Skocz do zawartości


jazda bez karty

jazda bez karty

11 odpowiedzi w tym temacie

#1 GośćGrzegorz_*

GośćGrzegorz_*
 • Goście

Napisano 09 kwiecień 2015 - 15:27

Dzień Dobry,

 

Chciałbym poprosić o opinie w  sprawie dot. prowadzenia auta pow. 3.5t, wyposażonego w tacho, bez użycia karty kierowcy.

 

Sytuacja jest następująca - auto należące do przedsiębiorstwa transportowego od dwóch dni poddawane jest naprawie w warsztacie należącym do tego przedsiębiorstwa (działalność pomocnicza, nie świadczy usług serwisowych na rzecz klientów zewnętrznych).

Po dokonaniu niezbędnych napraw koniecznym jest sprawdzenie w pobliskiej stacji kontroli, czy naprawa została wykonana prawidłowo.

 

Pytanie nr 1:

- czy kierowca, który posiada kartę kierowcy, może udać się do stacji kontroli z tachografem ustawionym w opcji "OUT" tzn z kartą ale przejazd nie jest objęty rozp 561?

Przyjmijmy, że kierowca od kilku dni ma czas wolny od pracy, przed właściwym wyjazdem otrzyma tzw. urlopówkę, świadczącą, że miał czas wolny od pracy lub odpoczywał?

Czy mam rację twierdząc, że takie rozwiązanie nie jest prawidłowe, ponieważ prowadzenie auta w opcji "OUT" będzie na karcie zapisane jako inna praca i będzie to stało w sprzeczności z urlopówką?

W jaki sposób rozwiązać tą sytuację nie chcąc aby kierowca zaczynał pracę po czasie wolnym od pracy?

 

Pytanie nr 2:

- czy inna osoba, mająca prawo jazdy kat. C, nie posiadająca karty kierowcy ani kwalifikacji zawodowej może pojechać autem (samym autem, bez przyczepy, bez żadnego ładunku) do pobliskiego serwisu???

Po powrocie, sporządzony zostanie odpowiednio opisany wydruk z tachografu, kierowca go podpisze oraz poda numer swojego prawa jazdy.

Wydruk, wraz z fakturą za wykonanie badania technicznego, zostanie zarchiwizowany w celach ewentualnej kontroli.

Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

 

Z góry dziękuję za opinie i zainteresowanie się tematem.

 

pozdrawiam

 

 

 #2 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 09 kwiecień 2015 - 22:45

Witam na forum.
Bardzo dziękuję za ciekawe pytanie, ponieważ dotyczy ono jednocześnie kilku zagadnień...

(Heh... Znowu wyjdę przed szereg i napiszę przed Krokodylem... Sorry...)

1.
Stan szczególny "POZA ZAKRESEM" (tryb OUT) - w myśl definicji z Załącznika I B (Dział I, lit. aa) do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 "oznacza: że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 użycie urządzenia rejestrującego nie jest wymagane (...)."

Rozporządzenie 3820/85 zostało uchylone i zastąpione przez Rozporządzenie 561/2006, zaś Rozporządzenie 3821/85 zostało zastąpione przez Rozporządzenie 165/2014 - tym samym trybu "OUT" można użyć w sytuacjach, w których nie ma zastosowania Rozporządzenie 561/2006 i gdy w związku z tym nie trzeba używać urządzenia rejestrującego.
 

Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006
Artykuł 3
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;
b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;
e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;
i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.


Moim zdaniem - bezpodstawne jest zatem potraktowanie przemieszczenia pojazdu między firmowym warsztatem a pobliską stacją kontroli jako przejazdu wyłączonego z R561/2006, gdyż to nie jest żadna próba drogowa - badania odbywają się w stacji kontroli pojazdów, a nie na drodze w jadącym pojeździe...

Zamieszanie wprowadza polskie tłumaczenie - użyte słowo "lub" zupełnie bezzasadnie separuje fragment "pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego" od części "w ramach napraw albo konserwacji".

W innych językach Unii Europejskiej przepis ten brzmi:

- angielski:
This Regulation shall not apply to carriage by road by:
(...)
(g) vehicles undergoing road tests for technical development, repair or maintenance purposes, and new or rebuilt vehicles which have not yet been put into service;


- niemiecki:
Diese Verordnung gilt nicht für Beförderungen im Straßenverkehr mit folgenden Fahrzeugen:
(...)
g) Fahrzeuge, mit denen zum Zweck der technischen Entwicklung oder im Rahmen von Reparatur- oder Wartungsarbeiten Probefahrten auf der Straße durchgeführt werden, sowie neue oder umgebaute Fahrzeuge,
die noch nicht in Betrieb genommen worden sind;


- francuski:
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports routiers effectués par des:
(...)
g) véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;


- włoski:
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
(...)
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;


Omawiany przepis w wersji polskiej powinien zatem brzmieć:
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:
(...)
g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego, w ramach napraw albo konserwacji, oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;


No cóż... nasuwa się pewna analogia do słynnego "lub czasopisma"...2.
W sytuacjach przewozów rzeczywiście nie podlegających pod Rozporządzenie 561/2006 - należy zwrócić uwagę, iż tryb OUT nie wyłącza rejestrowania przez tachograf aktywności "PROWADZENIE" (to nie jest magnes ani magik-pstryczek...)
Włączenie trybu OUT, gdy do tachografu jest włożona karta kierowcy - sprawi, że w pamięci karty wprawdzie pojawią się zapisy dotyczące godziny włączenia i wyłączenia trybu OUT, jednak... i tak każde przemieszczanie pojazdu zostanie zarejestrowane na karcie kierowcy jako "PROWADZENIE", zaś wszystkie te przejazdy będą liczyły się do nieprzerwanego, dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.

Tymczasem - w myśl art. 6 ust. 5 R561/2006:

5. Kierowca zapisuje jako inną pracę (...) także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia (...) od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.


W konsekwencji - w przypadku prowadzenia pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy, jednak wyłączonego z R561/2006 (bez znaczenia, czy wyłączenie jest krótkotrwałe, czy dłuższe) w mojej ocenie właściwym postępowaniem będzie jazda bez włożonej karty kierowcy, a dopiero później zarejestrowanie całego tego czasu jako "INNEJ PRACY" - w drodze wpisu manualnego (sam tak właśnie postępuję).3.
Skoro kierowca ma udać się do stacji kontroli w celu sprawdzenia pojazdu - to w żadnym przypadku tego czasu nie można uznać za odpoczynek, gdyż "„odpoczynek” oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem" (art. 4 lit. f R561/2006); poza tym ma zastosowanie również definicja "czasu pracy" znajdująca się w Dyrektywie 2002/15/WE (a także w Ustawie o czasie pracy kierowców).

Powyższe - obowiązuje nawet w sytuacji, gdy ów kierowca jest właścicielem przedsiębiorstwa transportowego...

Tym samym - wystawienie zaświadczenia o czasie wolnym lub odpoczynku w odniesieniu do okresu, w którym kierowca był w stacji kontroli pojazdów - będzie poświadczaniem nieprawdy w dokumentach.

Podkreślenia wymaga, że wcale nie chodzi o to, czy zapis na karcie kierowcy jest sprzeczny (czy może nie jest) z urlopówką - lecz czy zapisy na karcie kierowcy i w tachografie, zaświadczeniach o działalności i innych dokumentach (w tym również w odręcznych zapisach na wydrukach i wykresówkach) są zgodne z zaistniałym stanem faktycznym.

Warto pamiętać, że gdy kierowcy udają odpoczynki, a w rzeczywistości świadczą w tym czasie pracę - to później rzeczywisty odpoczynek może się zacząć za kierownicą, a za chwilkę zakończyć w rowie, na drzewie lub na innym użytkowniku drogi...
Czego oczywiście nikomu nie życzę...4.
Posiadanie karty kierowcy nie jest obowiązkowe, zaś w sytuacji prowadzenia pojazdów wyłączonych z R561/2006 - karta nie jest potrzebna, skoro wówczas co do zasady nie jest wymagany nawet tachograf...
Niemniej - dotyczy to faktycznych wyłączeń; do przejazdu pojazdem o d. m. c. > 3,5 t po drogach publicznych z warsztatu przedsiębiorstwa do stacji kontroli, gdy nie jest to próba drogowa - nie ma zastosowania żadne wyłączenie (vide ultra)...

Natomiast w celu dokumentacji zasadności użycia trybu OUT - uważam, że jak najbardziej warto zrobić wydruk i go opisać (w szczególności wskazując przyczyny i podstawę prawną użycia trybu OUT) oraz zachować wszelkie inne dowody potwierdzające zaistniałe okoliczności faktyczne...
W mojej ocenie - konieczność dokumentowania użycia trybu OUT jest taka sama, jak np. konieczność posiadania biletów za prom (lub pociąg) w przypadku przerywania odpoczynków odbieranych podczas przepraw promowych (lub transportu koleją) - wprawdzie z przepisów R561/2006 nie wynika konieczność późniejszego przedstawiania biletów organom kontrolnym, lecz warto je zachować...


Pozdrawiam!

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#3 GośćGrzegorz_*

GośćGrzegorz_*
 • Goście

Napisano 10 kwiecień 2015 - 08:58

Witam,

 

Serdecznie dziękuje za wyczerpującą odpowiedź.

 

Jeśli dobrze zrozumiałem to gdyby przejazd bez karty lub w opcji "OUT" miał na celu próbę drogową po naprawie (test drogowy, kilka km w pobliżu bazy), a nie przejazd do stacji kontroli, to byłby zgodny z prawem tj.

byłby wyłączony ze stosowania rozp. 561???

 

Nasunęło mi się kolejne pytanie dot. jazdy bez karty przez właściciela pojazdu (figuruje on w dowodzie rejestracyjnym) posiadającego wyłącznie kat. C.

W jakich sytuacjach osoba ta może prowadzić pojazd/zespół o DMC np 23,5 tony nie posiadając karty kierowcy?

Oprócz ewentualnej próby drogowej (próba drogowa po naprawie, nie przejazd do stacji kontroli)  do głowy przychodzi mi tylko jazda wyłącznie po drogach niepublicznych np. teren wewnętrzny przedsiębiorstwa (art. 4 lit. a definicja przewozu drogowego). Niehandlowy przewóz rzeczy również odpada ze względu na DMC.

Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość??

 

Kwestie poruszone w tym poście (podobnie jak skrócone odpoczynki tygodniowe wykorzystywane pod rząd - o tym w innym poście) próbuję wyjaśnić od dłuższego czasu. ITD na podobne pytania nie jest w stanie jednoznacznie odp..

 

pozdrawiam i dziekuje za odpowiedź.#4 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 11 kwiecień 2015 - 00:37

Jeśli dobrze zrozumiałem to gdyby przejazd bez karty lub w opcji "OUT" miał na celu próbę drogową po naprawie (test drogowy, kilka km w pobliżu bazy), a nie przejazd do stacji kontroli, to byłby zgodny z prawem tj. byłby wyłączony ze stosowania rozp. 561???


Według mnie dokładnie tak to wynika z wyżej przytoczonego przepisu art. 3 lit. g R561/2006 (w szczególności z jego obcojęzycznych wersji, przede wszystkim EN, DE i FR; prace w Parlamencie Europejskim raczej nie były prowadzone w oparciu o wersję polską...):
Rozporządzenie Nr 561/2006 "nie ma zastosowania do przewozu drogowego (...) pojazdami poddawanymi próbom drogowym (...) w ramach napraw albo konserwacji (...)."
Przepis ten nie mówi jednak, że próba drogowa ma się rozpoczynać i kończyć w tym samym miejscu... Aby zatem przepis ten zastosować w odniesieniu do przejazdu z bazy do stacji kontroli oraz w drodze powrotnej - należałoby uznać, że w trakcie kazdego z obu tych przejazdów były przeprowadzane próby drogowe...


Nasunęło mi się kolejne pytanie dot. jazdy bez karty przez właściciela pojazdu (figuruje on w dowodzie rejestracyjnym) posiadającego wyłącznie kat. C.
W jakich sytuacjach osoba ta może prowadzić pojazd/zespół o DMC np 23,5 tony nie posiadając karty kierowcy?
Oprócz ewentualnej próby drogowej (próba drogowa po naprawie, nie przejazd do stacji kontroli) do głowy przychodzi mi tylko jazda wyłącznie po drogach niepublicznych np. teren wewnętrzny przedsiębiorstwa (art. 4 lit. a definicja przewozu drogowego). Niehandlowy przewóz rzeczy również odpada ze względu na DMC.
Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość??


Czytając po kolei wyłączenia wynikające z kolejnych liter artykułu 3 Rozporządzenia Nr 561/2006, znalazłem jeszcze kilka innych sytuacji, w których właściciel rzeczonego pojazdu/zespołu o DMC np 23,5 tony (lub dowolny inny kierowca posiadający odpowiednie prawo jazdy) mógłby pojechać bez karty, z tachografem w trybie OUT:
a) nie ma zastosowania (dotyczy autobusów);
b) jeżeli przedmiotowy pojazd/zespół został wyposażony w tachograf, jednak później został objęty indywidualnym ograniczeniem prędkości do 40 km/h lub niższej (wpisanym do dowodu rejestracyjnego i uwidocznionym odpowiednim oznakowaniem z tyłu pojazdu); nie ma obowiązku wymontowania tachografu z pojazdu, który przestał podlegać pod przepisy R561/2006;
c) nie ma zastosowania;
d) jeżeli np. właściciel pojazdu postanowił wziąć czynny udział w jakiejś akcji ratunkowej - np. w przypadku powodzi wywożąc towary z terenów zagrożonych zalaniem, czy niehandlowo (nieodpłatnie...?) przewożąc pomoc humanitarną;
e) jeżeli jest to pojazd specjalistyczny używany do celów medycznych;
f) jeżeli jest to pojazd specjalistyczny pomocy drogowej poruszający się w promieniu 100 km od bazy;
g) w celu przeprowadzenia próby drogowej w ramach naprawy albo konserwacji, a także w czasie przejazdu pojazdem przebudowywanym, który jeszcze nie został dopuszczony do ruchu (tu mam wątpliwość - skoro pojazd nie został dopuszczony do ruchu, to chyba nie powinien się poruszać po drogach publicznych...?);
h) nie dotyczy (23,5 tony to oczywiście więcej niż 7,5 t);
i) jeżeli pojazd ma żółte tablice rejestracyjne i jest wykorzystywany do niehandlowego przewozu osób lub rzeczy...

Oczywiście - przemieszczanie pojazdu mające miejsce w całości poza drogami publicznymi - również nie podlega pod R561/2006 (nie jest to przewóz drogowy); w takiej sytuacji tryb OUT również jak najbardziej znajduje zastosowanie...


 

Kwestie poruszone w tym poście (podobnie jak skrócone odpoczynki tygodniowe wykorzystywane pod rząd - o tym w innym poście) próbuję wyjaśnić od dłuższego czasu. ITD na podobne pytania nie jest w stanie jednoznacznie odp..


Rzekoma niedopuszczalność odbioru kolejno dwóch (a nawet więcej...) odpoczynków tygodniowych skróconych - jest jednym z kilku mitów, niestety dość powszechnie funkcjonujących wśród kierowców, w rezultacie posługiwania się przez wykładowców na szkoleniach uproszczonymi schematami, a nie szczegółową analizą przepisów i konkretnych przykładów...

Inne podobne mity:
- nie może być więcej niż 6 okresów pracy (tzw. "cykli") między dwoma kolejnymi odpoczynkami tygodniowymi (nieprawda; pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi może być nawet... 13 dziennych okresów pracy!);
- odpoczynek dzienny skrócony nie może mieć miejsca częściej niż 3x w tygodniu (nieprawda; w jednym tygodniu może być nawet... 9 skróconych odpoczynków dziennych!);
- odbiór odpoczynku tygodniowego "resetuje" tygodniowy czas jazdy - i po odebraniu 24 godzin odpoczynku zawsze można pojechać w dalszą drogę (nieprawda; w niektórych sytuacjach trzeba odpoczynek znacząco przedłużyć; czasami nawet... 45 godzin nie wystarczy!);
- wpisywanie kraju rozpoczęcia w momencie wsuwania karty do tachografu oraz kraju zakończenia w chwili wyjmowania karty z tachografu jest działaniem zawsze właściwym (nieprawda; zazwyczaj... właśnie nie jest!);
- po 6 godzinach pracy (jeżeli czas prowadzenia nie wynosi jeszcze 4h30m) kierowca ma obowiązek w każdym przypadku odebrać przerwę w wymiarze 30 minut (nieprawda; w niektórych sytuacjach musi odebrać 45 minut, nawet jeżeli pojazd prowadził przez minutę!);
- karta kierowcy (lub wykresówka) musi przez cały dzienny okres pracy znajdować się w tachografie (nieprawda; w wielu sytuacjach wyjęcie jest wręcz obowiązkowe i wcale nie chodzi mi tu jedynie o kontrolę drogową ani o przesiadkę z jednego pojazdu do innego)...

Te wszystkie zagadnienia (i jeszcze kilka innych) zostaną szczegółowo po kolei poruszone na moim blogu (z chwilą publikacji - w tym poście będą pojawiać się odpowiednie linki)...

Pozdrawiam!
 • Yoda lubi to

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#5 cofboj

cofboj

  Advanced Member

 • Użytkownicy
 • PipPipPip
 • 197 postów

Napisano 12 kwiecień 2015 - 14:19

zastanawia mnie ten punkt z  /6 dniówek roboczych dwa dni pauzy / i co potem mogę prowadzić nawet 13 dni ?.  I po tym okresie odebrać należny wypoczynek. Jako kiero ATOBUSU  to ile dni mogę jeździć po kraju a ile po UE. ,bez odpoczynku.#6 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 12 kwiecień 2015 - 15:47

Miałem zupełnie co innego na myśli - nie chodziło mi o wyjątek dla kierowców autobusów, dotyczący odłożenia odpoczynku tygodniowego, wynikający z art. 8 ust. 6a R561/2006...
To zagadnienie, o którym pisałem, dotyczy wszystkich kierowców, zaś cała rzecz polega m. in. na tym, że pojęcie „dzienny okres pracy” może oznaczać okres znacznie krótszy niż potocznie rozumiany „dzień”, „dniówka” etc.

Rozporządzenie (WE) Nr 165/2014 - preambuła, pkt 8:

(8) Ponieważ w swoim wyroku w sprawie C-394/92 (1) MICHELSEN i Bebel Transport Service Trybunał Sprawiedliwości przedstawił definicję „dzienny okres pracy”, organy kontrolne powinny interpretować przepisy niniejszego rozporządzenia w świetle tej definicji. „Dzienny okres pracy” rozpoczyna się wraz z uruchomieniem przez kierowcę tachografu po zakończeniu tygodniowego lub dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na odrębne okresy, po okresie odpoczynku trwającym co najmniej dziewięć godzin. Jego zakończenie następuje z rozpoczęciem dziennego okresu odpoczynku lub, jeżeli dzienny odpoczynek podzielony jest na oddzielne okresy, z rozpoczęciem okresu odpoczynku obejmującego co najmniej dziewięć kolejnych godzin.


Reszta już wkrótce - na blogu...

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#7 GośćAdrian_*

GośćAdrian_*
 • Goście

Napisano 27 luty 2016 - 14:40

Witam chce zabrać ciągnik do domu z bazy w celu nie zarobkowym i nie chce skracać swojej pauzy czy mogę jechać bez karty lub na Out prosze o odp.podr

#8 PrzPrz

PrzPrz

  Administrator II

 • Administratorzy
 • 155 postów

Napisano 28 luty 2016 - 05:54

Zasadniczo nie można jechać bez karty - chyba, że przejazd ten odbędzie się w całości poza drogami publicznymi, bowiem Rozporządzenie 561/2006 (i w ślad za nim Rozporządzenie 165/2014) ma zastosowanie do przewozu drogowego, zdefiniowanego w art. 4 lit. a R561/2006:

Artykuł 4
Dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:
a) „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy;
(...).

Wnioskując a contrario: podróż odbywana w całości poza drogami publicznymi - nie jest przewozem drogowym.


Jednak - w sytuacji dokonywania przejazdu na zasadach wyłączenia z R561/2006 (w tym podróż odbyta w całości poza drogami publicznymi) - ma zastosowanie art. 6 ust. 5 R561/2006, w brzmieniu:

Artykuł 6
(...)
5. Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisuje wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.


Tym samym - czas takiego przejazdu nie może być zarejestrowany jako :PRZERWA: (PRZERWA / ODPOCZYNEK).
W konsekwencji - przejazd pojazdem używanym do działalności zarobkowej (tzn. zgłoszonym we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej) przerywa odpoczynek kierowcy (co prawda w danym momencie działalność zarobkowa nie jest wykonywana, jednak pojazd cały czas pozostaje zgłoszony jako używany do działalności zarobkowej).

...publikacje prasowe i internetowe stanowią jedynie wyraz poglądów ich autora, nie są natomiast wiążącą i oficjalną interpretacją obowiązujących przepisów prawa...


Zapraszam na blog PrzPrzemyślenia...


#9 Gośćxiaojun_*

Gośćxiaojun_*
 • Goście

Napisano 15 wrzesień 2017 - 19:45

20170916 junda

ugg outlet michael kors outlet nfl jersey wholesale kate spade uk michael kors outlet clearance coach outlet online air max shoes pandora jewelry yeezy boost 350 ray ban sunglasses salomon outlet air jordan 4 adidas nmd r1 burberry outlet store nike roshe one michael kors outlet clearance michael kors michael kors oakley sunglasses yeezy boost ralph lauren uk michael kors outlet clearance burberry outlet cheap oakley sunglasses michael kors outlet online longchamp handbags valentino shoes ray bans longchamp pliage michael kors uk ralph lauren polo ray ban sunglasses christian louboutin shoes ralph lauren cheap oakley sunglasses bottega veneta outlet canada goose jackets ralph lauren sale canada goose outlet ugg boots on sale coach outlet online canada goose outlet cheap jordans ralph lauren outlet kobe shoes ray ban sunglasses outlet polo outlet coach outlet online true religion jeans ugg outlet coach outlet ugg boots outlet oakley sunglasses wholesale tory burch outlet online mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike foamposite true religion jeans true religion outlet store kate spade handbags nike shoes for women reebok shoes coach outlet store online canada goose coats true religion jeans michael kors handbags christian louboutin outlet michael kors outlet canada goose outlet store canada goose uk coach factory outlet ferragamo shoes oakley sunglasses ugg outlet store swarovski jewelry air max uk coach outlet ferragamo outlet canada goose outlet prada outlet uggs outlet ralph lauren outlet cheap nhl jerseys lacoste pas cher michael kors outlet online prada outlet cheap jerseys wholesale ferragamo shoes oakley sunglasses coach outlet store online coach outlet online basketball shoes tory burch outlet stores canada goose jackets cheap ugg boots polo ralph lauren outlet coach factory outlet hermes outlet store pandora charms coach factory outlet michael kors outlet christian louboutin online ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors outlet online nike shoes mulberry uk ugg outlet jordan shoes canada goose outlet online ugg outlet store kate spade handbags polo ralph lauren hermes online vans shoes christian louboutin sale coach outlet online michael kors outlet longchamp pas cher cheap ray bans oakley sunglasses coach factory outlet canada goose jackets men michael kors outlet clearance michael kors outlet air force 1 shoes cheap ray ban sunglasses nike outlet canada goose outlet online mulberry sale cheap snapbacks nike air max 90 coach outlet adidas wings fitflops coach outlet nike free 5 true religion jeans cheap football shirts chicago blackhawks jerseys ugg boots on sale cheap oakley sunglasses oakley sunglasses kate spade sale ugg boots clearance canada goose jackets hermes birkin michael kors outlet max 1 ralph lauren outlet swarovski crystal soccer cleats giuseppe zanotti shoes roshe run ugg boots outlet air max trainers michael kors outlet polo ralph lauren christian louboutin outlet ray ban sunglasses ugg outlet store canada goose outlet online coach outlet store nike air force 1 nike air huarache uggs outlet nike air max burberry outlet oakley sunglasses wholesale michael kors wallets ugg outlet christian louboutin shoes true religion jeans coach outlet online ugg outlet online ray ban sunglasses polo outlet coach outlet store online michael kors outlet adidas shoes coach factory outlet ray ban sunglasses uk christian louboutin uk ugg outlet ray ban sunglasses ray ban sunglasses ugg boots oakley sunglasses wholesale michael kors converse shoes sale michael kors outlet clearance ugg outlet clearance mac cosmetics uggs outlet coach outlet online ysl outlet online louboutin shoes ugg outlet swarovski crystal jordan shoes tory burch outlet online canada goose outlet oakley sunglasses coach outlet online cheap oakley sunglasses coach outlet online cheap oakley sunglasses canada goose outlet online ugg outlet ray ban sunglasses coach outlet nike shoes outlet swarovski uk uggs outlet michael kors outlet online nike trainers ralph lauren polo nike trainers uk nfl jerseys wholesale coach outlet store online michael kors outlet ugg outlet online air max trainers links of london ugg boots coach outlet polo ralph lauren longchamp pliage ugg boots on sale michael kors outlet online canada goose jackets canada goose coats ugg outlet coach outlet online christian louboutin sale christian louboutin outlet polo shirts ugg outlet polo ralph lauren ray ban sunglasses cheap jordan shoes ugg boots on sale christian louboutin uk christian louboutin shoes ray bans michael kors handbags ralph lauren polo shirts coach outlet online fitflops sale clearance uggs outlet coach handbags

#10 GośćAdik_*

GośćAdik_*
 • Goście

Napisano 16 wrzesień 2017 - 18:09

Kupiłem autobus złożyłem wniosek o kartę kierowcy czy mogę prowadzić ten pojazd nie mając fizycznie karty kierowcy?

#11 Gośćliuchunkai_*

Gośćliuchunkai_*
 • Goście

Napisano 2 tygodni temu

20171031lck

coach outlet store online ralph lauren outlet michael kors outlet ray ban sunglasses canada goose outlet store coach outlet online coach outlet online lacoste polo shirts michael kors handbags ugg outlet michael kors factory outlet uggs outlet canada goose outlet store polo ralph lauren outlet canada goose outlet store kate spade handbags cheap ray bans longchamp pas cher canada goose outlet coach outlet coach outlet bottega veneta outlet futbol baratas true religion outlet canada goose jackets outlet canada goose outlet snapbacks wholesale tory burch outlet longchamp outlet nike outlet online oakley sunglasses adidas shoes longchamp handbags soccer jerseys polo ralph lauren cheap nhl jerseys fred perry polo shirts tods outlet ray ban sunglasses cheap nfl jerseys for sale uggs outlet birkenstock shoes air max 90 moncler jackets coach outlet moncler outlet online cheap ray ban sunglasses canada goose outlet canada goose outlet online canada goose jackets coach outlet true religion jeans sale michael kors bags coach outlet coach outlet pandora outlet tory burch outlet stores uggs outlet michael kors outlet online coach outlet online cheap basketball shoes canada goose outlet michael kors outlet cheap mlb jerseys adidas uk cheap oakley sunglasses ugg boots ferragamo outlet pandora jewellery michael kors outlet online canada goose outlet store canada goose jackets snapback hats ugg outlet online michael kors outlet online canada goose coats michael kors outlet online michael kors outlet online cheap jerseys wholesale ugg boots outlet michael kors outlet supra shoes nike air force 1 michael kors outlet online jordan 4 canada goose outlet store kate spade outlet online oakley sunglasses wholesale coach outlet michael kors cyber monday canada goose jackets kate spade outlet online store coach outlet coach outlet online pandora jewelry canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet canada goose outlet ugg outlet nike shoes uk cleveland cavaliers jersey michael kors handbags nfl jersey wholesale true religion jeans michael kors outlet store foamposite shoes coach outlet online michael kors outlet clearance polo ralph lauren cartier watches prada shoes michael kors uk cheap ugg boots coach outlet online snapbacks wholesale ugg boots clearance adidas nmd ugg boots outlet ugg boots cyber monday kobe bryant shoes ray ban sunglasses ray ban sunglasses swarovski uk michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online michael kors outlet clearance ugg boots coach outlet store oakley sunglasses michael kors outlet clearance michael kors outlet online kate spade outlet online store coach outlet michael kors outlet online ugg boots christian louboutin online cheap oakley sunglasses birkenstock shoes nike outlet polo ralph lauren michael kors outlet ugg boots ugg boots on sale fitflops uk ugg outlet store nike roshe one nike shoes fitflops sale clearance oakley sunglasses sale true religion outlet nike trainers coach outlet fitflops sale clearance ugg boots cheap uggs for sale asics shoes ecco outlet kate spade outlet cheap nba jerseys uggs outlet nike air huarache coach outlet store online hermes outlet store adidas trainers michael kors black friday michael kors outlet store cheap nfl jerseys jordan shoes canada goose uk soccer cleats coach handbags on sale canada goose outlet canada goose uk true religion jeans sale canada goose outlet online ugg outlet store pandora charms sale clearance coach factory outlet coach canada longchamp handbags canada goose outlet nike store uk coach outlet ugg boots uk michael kors outlet canada goose coats coach factory outlet michael kors outlet puma shoes nike shoes michael kors outlet sale canada goose outlet lacoste polo ugg outlet ugg outlet canada goose jackets prada outlet online oakley sunglasses cheap jordan shoes michael kors outlet ugg outlet mulberry outlet,mulberry handbags outlet nike shoes for women giuseppe zanotti outlet ferragamo shoes sale ugg boots black friday christian louboutin outlet canada goose parka moncler outlet oakley sunglasses max 90 canada goose outlet store longchamp pliage pandora outlet ugg outlet tory burch outlet michael kors outlet cheap jordan shoes ugg outlet stores air max uk coach outlet store canada goose outlet store cheap jerseys ugg outlet ugg outlet nike roshe michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose outlet store uggs outlet longchamp pas cher canada goose outlet store kobe shoes michael kors outlet online coach factory store mbt shoes outlet mulberry handbags sale coach outlet store online cheap oakley sunglasses michael kors ugg boots on sale burberry outlet uggs outlet canada goose jackets true religion outlet fred perry polo coach outlet oakley sunglasses wholesale oakley sunglasses wholesale ugg outlet coach outlet store online swarovski crystal canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale true religion jeans michael kors outlet online canada goose outlet cheap football shirts air max 90 christian louboutin outlet true religion outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet ugg boots cheap jordans canada goose coats ray ban sunglasses thomas sabo charms true religion jeans prada sunglasses montblanc pens coach factory outlet air max 90 christian louboutin shoes michael kors outlet ugg outlet tory burch shoes ray ban sunglasses michael kors outlet michael kors factory outlet oakley sunglasses nike uk store ugg outlet online cheap jordans oakley sunglasses canada goose jackets canada goose mac tools ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet online mont blanc pens michael kors outlet online ferragamo shoes michael kors outlet canada goose uk canada goose jackets michael kors outlet online

20171031lck#12 Gośćqzz888_*

Gośćqzz888_*
 • Goście

Napisano 5 dni temu

polo ralph lauren gucci borse nike air max 90 ecco shoes coach handbags true religion outlet burberry outlet jordan shoes longchamp handbags ecco sandals redskins jerseys michael kors handbags kate spade sale pandora outlet bears jerseys christian louboutin outlet michael kors handbags nike huarache coach outlet nike roshe run coach outlet christian louboutin outlet polo ralph lauren coach outlet true religion outlet store bills jerseys nike tn pas cher prada outlet pandora charms mlb jerseys ralph lauren outlet nba jerseys oakley sunglasses wholesale yeezy boost 350 v2 49ers jersey oakley sunglasses wholesale coach outlet online nike air huarache chargers jerseys oakley sunglasses nike air max nike outlet dallas cowboys jerseys air max 2015 nfl jerseys wholesale nike outlet store mbt shoes outlet lions jerseys oakley sunglasses nike factory store ravens jerseys tods shoes birkenstock sandals cheap ray bans green bay packers jerseys san francisco 49ers jerseys mont blanc outlet coach outlet coach factory outlet reebok shoes coach outlet online miami dolphins jerseys jaguars jersey kate spade outlet new york knicks new york jets jerseys cheap ray bans seattle seahawks jerseys kate spade handbags polo ralph lauren pandora outlet ray ban sunglasses outlet basketball shoes christian louboutin shoes michael kors outlet mbt shoes gucci sito ufficiale instyler max seahawks jersey raiders jerseys coach outlet online coach outlet new york knicks jersey ralph lauren outlet washington redskins jerseys polo ralph lauren michael kors handbags kate spade outlet ed hardy uk nike outlet pandora jewelry nike outlet chicago bulls christian louboutin shoes hugo boss outlet oklahoma city thunder jerseys saints jerseys cowboys jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet oakley sunglasses wholesale miami heat jersey carolina panthers jersey ralph lauren outlet kate spade handbags nike roshe nhl jerseys yeezy boost 350 jordan 8 cheap basketball shoes ray ban sunglasses instyler max 2 polo ralph lauren outlet converse trainers nike shoes michael kors outlet online polo ralph lauren new york giants jerseys cheap ray bans longchamp outlet minnesota vikings jerseys ray ban sunglasses outlet nike trainers coach outlet online los angeles lakers jerseys coach outlet store online air jordan 4 christian louboutin outlet eagles jerseys true religion jeans boston celtics cardinals jersey christian louboutin outlet coach outlet jacksonville jaguars jersey michael kors handbags air huarache ralph lauren polo ralph lauren outlet pandora jewelry tods outlet fitflops nike outlet store new orleans saints jerseys pittsburgh steelers jersey kate spade handbags dolphins jerseys soccer shoes michael kors canada jimmy choo shoes nike tn baltimore ravens jerseys oakley sunglasses wholesale cheap ray ban sunglasses michael kors uk patriots jerseys nike shoes air jordan 8 giants jersey nike shoes oakley sunglasses wholesale coach outlet christian louboutin shoes nike huarache oakley sunglasses mont blanc pens cheap ray bans prada shoes san antonio spurs jerseys michael kors uk oakley sunglasses polo ralph lauren kate spade outlet michael kors handbags coach outlet store online cleveland browns jerseys christian louboutin shoes coach outlet cincinnati bengals jerseys ralph lauren uk michael kors outlet ray ban sunglasses fitflops sale skechers shoes kate spade sale michael kors outlet birkenstock outlet ralph lauren outlet houston texans jerseys fitflops sale clearance bruberry sale nike blazer michael kors outlet cheap mlb jerseys cheap jordan shoes skechers outlet adidas yeezy ralph lauren uk rolex replica watches ray ban sunglasses san antonio spurs christian louboutin outlet cheap ray ban sunglasses coach outlet new england patriots jerseys yeezy shoes buffalo bills jerseys true religion outlet coach outlet online polo ralph lauren coach outlet pandora outlet cheap ray bans arizona cardinals jerseys ralph lauren outlet coach factory outlet air jordan uk ray ban sunglasses polo ralph lauren nike air huarache pandora jewelry ed hardy broncos jerseys canada goose sale oakley sunglasses christian louboutin shoes tennessee titans jersey michael kors handbags ed hardy outlet polo outlet coach outlet store online vikings jerseys packers jerseys falcons jersey steelers jerseys moncler jackets canada goose outlet converse shoes jordan shoes fitflops shoes detroit lions jerseys oakley sunglasses carolina jerseys salomon boots kate spade sale san diego chargers jerseys nike trainers browns jerseys jordan shoes nike outlet canada goose jackets nike factory outlet cheap ray bans discount oakley sunglasses hermes belt true religion outlet store golden state warriors snapbacks wholesale michael kors uk michael kors coach outlet cheap oakley sunglasses oakley sunglasses ray ban sunglasses outlet polo ralph lauren rolex replica jets jersey philadelphia eagles jerseys polo ralph lauren outlet indianapolis colts jerseys oakland raiders jerseys coach outlet online titans jersey cheap nhl jerseys cheap oakley sunglasses air max 90 salomon shoes ferragamo shoes kate spade outlet chicago bears jerseys christian louboutin shoes gucci outlet michael kors handbags cheap nba jerseys golden state warriors jerseys christian louboutin sale replica watches polo ralph lauren ray ban sunglasses true religion jeans colts jerseys ray ban sunglasses true religion outlet nike huarache reebok outlet nike shoes chiefs jersey christian louboutin uk canada goose oakley sunglasses miami heat nike outlet cheap jordan shoes coach factory outlet jimmy choo outlet moncler outlet nike outlet cheap jordan shoes coach outlet michael kors handbags sale ferragamo outlet michael kors outlet cleveland cavaliers nike store fitflops sale clearance ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses clippers jersey for sale louboutin shoes ralph lauren outlet coach outlet mont blanc pens cheap jordans jordan shoes nike blazer pas cher michael kors outlet nike air jordan kansas city chiefs jerseys cheap nike shoes ray ban sunglasses outlet hermes belts coach outlet nike factory outlet fitflops sale clearance gucci shoes coach outlet online chicago bulls jersey coach outlet store online clippers jersey los angeles lakers cheap oakley sunglasses fitflops sale ray ban sunglasses bengals jersey coach outlet online nike trainers shoes nike shoes coach factory outlet coach outlet cheap nfl jerseys cheap jordans jordan 4 texans jerseys nike trainers ralph lauren outlet armani outlet ray ban sunglasses michael kors handbags michael kors handbags pandora outlet ed hardy clothing michael kors uk oklahoma city thunder atlanta falcons jerseys coach outlet online ray ban sunglasses outlet mont blanc outlet coach outlet store ralph lauren outlet coach outlet online hugo boss sale cheap snapbacks cleveland cavaliers jerseys jordan shoes michael kors handbags ralph lauren outlet denver broncos jerseys nike huarache fitflops sale clearance boston celtics jersey nike air huarache coach factory outlet polo ralph lauren coach factory outlet true religion outlet nike soccer shoes armani exchange

qzz

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych