordan 4 longchamp solde christian louboutin outlet burberry outlet michael kors outlet online canada goose outlet canada goose outlet nike shoes oakley sunglasses ugg black friday mulberry handbags tory burch outlet louboutin shoes swarovski crystal nike outlet ralph lauren polo christian louboutin outlet true religion outlet canada goose jackets uggs outlet jordan shoes nike trainers true religion jeans salomon sko michael kors outlet mulberry bags mont blanc pens michael kors outlet christian louboutin outlet birkenstock sandals coach factory outlet cheap nfl jerseys cheap jordans polo ralph lauren nike trainers coach handbags michael kors outlet online ugg boots clearance michael kors uk canada goose outlet moncler outlet ray ban sunglasses ugg boots cheap mlb jerseys kate spade outlet tory burch outlet oakley sunglasses ysl outlet jordan shoes coach outlet chrome hearts outlet canada goose jackets pandora outlet chrome hearts burberry outlet polo ralph lauren christian louboutin outlet coach factory outlet polo ralph lauren puma outlet oakley sunglasses kevin durant shoes coach outlet ralph lauren pas cher kate spade outlet canada goose jackets ferragamo outlet futbol baratas coach outlet online tory burch outlet nhl jerseys pandora outlet nike roshe coach outlet michael kors outlet christian louboutin outlet ugg outlet cleveland cavaliers jersey ray bans jordan shoes ugg outlet tory burch outlet michael kors michael kors handbags hermes outlet polo ralph lauren ecco shoes michael kors outlet nike foamposite ugg outlets jordan shoes kate spade outlet lebron james shoes canada goose outlet polo ralph lauren cazal sunglasses canada goose parka prada handbags michael kors outlet michael kors handbags mbt shoes montblanc pens michael kors outlet ugg outlet cheap jordans swarovski outlet coach outlet true religion jeans coach outlet burberry outlet cheap jordans polo ralph lauren ralph lauren polo coach canada christian louboutin shoes canada goose outlet nike store ray ban sunglasses reebok trainers ugg boots clearance ugg boots clearance oakley sunglasses michael kors polo ralph lauren ferragamo shoes ray ban sunglasses longchamp handbags kobe bryant shoes pandora charms new balance shoes nike outlet salomon sko nfl jerseys adidas wings fitflops rayban sunglasses moncler jackets christian louboutin outlet herve leger outlet Girls shoes longchamp outlet jordan shoes oakley sunglasses soccer jerseys ray ban sunglasses moncler outlet nba jerseys ugg outlet oakley sunglasses michael kors outlet nfl jerseys cartier outlet lacoste polo shirts michael kors outlet canada goose coats bottega veneta outlet canada goose jackets air huarache michael kors outlet cheap snapbacks supra shoes mac makeup supreme clothing moncler outlet valentino outlet ugg boots clearance uggs outlet polo outlet canada goose outlet kicks nice coach outlet nike store uk ray-ban sunglasses canada goose outlet true religion jeans oakley sunglasses ray ban sunglasses uggs canada goose outlet chicago blackhawks jerseys oakley sunglasses ray ban sunglasses canada goose outlet ugg outlet ralph lauren polo shirts ray ban sunglasses ugg boots clearance nfl jerseys pandora outlet polo ralph lauren ferragamo shoes ray ban sunglasses longchamp bags adidas shoes coach outlet online converse shoes nike air max 2015 ralph lauren polo nike sko ugg boots clearance coach outlet nike free 5 michael kors outlet hermes belt canada goose outlet canada goose outlet canada goose jackets polo outlet michael kors outlet michael kors outlet online kobe shoes true religion outlet cheap nfl jerseys fitflops sale oakley sunglasses coach outlet coach outlet longchamp pas cher coach outlet ugg boots canada goose outlet asics shoes true religion uk ray ban sunglasses uggs outlet nfl jersey wholesale vans greece toms sko polo ralph lauren uggs outlet christian louboutin shoes jordan shoes coach outlet online canada goose outlet canada goose outlet canada goose outlet denver broncos jerseys adidas nmd new balance shoes zapatillas salomon ray ban sunglasses cheap nfl jerseys ugg cyber monday links of london ray ban sunglasses prada shoes pandora outlet polo ralph lauren ed hardy clothing ugg outlet ugg outlet pandora charms pandora charms rayban sunglasses canada goose black friday nike sko pandora charms sale clearance nike shoes christian louboutin outlet nike shoes moncler jackets hermes birkin pandora charms oakley sunglasses wholesale adidas sko swarovski crystal ugg boots coach outlet online kate spade outlet oakley sunglasses christian louboutin outlet tory burch outlet ray ban sunglasses canada goose outlet nike outlet ray ban sunglasses polo ralph lauren mcm outlet nba jerseys thomas sabo oakley sunglasses coach factory outlet nike outlet nike trainers true religion outlet swarovski outlet dansko shoes christian louboutin shoes coach outlet canada goose jackets michael kors outlet lakers jerseys fred perry polo shirts michael kors handbags true religion jeans salomon shoes supreme clothing michael kors michael kors outlet online moncler outlet ugg outlet cheap jerseys oakley sunglasses pandora jewelry nike shoes nike air max 90 cheap jerseys cheap snapbacks air huarache air max 90 adidas outlet store coach outlet toms sko coach handbags ugg boots burberry outlet barbour outlet coach outlet oakley sunglasses ferragamo outlet michael kors outlet fitflops sale clearance uggs outlet ray ban sunglasses coach outlet kate spade outlet giuseppe zanotti outlet polo outlet hermes outlet oakley sunglasses tory burch outlet cheap jordans longchamp handbags christian louboutin outlet yeezy boost 350 michael kors outlet true religion jeans pandora outlet ugg outlet longchamp outlet polo ralph lauren kobe 9 ray ban sunglasses pandora outlet ugg outlet ugg outlet true religion jeans polo ralph lauren oakley sunglasses coach outlet store online tory burch outlet pandora charms canada goose jackets cheap mlb jerseys supreme clothing nike shoes pandora charms nike air force 1 mulberry handbags michael kors outlet mont blanc pens ugg outlet nfl jerseys pandora jewelry longchamp solde michael kors outlet adidas uk canada goose outlet air max 90 canada goose jackets prada sunglasses ralph lauren polo shirts fitflops ferragamo outlet polo shirts pandora outlet canada goose jackets michael kors wallets longchamp handbags oakley sunglasses timberland sko supreme clothing michael kors outlet ray ban sunglasses ugg outlet michael kors handbags oakley sunglasses ferragamo outlet tods outlet yeezy boost fitflops outlet michael kors outlet fitflops sale clearance nike sko kate spade outlet ralph lauren polo shirts mulberry handbags pandora outlet fitflops shoes michael kors outlet michael kors outlet coach outlet true religion jeans michael kors outlet air max 1 ugg boots mont blanc pens ray ban sunglasses oakley sunglasses wholesale true religion jeans birkenstock outlet pandora charms ugg outlet huaraches shopping canada goose outlet christian louboutin online coach outlet ugg outlet polo outlet nike roshe one coach outlet adidas nmd ferragamo outlet michael kors outlet ralph lauren outlet michael kors outlet air max 90 toms sko oakley sunglasses ugg outlet cheap football shirts uggs outlet coach outlet online polo ralph lauren air max uk polo ralph lauren polo ralph lauren coach outlet online salomon chaussures canada goose cyber monday air max trainers polo outlet coach factory outlet christian louboutin uk soccer jerseys coach outlet ugg outlet converse shoes canada goose outlet polo ralph lauren timberland boots mulberry handbags true religion jeans longchamp handbags fitflops sale clearance football shirts nike blazer pas cher jordan shoes longchamp pliage mulberry outlet nike shoes nike air max mulberry outlet oakley sunglasses ray ban sunglasses mulberry bags#16 GośćGość_*

GośćGość_*
 • Goście

Napisano 22 styczeń 2018 - 08:41

hollister roty burch outlet new balance coach outlet store online giuseppe zanotti michael kors nike store ugg australia vans coach outlet online ugg boots jordan oakley sunglasses michael kors ralph lauren polo ralph lauren jimmy choo nike free rolex watches omega watches uggs outlet huarache ugg michael kors outlet pandora nike outlet canada goose jackets dansko shoes moncler nike roshe run burberry outlet store oakley vault cheap eyeglasses ghd bottega kevin durant shoes roshe run moncler cheap nfl jerseys longchamp nike air max moncler ray ban jordan hollisterco mac cosmetics coach purse true religion jeans replica watches flip flops karen millen uk bcbg max timberland adidas trainers asics beats headphones swarovski polo ralph lauren adidas outlet levi's jeans vans shoes oakley sunglasses adidas zx moncler jackets kate spade outlet oakley nike shoes michael kors canada north face pas cher nike air max coach factory outlet vanessa bruno longchamp north face ralph lauren longchamp handbags ugg boots basketball shoes marc jacobs prada outlet vans shoes louboutin pas cher wedding dresses true religion outlet pandora red bottoms mac makeup roshe run air max canada goose ugg boots canada goose celine michael kors moncler nike air max wedding dresses cheap ugg boots louboutin air jordans true religion jeans nike air force cheap uggs michael kors borse lebron james shoes nike air huarache the north face oakley vault puma shoes adidas superstar nike air max michael kors outlet hermes outlet montre homme air max 2017 ray ban nike air max canada goose canada goose jackets flops

2018.1.22xukaimin#17 Gośćwanglili_*

Gośćwanglili_*
 • Goście

Napisano 27 styczeń 2018 - 04:43

ed hardy clothing polo ralph lauren canada goose jackets sale ray ban outlet oakley sunglasses mlb jerseys wholesale polo ralph lauren outlet online pandora charms michael kors outlet online adidas yeezy boost christian louboutin outlet true religion jeans ray ban sunglasses outlet air max 90 canada goose sale uggs outlet ralph lauren shirts true religion outlet nmd adidas mlb jerseys christian louboutin sale nfl jerseys wholesale pandora bracelet michael kors outlet store ugg boots canada adidas nmd r1 coach outlet clearance nike shoes adidas yeezy boost nike shoes michael kors outlet yeezy boost 350 canada goose outlet uggs outlet fitflops sale clearance ray ban sunglasses outlet lacoste polo ugg outlet cheap jordans moncler outlet adidas yeezy shoes mbt shoes ugg outlet michael kors handbags canada goose jackets coach outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots snapbacks wholesale pandora outlet online cheap ugg boots cheap ray ban sunglasses canada goose outlet moncler jackets mont blanc pens for sale coach outlet ralph lauren sale clearance coach outlet michael kors handbags sale ralph lauren uk canada goose fitflops sale pandora charms moncler sale canada goose jackets pandora charms sale clearance canada goose coach outlet online coach outlet ugg canada ugg boots clearance polo shirts nike air max michael kors outlet online polo ralph lauren outlet coach outlet online michael kors outlet michael kors outlet coach outlet kate spade handbags michael kors longchamp outlet online mont blanc outlet polo shirts men ray ban sunglasse cheap nfl jerseys polo ralph lauren outlet online canada goose outlet store coach factory outlet christian louboutin shoes true religion jeans sale ugg outlet cheap ugg boots ultra boosts polo ralph lauren nike outlet ugg outlet cheap jordan shoes michael kors outlet clearance pandora jewelry michael kors outlet longchamp handbags polo ralph lauren ugg boots ugg outlet cheap oakley sunglasses canada goose outlet ralph lauren outlet polo ralph lauren nike outlet store oakley sunglasses wholesale kate spade bags canada goose adidas yeezy shoes ugg boots true religion michael kors outlet oakley sunglasses adidas nmd valentino shoes canada goose uk ray ban wayfarer mulberry handbags mont blanc ugg boots oakley sunglasses ugg outlet ugg boots coach outlet online coach outlet ugg boots clearance uggs outlet pandora charms ralph lauren outlet christian louboutin outlet kate spade outlet oakley sunglasses wholesale air jordan retro oakley sunglasses wholesale polo ralph lauren

20180127wanglili#18 GośćWWWWW_*

GośćWWWWW_*
 • Goście

Napisano 31 styczeń 2018 - 03:12

<


goyard handbags

supreme hoodie

nike cortez women

air max 90

moncler sale

yeezy shoes

nike dunk low

100% real jordans for cheap

michael kors outlet

michael kors

nike shoes for men

cheap nfl jerseys china

hogan outlet online

nike outlet store online shopping

adidas tubular x

kobe basketball shoes

nike air force 1

kobe 11

lacoste outlet

kobe shoes

goyard handbags

yeezy boost 350 v2

nba jerseys

supreme clothing

nike air max shoes

michael kors outlet online

nike air force 1 high

kate spade handbags

nike roshe run one

nike roshe

damian lillard shoes

kobe basketball shoes

pandora charms

adidas ultra boost

irving shoes

adidas ultra boost

new england patriots jerseys

light up shoes

yeezy boost

jordan 11

nike cortez

ferragamo sale

yeezy sneakers

cheap nba jerseys

paul george shoes

nike air max

iniki

yeezy shoes

tom ford glasses

adidas iniki

nike roshe one

bape clothing

michael kors outlet handbags

yeezy boost 350 v2

atlanta falcons jersey

michael kors handbags

nike hyperdunk

hermes bag

lebron soldier 10

led light up shoes

nike air force 1 low

yeezy boost 350

yeezy shoes

kobe 9

curry 3

tory burch shoes

prada eyeglasses

yeezy boost 350

james harden shoes

vapormax

yeezy

true religion jeans

nike flyknit

jordan 12

paul george shoes

lebron 15

adidas outlet

nike air zoom pegasus 32

adidas online shop

lebron 15 shoes

adidas outlet online

adidas stan smith men

retro jordans

derrick rose shoes

nike dunks

hermes belts

nike running shoes

tory burch shoes

nike air max 90

adidas shoes

lacoste polo

lacoste online shop

lebron james shoes

kobe 11

adidas yeezy

cheap nhl jerseys

vans shoes

nike sneakers

basketball shoes

curry 4

huarache shoes

mlb jerseys

golden goose outlet

michael kors outlet

nike flyknit racer

air max

adidas tubular

golden goose

michael kors outlet

kyrie 3

asics gel kayano

michael kors outlet online

curry 2

air jordan 6

christian louboutin

lebron soldier 11

nike lebron 11

kate spade outlet online

nike roshe one

pg 1

red bottoms

yeezy boost 350

jordan retro 13

pandora jewelry

goyard tote

kyrie 4

under armour curry 3

longchamp longchamps

nike air zoom

chrome hearts outlet

fitflops

nhl jerseys

golden goose sneakers

michael kors purses

vanvan cleef and arpels

russell westbrook shoes

longchamp bags

nike mercurial vapor

adidas stan smith women

kyrie irving shoes

nike hyperdunk 2017

adidas nmd

lebron 14

kobe byrant shoes

yeezy

adidas nmd

michael kors outlet

nike shoes for women

adidas eqt

michael kors factory outlet

prada sunglasses

light up shoes

kobe sneakers

yeezy boost 350 v2

off white hoodie

balenciaga shoes

links of london

yeezy shoes

nfl jerseys

lebron 15

nike shoes

nike mercurial

nmd

cheap jordans

timberland shoes

pandora jewelry

kobe shoes

bape hoodie

nike air max 90

yeezy

kate spade outlet

fitflops sale clearance

nike lebron 15

longchamp handbags

yeezy 700

links of london sale

nmd

longchamp handbags

nike huarache

adidas yeezy boost

kayno

fitflops sale

hyperdunks

kobe 9

cartier bracelet

air jordan

golden goose sneakers

nike polo

air jordan 11

jordan shoes

yeezy boost

adidas nmd r1

gucci belts

adidas tubular

converse shoes

air jordans

hermes belt

adidas superstar

yeezy boost 350

hermes birkin

adidas ultra boost 3.0

nike zoom

michael kors handbags

led shoes

chrome hearts

longchamp handbags

reebok outlet

nike basketball shoes

foamposites

off white clothing

nike air force

ultra boost 3.0

harden shoes

birkin bag

ultra boost

nike air max

nike flyknit trainer

nike air max 2017

nike huarache

nike air max 2016

nike huarache

adidas tubular

nike outlet store

nike air force 1

roshe run

off white hoodie

adidas yeezy

patriots jersey

golden goose

nike flyknit

balenciaga sneakers

cheap jordans

pandora bracelet

caterpillar boots

jordan 4

nike air presto

adidas neo online shop

adidas nmd

vans outlet

yeezys

adidas outlet

lebron 13

adidas eqt

vibram fivefingers

patriots jerseys

birkin bag

hermes birkin

tom ford sunglasses

true religion outlet

hermes handbags

nike air max 90

jordan shoes

longchamp bags

asics sneakers

adidas gazelle

nike air force

moncler

adidas ultra boost 3.0

nike lebron 14

yeezy

nike huarache sale

basketball shoes

kate spade outlet

michael kors outlet

adidas iniki runner

nike huarache

hermes belts

ysl handbags

hogan outlet

cartier love bracelet

hermes belt

adidas superstar

nike roshe run

nike roshe run

kobe byrant shoes

nmd r1

vans shoes

converse shoes

cheap jordan shoes

pureboost

cheap jordans

curry shoes

adidas ultra boost

longchamp

links of london

stephen curry shoes

kyrie 4

true religion outlet

nike free run

yeezy

adidas yeezy

yeezy boost

michael kors handbags

converse outlet store

real jordans for sale cheap

cheap jordans

air max 90

jordan shoes

cheap nfl jerseys

balenciaga shoes

nike air max95

adidas stan smith

jordan retro

puma fenty

lebron shoes

adidas stan smith

air force ones

jordan 13

louboutin shoes

yeezys

jordan 6

zx flux

longchamp outlet

air max 2018

moncler outlet

crazy explosive

adidas nmd

huaraches

bape hoodie

christian louboutin shoes

calvin klein underwear

nike hyperdunk

nike air vapormax

adidas yeezy

dior sunglasses

adidas gazelle sale

longchamp

yeezy wave runner 700

john wall shoes

timberland outlet

cheap mlb jerseys

nike roshe run

retro jordans

true religion jeans

nike air zoom structure 19

kevin durant shoes

huarache shoes

supreme clothing

curry 4

lebron 13 low

caterpillar shoes

pandora bracelet

balenciaga sneakers

pure boost

lebron 13 shoes

jordan shoes

asics running shoes

adidas eqt support adv

vans store

yeezy boost

van cleef arpels

fenty puma

kd shoes

air jordan 12

adidas store

nike kyrie 3

adidas yeezy boost

westbrook shoes

yeezy boost 350 v2

longchamp bags

adidas tubular UK

jordan retro

adidas flux

adidas superstar UK

converse outlet

adidas yeezy boost

adidas stan smith uk

curry 3

jordan retro

d rose shoes

chrome hearts

adidas neo

nike prestos

yeezy shoes

pandora charms

jordan shoes

moncler jackets

adidas pure boost

longchamp

nike air max 2018

chrome hearts online

longchamps

true religion

hermes belt

ferragamo belt

adidas eqt support adv

christian louboutin shoes

calvin klein outlet

adidas nmd

gucci belt

russell westbrook shoes

nike zoom

air jordan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #19 Gośćxiaojun_*

Gośćxiaojun_*
 • Goście

Napisano 10 luty 2018 - 12:54

20180211 junda

ralph lauren uk uggs outlet michael kors uk true religion outlet store ferragamo outlet fred perry polo shirts coach outlet store online cheap nfl jerseys ugg outlet polo ralph lauren ugg outlet canada goose michael kors handbags true religion jeans ugg outlet michael kors handbags swarovski uk yeezy boost michael kors outlet clearance burberry outlet sale online coach outlet kate spade sale herve leger outlet moncler outlet ray ban sunglasses mont blanc pens coach outlet canada goose jackets coach outlet store online ralph lauren factory store ugg outlet store coach outlet online polo ralph lauren outlet online coach outlet online christian louboutin michael kors outlet online michael kors outlet store true religion outlet store cheap oakley sunglasses birkenstock sandals michael kors outlet reebok shoes ugg outlet逗号ugg outlet stores cheap oakley sunglasses michael kors outlet clearance ugg black friday coach outlet online hermes outlet fitflops polo ralph lauren ralph lauren polo oakley sunglasses cheap ray ban sunglasses jordan shoes nba jerseys mulberry handbags uggs outlet prada sunglasses for women canada goose parka ugg outlet online ugg outlet online clearance michael kors outlet online kd shoes giuseppe zanotti shoes ray ban sunglasses outlet air huarache canada goose outlet michael kors outlet canada goose jackets uggs outlet canada goose outlet kate spade outlet michael kors outlet clearance uggs on clearance michael kors uk coach factory outlet jordan shoes michael kors outlet online polo ralph lauren outlet supra shoes futbol baratas michael kors outlet uggs outlet ferragamo shoes oakley sunglasses uggs outlet michael kors handbags coach factory outlet fitflops sale clearance michael kors outlet online oakley sunglasses kobe 9 coach outlet christian louboutin sale michael kors outlet nike shoes ugg boots fitflops shoes cheap jordans polo ralph lauren oakley sunglasses wholesale nike blazer pas cher canada goose jackets fitflops sale clearance cheap oakley sunglasses fitflops sale clearance canada goose jackets polo outlet polo shirts longchamp handbags cheap football shirts coach handbags outlet michael kors outlet clearance nike store uk oakley sunglasses supreme clothing coach outlet online canada goose jackets canada goose jackets longchamp outlet thomas sabo true religion jeans nfl jerseys ugg outlet stores air jordan 4 ralph lauren polo vans outlet swarovski outlet michael kors online ralph lauren outlet nhl jerseys canada goose ugg outlet broncos jerseys michael kors handbags uggs outlet canada goose outlet ray ban sunglasses on sale nfl jerseys coach outlet online oakley sunglasses ralph lauren polo mlb jerseys oakley sunglasses ralph lauren polo shirts ysl outlet online true religion outlet marc jacobs sale michael kors outlet online michael kors outlet clearance ray ban sunglasses mulberry handbags ray ban sunglasses ray ban sunglasses outlet mac cosmetics ugg boots clearance ugg outlet lebron shoes tory burch outlet online fitflops denver broncos jerseys coach outlet store online true religion jeans coach factory outlet nike shoes tory burch handbags polo ralph lauren outlet uggs outlet canada goose jackets canada goose outlet coach outlet online michael kors outlet canada goose outlet store canada goose outlet longchamp pas cher nba jerseys ugg boots air force 1 shoes canada goose outlet store tory burch handbags ugg outlet true religion outlet cheap jordan shoes nfl jersey wholesale mac outlet adidas store canada goose canada goose jackets outlet christian louboutin shoes oakley sunglasses ugg outlet christian louboutin shoes ugg outlet michael kors outlet michael kors outlet online true religion jeans uggs canada tory burch outlet stores cheap oakley sunglasses supreme clothing

#20 Gośćshenyuhang_*

Gośćshenyuhang_*
 • Goście

Napisano 2 dni temu

nike outlet online polo ralph lauren yeezy boost coachfactoryoutlet pandora jewelry michael kors outlet online ralph lauren outlet cheap nfl jerseys pandora charms air jordan retro ugg boots ralph lauren uk coach outlet store online nfl jerseys true religion outlet lacoste polo pandora jewelry adidas ultra boost canada goose jackets nike shoes coach outlet kate spade outlet store ralph lauren polo yeezy boost 350 coach factory outlet coach outlet coach outlet online mont blanc pens cheap ugg boots mont blanc outlet pandora jewelry outlet michael kors outlet online canada goose jackets coach outlet online canada goose yeezy boost 350 v2 ray ban sunglasses outlet michael kors outlet online michael kors outlet store mulberry bags adidas yeezy shoes ugg outlet giuseppe zanotti shoes coach outlet online cheap nfl jerseys nfl jerseys pandora charms sale clearance michael kors outlet coach outlet michael kors outlet clearance ralph lauren uk polo ralph lauren ugg outlet uggs outlet coach outlet pandora charms outlet pandora outlet pandora charms outlet coach outlet pandora charms outlet pandora charms ray ban wayfarer pandora jewelry michael kors outlet online michael kors outlet oakley sunglasses wholesale nike outlet adidas nmd ray ban nfl jerseys uggs outlet michael kors outlet nike outlet store canada goose outlet store valentino shoes true religion jeans coach outlet online coach outlet online store ray ban sunglasses michael kors outlet coach outlet store online coach outlet kate spade outlet ray ban sunglasses canada goose jackets pandora charms pandora bracelet canada goose mcm outlet christian louboutin outlet pandora charms sale clearance supreme shirts canada goose coach outlet coach outlet online canada goose outlet fred perry shirts polo ralph lauren outlet michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet

shenyuhang20180322

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych